English    Türkçe    فارسی   

3
4511-4520

 • هر کجا دلبر بود خود همنشین ** فوق گردونست نه زیر زمین
 • Sevgiliyle beraber oturduğum yer, yerin altı da olsa yine arştan yücedir.
 • تفسیر این خبر کی مصطفی علیه السلام فرمود لا تفضلونی علی یونس بن متی
 • Mustafa aleyhisselâm’ın “Beni Yunus ibn-i Metta’dan üstün tutmayın” hadisinin tefsiri
 • گفت پیغامبر که معراج مرا ** نیست بر معراج یونس اجتبا
 • Peygamber dedi ki: Benim miracım, Yunus’un miracından üstün değildir.
 • آن من بر چرخ و آن او نشیب ** زانک قرب حق برونست از حساب
 • Benimki göklere çıkmakla oldu, onun ki yerlere inmekle… Zaten Allah yakınlığı hesaba sığmaz ki.
 • قرب نه بالا نه پستی رفتنست ** قرب حق از حبس هستی رستنست
 • Yakınlık, ne yukarıya çıkmaktır, ne aşağıya inmek. Allah yakınlığı, varlık hapsinden kurtulmaktır.
 • نیست را چه جای بالا است و زیر ** نیست را نه زود و نه دورست و دیر 4515
 • Yok olana yukarı nedir, aşağı ne? Yok olanın ne yakınlığı olur, ne uzaklığı, ne geç kalışı!
 • کارگاه و گنج حق در نیستیست ** غره‌ی هستی چه دانی نیست چیست
 • Allah’ın sanat yurdu da yokluktandır, hazinesi de. Sen, varlığa aldanmış kalmışsın, yokluk nedir, ne bileceksin?
 • حاصل این اشکست ایشان ای کیا ** می‌نماند هیچ با اشکست ما
 • Hulâsa onların kırıklığı hiç bizim kırıklığımıza benzer mi a ulu kişi?
 • آنچنان شادند در ذل و تلف ** همچو ما در وقت اقبال و شرف
 • Onlar, biz ikbale erişip yücelince nasıl neşelenirsek horluğa düşüp ellerindekini telef edince öyle neşelenirler.
 • برگ بی‌برگی همه اقطاع اوست ** فقر و خواریش افتخارست و علوست
 • Bu çeşit adamın malı, geliri, yokluk varlığından ibarettir. Yoksulluk, horluk, ona iftihardır, yüceliktir.
 • آن یکی گفت ار چنانست آن ندید ** چون بخندید او که ما را بسته دید 4520
 • Esirlerden biri dedi ki: “Peki niçin Peygamber, bizim halimizi görmedi. Bizi böyle zincirlere vurulmuş görünce nasıl oldu da güldü.