English    Türkçe    فارسی   

4
1039-1048

 • نور حق را کس نجوید زاد و بود ** خلعت حق را چه حاجت تار و پود
 • Hak nurunun kimden doğduğunu, nasıl vücut bulduğunu kimse aramaz. Allah halkının nescini arayıp sormaya ne lüzum var?
 • کمترین خلعت که بدهد در ثواب ** بر فزاید بر طراز آفتاب 1040
 • Allah’ın sevap karşılığı olarak verdiği en bayağı hil’at bile güneş ziyasından daha parlak, daha üstündür!
 • بقیه‌ی قصه‌ی دعوت رحمت بلقیس را
 • Belkıs’ı rahmete çağırma hikâyesinin arta kalanı
 • خیز بلقیسا بیا و ملک بین ** بر لب دریای یزدان در بچین
 • Kalk ey Belkıs, gel de devleti, saltanatı gör... Allah denizi kıyısında inciler topla!
 • خواهرانت ساکن چرخ سنی ** تو بمرداری چه سلطانی کنی
 • Kız kardeşlerin, yüce göklerde oturuyor... Sen neden murdar bir şeye padişahlık eder durursun?
 • خواهرانت را ز بخششهای راد ** هیچ می‌دانی که آن سلطان چه داد
 • O padişahın, kız kardeşlerine yüce ve bol bahşişlerden neler verdiğini hiç bilir misin?
 • تو ز شادی چون گرفتی طبل‌زن ** که منم شاه و رئیس گولحن
 • Hâlbuki sen neş’e ile “Külhanın padişahı ve başbuğu benim” diye davul dövmedesin!
 • مثل قانع شدن آدمی به دنیا و حرص او در طلب دنیا و غفلت او از دولت روحانیان کی ابنای جنس وی‌اند و نعره‌زنان کی یا لیت قومی یعلمون
 • İnsanın dünyaya kâni olup hırsla dünyayı dilemesi ve kendi cinsinden olan ruhaniler “Ne olurdu, kavmimiz halimizi bilse” diye bağırıp dururken onların devletinden gafil olması
 • آن سگی در کو گدای کور دید ** حمله می‌آورد و دلقش می‌درید 1045
 • Hani bir köpek, çukur içinde kör dilenciyi gördü de saldırdı, hırkasını yırttıydı ya!
 • گفته‌ایم این را ولی باری دگر ** شد مکرر بهر تاکید خبر
 • Bunu söyledik ama tenkit için bir kere daha söylüyoruz.
 • کور گفتش آخر آن یاران تو ** بر کهند این دم شکاری صیدجو
 • Kör dedi ki: Senin dostların şimdi dağlarda av arıyorlar...
 • قوم تو در کوه می‌گیرند گور ** در میان کوی می‌گیری تو کور
 • Hısımların dağda yaban eşeği avlıyorlar... Sense köy ortasında kör tutuyorsun!