English    Türkçe    فارسی   

4
1719-1728

 • گفت بهر مصلحت فرموده است ** نه برای بخل و نه تنگی دست
 • Mutfak emini dedi ki: öyle iktiza etmiştir de ondan kesmiştir... Ne hasisliktendir bu, ne de darlığından!
 • گفت دهلیزیست والله این سخن ** پیش شه خاکست هم زر کهن 1720
 • Köle, hayır dedi... Vallahi bu söz, bu emir, padişahın değildir... Padişahın yanında eski altın bile topraktır âdeta!
 • مطبخی ده گونه حجت بر فراشت ** او همه رد کرد از حرصی که داشت
 • Mutfak emini, ona on türlü delil getirdi... Fakat o hırsından hepsini reddetti.
 • چون جری کم آمدش در وقت چاشت ** زد بسی تشنیع او سودی نداشت
 • Kuşluk vakti nafakası az gelince bir hayli söylendi, kötü sözler söyledi, fakat hiçbir faydası olmadı.
 • گفت قاصد می‌کنید اینها شما ** گفت نه که بنده فرمانیم ما
 • Dedi ki: siz bunu kasten yapıyorsunuz. Mutfak emini “hayır biz emir kuluyuz!”
 • این مگیر از فرع این از اصل گیر ** بر کمان کم زن که از بازوست تیر
 • Bunu feri’den sanma, asıldandır bu... Yaya pek kabahat bulma, oku atan koldur.
 • ما رمیت اذ رمیت ابتلاست ** بر نبی کم نه گنه کان از خداست 1725
 • “Attığın vakit sen atmadın” ayeti bir iptilâdır... Fakat Peygambere de pek günah bulma; bu iş Allah’tandır!
 • آب از سر تیره است ای خیره‌خشم ** پیشتر بنگر یکی بگشای چشم
 • “A gözü kamaşmış adam, su baştan bulanıktır... Gözünü bir iyice aç da işin önüne bak!” dedi.
 • شد ز خشم و غم درون بقعه‌ای ** سوی شه بنوشت خشمین رقعه‌ای
 • Köle kızgınlıkla, dertle bir bucağa çekildi, padişaha kızgınlığını bildirir bir mektup yazdı.
 • اندر آن رقعه ثنای شاه گفت ** گوهر جود و سخای شاه سفت
 • Mektupta padişahı övdü... Onun cömertlik incilerini deldi!