English    Türkçe    فارسی   

4
2407-2416

 • نیست مانندای آتش آن پری ** گر چه اصلش اوست چون می‌بنگری
 • Perinin aslı ateştir; fakat dikkat edersen ateşe hiç benzemez.
 • مرغ از بادست و کی ماند به باد ** نامناسب را خدا نسبت به داد
 • Kuş, havadan yaratılmış olmakla beraber havaya nereden benzer? Allah, münasebeti olmayan şeylere münasebet verdi.
 • نسبت این فرعها با اصلها ** هست بی‌چون ار چه دادش وصلها
 • Bu feri’lerin asıllarıyla münasebeti vardır... Allah onlara bu münasebeti vermiştir; fakat bu münasebete akıl ermez, keyfiyeti bilinmez!
 • آدمی چون زاده‌ی خاک هباست ** این پسر را با پدر نسبت کجاست 2410
 • İnsan hiçbir değeri olmayan topraktan meydana gelmiştir... Fakat bu oğlun, babası ile ne münasebeti var?
 • نسبتی گر هست مخفی از خرد ** هست بی‌چون و خرد کی پی برد
 • Bir münasebeti varsa bile akıldan gizlidir, keyfiyetine akıl ermez; akıl nereden bu münasebeti izleyecek bulacak?
 • باد را بی چشم اگر بینش نداد ** فرق چون می‌کرد اندر قوم عاد
 • Yele göz vermemiş olsaydı Ad kavmini nasıl fark ederdi?
 • چون همی دانست مومن از عدو ** چون همی دانست می را از کدو
 • Mümini nasıl olur da düşmandan ayırt eder... Şarabı, nasıl olur da testiden fark ederdi?
 • آتش نمرود را گر چشم نیست ** با خلیلش چون تجشم کردنیست
 • Nemrut’un yaktığı ateşe göz olmasaydı Halil’e nasıl olur da, kendisini zahmetlere sokup saygı gösterirdi?
 • گر نبودی نیل را آن نور و دید ** از چه قبطی را ز سبطی می‌گزید 2415
 • Nil’in gözü olmasaydı, görmeseydi, Kıpti ile İsrail oğullarını nasıl ayırt edebilirdi?
 • گرنه کوه و سنگ با دیدار شد ** پس چرا داود را او یار شد
 • Dağda taşta görüş yoktu da nasıl Davut’a yar oldu?