English    Türkçe    فارسی   

4
3120-3129

 • من هم از بهر دوام نسل خویش ** جفت خواهم پور خود را خوب کیش 3120
 • Ben de kendi soyumun devamı için oğluma mezhebi meşrebi iyi bir kız alacağım.
 • دختری خواهم ز نسل صالحی ** نی ز نسل پادشاهی کالحی
 • Fakat alacağım kızın kötü bir padişahın soyundan değil, temiz bir kişinin soyundan bir kız olmasını isterim.
 • شاه خود این صالحست آزاد اوست ** نی اسیر حرص فرجست و گلوست
 • Padişah, zaten bu temiz kişidir... hür olan da odur... ne şehvetin esiridir, ne boğazının.
 • مر اسیران را لقب کردند شاه ** عکس چون کافور نام آن سیاه
 • Fakat halk, aksine olarak esirlere padişah adını taktılar... Zenciye Kâfur adı takıldığı gibi hani!
 • شد مفازه بادیه‌ی خون‌خوار نام ** نیکبخت آن پیس را کردند عام
 • Kanlar içen çöle kurtuluş yeri, bayağı, nekes ve kutsuz kişiye kutlu adını verirler ya!
 • بر اسیر شهوت و حرص و امل ** بر نوشته میر یا صدر اجل 3125
 • Şehvet, kızgınlık ve istek esirine bey, yahut “Sadr ecel – en ulu vezir” dediler.
 • آن اسیران اجل را عام داد ** نام امیران اجل اندر بلاد
 • O ecel esirlerine halk, şehirlerde beyler ve “Emîrani ecel – Ulu beyler” adını taktılar.
 • صدر خوانندش که در صف نعال ** جان او پستست یعنی جاه و مال
 • Canı, pabuççuların safında alçalmış, yani mevkiye mala kapılıp kalmış olma “Sadr – Ulu ve baş köşeye geçen vezir” derler.
 • شاه چون با زاهدی خویشی گزید ** این خبر در گوش خاتونان رسید
 • Padişah bir zâhidi seçince bu haber, kadınların kulağına vardı!
 • اختیار کردن پادشاه دختر درویش زاهدی را از جهت پسر و اعتراض کردن اهل حرم و ننگ داشتن ایشان از پیوندی درویش
 • Padişahın,oğlu için bir yoksul zâhidin kızını seçip almasına harem ehlinin itirazı ve onların bu akrabalıktan utanmaları
 • مادر شه‌زاده گفت از نقص عقل ** شرط کفویت بود در عقل نقل
 • Şehzadenin anası, aklının noksan oluşundan itiraz ederek dedi ki: Evlenmede gerek akıl, gerek nakil, eşit olmayı şart koşmuştur.