English    Türkçe    فارسی   

4
3577-3586

 • تا ببینی خیر او و شر او ** بعد از آن بر گیر او را ز امر هو
 • پیش از افکندن نبود او غیر چوب ** چون به امرش بر گرفتی گشت خوب
 • Hz. Musa, onu yere atmadan evvel asa, değnekten başka bir şey değildi. Fakat Hz. Musa, onu emr-i ilahî ile tekrar eline alınca, iyileşti. (T.M.)
 • اول او بد برگ‌افشان بره را ** گشت معجز آن گروه غره را
 • O asa, evvelce, koyunlara ağaçlardan yaprak çırpmak için kullanılırdı. Musa’nın elinde, Firavun’u ve tebaasını acze düşüren bir mucize oldu. (T.M.)
 • گشت حاکم بر سر فرعونیان ** آبشان خون کرد و کف بر سر زنان 3580
 • Firavun’a uyanların başına hakim kesildi, sularını kana tebdil etti. Ellerini başlarına vurmaya mecbur etti. (T.M.)
 • از مزارعشان برآمد قحط و مرگ ** از ملخهایی که می‌خوردند برگ
 • Ekinlerini çekirgeler yedikleri için, tarlalarının mahsulü, kıtlık ile ölüm oldu. (T.M.)
 • تا بر آمد بی‌خود از موسی دعا ** چون نظر افتادش اندر منتها
 • Nihayet, onların akıbetine nazar eden ve imana gelmeyeceklerini anlayan Hz. Musa’dan, bila ihtiyar bir dua sadır oldu. (T.M.)
 • کین همه اعجاز و کوشیدن چراست ** چون نخواهند این جماعت گشت راست
 • Bu cemaat doğrulmayacak olduktan sonra, bu kadar çalışmak ve mucizeler göstermek ne içindir? (T.M.)
 • امر آمد که اتباع نوح کن ** ترک پایان‌بینی مشروح کن
 • Allah’tan emir geldi ki: “Nuh Peygambere tabiî ol da, işin sonunu görmeyi bırak!” (T.M.)
 • زان تغافل کن چو داعی رهی ** امر بلغ هست نبود آن تهی 3585
 • İşin sonunu, görmezlikten ve bilmezlikten gel! “Allah’ın emirlerini tebliğ eyle!” emri vardır. O emir, boşuna değildir. (T.M.)
 • کمترین حکمت کزین الحاح تو ** جلوه گردد آن لجاج و آن عتو
 • Israrının bir hikmeti, onların inatlarının aşikâr olmasıdır. (T.M.)