English    Türkçe    فارسی   

4
737-746

 • گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی ** یادمان آمد از آنها چیزکی
 • Gerçi suyla toprak, bize bir şüphe verdi ama yine o nağmeleri birazcık hatırlıyoruz.
 • لیک چون آمیخت با خاک کرب ** کی دهند این زیر و آن بم آن طرب
 • Fakat musibet toprağıyla karıştıktan sonra bu zir ve bem perdeleri, nereden o nağmeleri verecek?
 • آب چون آمیخت با بول و کمیز ** گشت ز آمیزش مزاجش تلخ و تیز
 • Su, sidik ve pislikle karışınca bozulur, mizacı acı ve sert bir hale gelir.
 • چیزکی از آب هستش در جسد ** بول گیرش آتشی را می‌کشد 740
 • İnsanın cesedinde de birazcık su vardır... Sen onu sidik bile saysan yine ateşi söndürür ya!
 • گر نجس شد آب این طبعش بماند ** که آتش غم را به طبع خود نشاند
 • Su, pis bile olsa yine tabiatı bakidir... O tabiatla gam ateşini söndürür!
 • پس غدای عاشقان آمد سماع ** که درو باشد خیال اجتماع
 • İş bu yüzden güzel sesi dinlemek âşıklara gıdadır... Çünkü güzel ses dinlemede kalp huzuru ve Allah ile birleşme zevki vardır.
 • قوتی گیرد خیالات ضمیر ** بلک صورت گردد از بانگ و صفیر
 • Adamın içindeki hayâller kuvvetlenir, hatta hayaller, o güzel sesten, o güzel nağmeden suretlere bürünür.
 • آتش عشق از نواها گشت تیز ** آن چنان که آتش آن جوزریز
 • Suya ceviz atanın ateşi nasıl kuvvetlendiyse aşk ateşi de güzel seslerle kuvvet bulunur!
 • حکایت آن مرد تشنه کی از سر جوز بن جوز می‌ریخت در جوی آب کی در گو بود و به آب نمی‌رسید تا به افتادن جوز بانگ آب# بشنود و او را چو سماع خوش بانگ آب اندر طرب می‌آورد
 • Susuz adamın ceviz ağacına binip silkelemesi ve cevizlerin çukurdaki, erişemediği suya düşmesi, bu suretle suyun sesini duyup onunla zevklenmesi, neşelenmesi
 • در نغولی بود آب آن تشنه راند ** بر درخت جوز جوزی می‌فشاند 745
 • Su, pek derin yerdeydi... Susuzun biri suyun üst tarafında bulunan ceviz ağacına binmiş, ağacı silkeliyordu.
 • می‌فتاد از جوزبن جوز اندر آب ** بانگ می‌آمد همی دید او حباب
 • Ağaçtan cevizler, suya düştükçe suyun sesini dinliyor, sudan meydana gelen habbeleri seyrediyordu.