English    Türkçe    فارسی   

5
1985-1994

 • شاه می‌دانست خود پاکی او  ** بهر ایشان کرد او آن جست و جو  1985
 • Padişah onun temizliğini biliyordu. O araştırmayı onlar için yaptırıyordu.
 • کای امیر آن حجره را بگشای در  ** نیم شب که باشد او زان بی‌خبر 
 • O beye, odayı gece yarısı aç da haberi olmasın.
 • تا پدید آید سگالشهای او  ** بعد از آن بر ماست مالشهای او 
 • Bu suretle düşünceleri meydana çıksın. Ondan sonra ona yapılacak şeyi biz biliriz.
 • مر شما را دادم آن زر و گهر  ** من از آن زرها نخواهم جز خبر 
 • O altınları mücevherleri de size bağışladım. Yalnız neler çıktığını bana haber verin, o kadar dedi.
 • این همی‌گفت و دل او می‌طپید  ** از برای آن ایاز بی ندید 
 • Dedi ama eşi olmayan Eyaz için de içi titremekteydi.
 • که منم کین بر زبانم می‌رود  ** این جفاگر بشنود او چون شود  1990
 • Bunları ben mi söylüyorum? Bu sözleri duysa ne hale gelir? Diyordu.
 • باز می‌گوید به حق دین او  ** که ازین افزون بود تمکین او 
 • Sonra da diyordu ki: Dini hakki için onun temkini bundan da artıktır.
 • کی به قذف زشت من طیره شود  ** وز غرض وز سر من غافل بود 
 • Benim sitemime kızmaz, benim sözümden alınmaz, maksadımı sırrımı anlar.
 • مبتلی چون دید تاویلات رنج  ** برد بیند کی شود او مات رنج 
 • Bir belaya uğrayan, o dertten perişan olmaz, bir çok tevillerde bulunur.
 • صاحب تاویل ایاز صابرست  ** کو به بحر عاقبتها ناظرست 
 • Eyaz’da sabırlıdır, tevillerde bulunur. O işin sonuna bakar.