English    Türkçe    فارسی   

6
1726-1735

 • تو مبین قلابی این اختران  ** عشق خود بر قلب‌زن بین ای مهان 
 • Bu yıldızların işvesine bakma da ey hor hakîr kişi, erkeklere olan aşkına bak!
 • مثل 
 • آن یکی می‌شد به ره سوی دکان  ** پیش ره را بسته دید او از زنان 
 • Birisi yola düşmüş, dükkâna gidiyordu. Gördü ki kadınlar yolu kapamış.
 • پای او می‌سوخت از تعجیل و راه  ** بسته از جوق زنان هم‌چو ماه 
 • Hızlı yürümeden ayağı yanmaktaydı. Yolsa ay gibi kadınlarla doluydu, yol açmaya âdeta imkân yoktu.
 • رو به یک زن کرد و گفت ای مستهان  ** هی چه بسیارید ای دخترچگان 
 • Bir kadına yüz çevirdi de dedi ki: A bayağı mahlûklar, a kızcağızlar, ne de çoksunuz.
 • رو بدو کرد آن زن و گفت ای امین  ** هیچ بسیاری ما منکر مبین  1730
 • Kadın, ona yüzünü döndü, ey emniyet sahibi dedi, bizim bolluğumuzu kötü görme.
 • بین که با بسیاری ما بر بساط  ** تنگ می‌آید شما را انبساط 
 • Bu kadar çoğuz ama öyle olduğu halde size bu çokluk bile az gelmede.
 • در لواطه می‌فتید از قحط زن  ** فاعل و مفعول رسوای زمن 
 • Kadın kıtlığından oğlancılığa düşüyorsunuz da yapan da dünyaya rezil rüsva oluyor, yaptıran da!
 • تو مبین این واقعات روزگار  ** کز فلک می‌گردد اینجا ناگوار 
 • Zamanın hâdiselerine bakma. Feleğin acılıklarını, hazım olunmaz şeylerini görme.
 • تو مبین تحشیر روزی و معاش  ** تو مبین این قحط و خوف و ارتعاش 
 • Rızkın, geçimin darlığına, şu kıtlığına, korkuya, titreyişe bakma.
 • بین که با این جمله تلخیهای او  ** مرده‌ی اویید و ناپروای او  1735
 • Şuna bak sen: Bu kadar acılıklarıyla beraber yine de onun için ölüyor, ondan bir türlü kendinizi çekemiyorsunuz.