English    Türkçe    فارسی   

6
36-45

 • این جهان جنگست کل چون بنگری  ** ذره با ذره چو دین با کافری 
 • Şu âleme baksan görürsün ki baştanbaşa savaştan ibarettir. Zerre, zerreyle âdeta dinin kâfirlerle savaşması gibi savaşır durur.
 • آن یکی ذره همی پرد به چپ  ** وآن دگر سوی یمین اندر طلب 
 • Bir zerre sola doğru uçmaktadır, öbürü sağa doğru gidip arayacağını aramada.
 • ذره‌ای بالا و آن دیگر نگون  ** جنگ فعلیشان ببین اندر رکون 
 • Bir zerre yücelere çıkmada, öbürü baş aşağı düşmede. Şöyle durur gibi görünürler ama onların savaşını bu durgunluk âleminde gör.
 • جنگ فعلی هست از جنگ نهان  ** زین تخالف آن تخالف را بدان 
 • Onların fiilî savaşları, gizli savaşlarından ileri gelmededir. Bu aykırılığı gör de o aykırılığı anla.
 • ذره‌ای کان محو شد در آفتاب  ** جنگ او بیرون شد از وصف و حساب  40
 • Fakat güneşte mahvolan zerrenin savaşı, vasıftan, hesaptan dışarıdır.
 • چون ز ذره محو شد نفس و نفس  ** جنگش اکنون جنگ خورشیدست بس 
 • Zerrenin kendisi de, nefesi de mahvoldu mu artık onun savaşı, ancak güneşin savaşıdır.
 • رفت از وی جنبش طبع و سکون  ** از چه از انا الیه راجعون 
 • Onun kendiliğinden hareketi de kalmamıştır, duruşu da. Neden? “Biz Allahya dönenleriz” sırrından.
 • ما به بحر تو ز خود راجع شدیم  ** وز رضاع اصل مسترضع شدیم 
 • Biz, kendimizden geçip senin denizine döndük. Asıldan süt içtik, geliştik.
 • در فروغ راه ای مانده ز غول  ** لاف کم زن از اصول ای بی‌اصول 
 • Ey gulyabaniye aldanıp yolun ferilerine dalan, ey usulsüz kişi asıllardan az bahset.
 • جنگ ما و صلح ما در نور عین  ** نیست از ما هست بین اصبعین  45
 • Bizim savaşımız da hakikatte bizden değildir. Sulhumuz da. Her halimiz, Allah’nın iki parmağı arasındadır.