English    Türkçe    فارسی   

6
4592-4601

 • صورتی از صورتت بیزار کن  ** خفته‌ای هر خفته را بیدار کن 
 • Bu suret, öyle bir suret ki seni suretten usandırır. Bu öyle bir uyuyandır ki her uyuyanı uyandırır.
 • آن کلامت می‌رهاند از کلام  ** وان سقامت می‌جهاند از سقام 
 • Sözün, insanı sözden kurtarır. Hastalığın, hastalıkları giderir.
 • پس سقام عشق جان صحتست  ** رنجهااش حسرت هر راحتست 
 • Aşk illeti, sıhhatin bile canıdır. Aşkın eziyetleri, her rahatın hasret çektiği eziyetlerdir.
 • ای تن اکنون دست خود زین جان بشو  ** ور نمی‌شویی جز این جانی بجو  4595
 • Ey beden, artık elini candan yıka. Yıkayamı-yorsan bu candan başka bir can ara.
 • حاصل آن شه نیک او را می‌نواخت  ** او از آن خورشید چون مه می‌گداخت 
 • Hâsılı padişah, ona iyice iltifatta bulundu. Şehzade, o güneşten ay gibi yanıp yakılmadaydı.
 • آن گداز عاشقان باشد نمو  ** هم‌چو مه اندر گدازش تازه‌رو 
 • Fakat âşıkların yanıp yakılması bir gelişmedir. Nitekim ay da yanıp yakılarak taze bir yüz kazanır.
 • جمله رنجوران دوا دارند امید  ** نالد این رنجور کم افزون کنید 
 • Bütün hastalar, iyileşmeyi umarlar. Halbuki aşk hastası, amanın; derdimi artırın diye sızıldanır.
 • خوش‌تر از این سم ندیدم شربتی  ** زین مرض خوش‌تر نباشد صحتی 
 • Bu zehirden daha güzel, daha hoş bir şerbet görmedim. Bu hastalıktan daha iyi bir sıhhat olamaz.
 • زین گنه بهتر نباشد طاعتی  ** سالها نسبت بدین دم ساعتی  4600
 • Bu suçtan daha iyi bir ibadet yoktur. Yıllar bile bu ane nispet edilirse bir andan ibarettir.
 • مدتی بد پیش این شه زین نسق  ** دل کباب و جان نهاده بر طبق 
 • Bir müddet padişahın huzurunda gönlü kebap olmuş, canını tabağa koymuş bir halde kaldı.