English    Türkçe    فارسی   

6
516-525

 • مر ترا می‌گوید آن خر خوش شنو  ** گر نه‌ای خر هم‌چنین تنها مرو 
 • O eşek sana der ki: Eşek değilsen yola böyle yalnız düşme. Sen de bu öğüdü iyi dinle.
 • آنک تنها خوش رود اندر رصد  ** با رفیقان بی‌گمان خوشتر رود 
 • Yolu gözeterek tenhaca ve güzel güzel giden, şüphe yok ki dostlarla daha güzel gider.
 • هر نبیی اندرین راه درست  ** معجزه بنمود و همراهان بجست 
 • Her peygamber, bu düz yolda mucize gösterdi, yoldaşları aradı.
 • گر نباشد یاری دیوارها  ** کی برآید خانه و انبارها 
 • Duvarların yardımı olmasa evler, ambarlar nereden meydana gelirdi?
 • هر یکی دیوار اگر باشد جدا  ** سقف چون باشد معلق در هوا  520
 • Her duvar, birbirinden ayrı olsa tavan, havada nasıl olur da direksiz, dayanaksız durur.
 • گر نباشد یاری حبر و قلم  ** کی فتد بر روی کاغذها رقم 
 • Kâtibin, kalemin yardımı olmasa kâğıt üstüne yazı mı yazılır, sayı mı dökülür?
 • این حصیری که کسی می‌گسترد  ** گر نپیوندد به هم بادش برد 
 • Bir kişi kamışları yere döşese, fakat örüp hasır yapmasa nasıl durur? Bir yel geldi mi alır, uçuruverir.
 • حق ز هر جنسی چو زوجین آفرید  ** پس نتایج شد ز جمعیت پدید 
 • Allah, her cinsi eş yarattı, sonuçlar da topluluktan meydana geldi.
 • او بگفت و او بگفت از اهتزاز  ** بحثشان شد اندرین معنی دراز 
 • Hâsılı adam söyledi, kuş söyledi... bahisleri uzadı gitti.
 • مثنوی را چابک و دلخواه کن  ** ماجرا را موجز و کوتاه کن  525
 • Mesnevi’yi kısa ve gönlün istediği bir şekilde düz. Macerayı özlü ve kısa anlat.