English    Türkçe    فارسی   

2
954-978

 • هم عرض دان کیمیا بردن بکار ** جوهری ز آن کیمیا گر شد بیار
 • Kimya ile uğraşmayı da araz bil, eğer o kimyadan bir cevher elde ettiysen onu getir.
 • صیقلی کردن عرض باشد شها ** زین عرض جوهر همی‏زاید صفا 955
 • Aynayı cilâlamak da arazdır. Fakat bu arazdan tertemiz bir ayna cevheri meydana gelir.
 • پس مگو که من عملها کرده‏ام ** دخل آن اعراض را بنما مرم‏
 • Şu halde “ Ben ibadette bulundum” deme, o arazlardan elde edileni göster, ürkme.
 • این صفت کردن عرض باشد خمش ** سایه‏ی بز را پی قربان مکش‏
 • Senin o köleyi övmen de arazdır. Sus, koçun gölgesini kurban etmeye kalkışma!”
 • گفت شاها بی‏قنوط عقل نیست ** گر تو فرمایی عرض را نقل نیست‏
 • Köle dedi ki : “Padişahım, araz tebeddül etmez dersen bu söz, akla ancak ümitsizlik verir.
 • پادشاها جز که یاس بنده نیست ** گر عرض کان رفت باز آینده نیست‏
 • Padişahım, araz gider de bir daha geri gelmezse bu, kulu ancak meyus eder.
 • گر نبودی مر عرض را نقل و حشر ** فعل بودی باطل و اقوال فشر 960
 • Eğer arazlar başka bir şekle tebeddül etmeseydi, başka bir şekle bürünüp var olmasaydı iş bâtıl olur, sözler manasız bir hale gelirdi;
 • این عرضها نقل شد لونی دگر ** حشر هر فانی بود کونی دگر
 • Bu arazlar başka bir varlık suretine bürünüp haşrolur.
 • نقل هر چیزی بود هم لایقش ** لایق گله بود هم سایقش‏
 • Her şey, neye lâyıksa o şekle tebeddül eder. Sürünün çobanı, sürüye lâyık kişidir.
 • وقت محشر هر عرض را صورتی است ** صورت هر یک عرض را نوبتی است‏
 • Mahşerde her arazın bir sureti vardır, her araz suretinin de bir nöbeti.
 • بنگر اندر خود نه تو بودی عرض ** جنبش جفتی و جفتی با غرض‏
 • Kendine bak, sen de araz değil miydin, anandan, babandan hâsıl olmadın mı ve bir maksat uğrunda birisiyle eş değil misin?
 • بنگر اندر خانه و کاشانه‏ها ** در مهندس بود چون افسانه‏ها 965
 • Evlere köşklere bak. Bunlar mühendisin tasavvuratından ibaretti.
 • آن فلان خانه که ما دیدیم خوش ** بود موزون صفه و سقف و درش‏
 • Güzel olarak gördüğümüz sofası hoş. Tavanı, kapısı mükemmel olan filan ev ,(mühendisin zihnindeydi).
 • از مهندس آن عرض و اندیشه‏ها ** آلت آورد و ستون از بیشه‏ها
 • Mühendisin zihnindeki o araz, o düşünce aletleri hazırladı, ormanlardan direkleri getirdi (ev yapılıp meydana çıktı.)
 • چیست اصل و مایه‏ی هر پیشه‏ای ** جز خیال و جز عرض و اندیشه‏ای‏
 • Her hünerin aslı, esası, hayâlden, arazdan, düşünceden başka nedir ki?
 • جمله اجزای جهان را بی‏غرض ** درنگر حاصل نشد جز از عرض‏
 • Dünyanın bütün cüzilerine, fakat garazsızca bak; arazdan başka bir şeyden meydana gelmemiştir.
 • اول فکر آخر آمد در عمل ** بنیت عالم چنان دان در ازل‏ 970
 • Önceki fikir, sonun da fiile gelir. Dünyanın kuruluşunu ezelden beri böyle bil.
 • میوه‏ها در فکر دل اول بود ** در عمل ظاهر به آخر می‏شود
 • Meyveler, gönülde evvelce vücuda gelir de sonunda fiile çıkar.
 • چون عمل کردی شجر بنشاندی ** اندر آخر حرف اول خواندی‏
 • İşe girişip de ağaç diktin mi ilk harfi, sonunda okudun demektir.
 • گر چه شاخ و برگ و بیخش اول است ** آن همه از بهر میوه مرسل است‏
 • Gerçi dal, yaprak ve kök evveldir ama onların hepsi de meyve için vücut bulur.
 • پس سری که مغز آن افلاک بود ** اندر آخر خواجه‏ی لولاک بود
 • Feleklerin dimağı olan o baş da bunun için en sonunda “ Levlâk” sırrına mazhar oldu.
 • نقل اعراض است این بحث و مقال ** نقل اعراض است این شیر و شگال‏ 975
 • Bu sözler arazların nakline ait bahislerdir. Bu aslan ve tuzak, hep bunun içindir.
 • جمله عالم خود عرض بودند تا ** اندر این معنی بیامد هل أتی‏
 • Bütün âlem, esasen arazdı. “ Hel Etâ” suresi, bu manayı izah için geldi.
 • این عرضها از چه زاید از صور ** وین صور هم از چه زاید از فکر
 • Bu arazlar neden doğar? Suretlerden. Ya bu suretler neden vücuda gelir? Düşüncelerden.
 • این جهان یک فکرت است از عقل کل ** عقل چون شاه است و صورتها رسل‏
 • Bu cihan, Akl-ı Küll’ün bir düşüncesinden ibarettir. Akıl, padişaha benzer, suretler de peygamberlere.