English    Türkçe    فارسی   

2
954-963

 • هم عرض دان کیمیا بردن بکار ** جوهری ز آن کیمیا گر شد بیار
 • Kimya ile uğraşmayı da araz bil, eğer o kimyadan bir cevher elde ettiysen onu getir.
 • صیقلی کردن عرض باشد شها ** زین عرض جوهر همی‏زاید صفا 955
 • Aynayı cilâlamak da arazdır. Fakat bu arazdan tertemiz bir ayna cevheri meydana gelir.
 • پس مگو که من عملها کرده‏ام ** دخل آن اعراض را بنما مرم‏
 • Şu halde “ Ben ibadette bulundum” deme, o arazlardan elde edileni göster, ürkme.
 • این صفت کردن عرض باشد خمش ** سایه‏ی بز را پی قربان مکش‏
 • Senin o köleyi övmen de arazdır. Sus, koçun gölgesini kurban etmeye kalkışma!”
 • گفت شاها بی‏قنوط عقل نیست ** گر تو فرمایی عرض را نقل نیست‏
 • Köle dedi ki : “Padişahım, araz tebeddül etmez dersen bu söz, akla ancak ümitsizlik verir.
 • پادشاها جز که یاس بنده نیست ** گر عرض کان رفت باز آینده نیست‏
 • Padişahım, araz gider de bir daha geri gelmezse bu, kulu ancak meyus eder.
 • گر نبودی مر عرض را نقل و حشر ** فعل بودی باطل و اقوال فشر 960
 • Eğer arazlar başka bir şekle tebeddül etmeseydi, başka bir şekle bürünüp var olmasaydı iş bâtıl olur, sözler manasız bir hale gelirdi;
 • این عرضها نقل شد لونی دگر ** حشر هر فانی بود کونی دگر
 • Bu arazlar başka bir varlık suretine bürünüp haşrolur.
 • نقل هر چیزی بود هم لایقش ** لایق گله بود هم سایقش‏
 • Her şey, neye lâyıksa o şekle tebeddül eder. Sürünün çobanı, sürüye lâyık kişidir.
 • وقت محشر هر عرض را صورتی است ** صورت هر یک عرض را نوبتی است‏
 • Mahşerde her arazın bir sureti vardır, her araz suretinin de bir nöbeti.