English    Türkçe    فارسی   

4
98-122

 • تا که چوبش می‌زنی به می‌شود ** او ز زخم چوب فربه می‌شود
 • Ona sopayı vurdukça iyileşir. Sopa vuruldukça semirir, büyür...
 • نفس مومن اشغری آمد یقین ** کو به زخم رنج زفتست و سمین
 • İşte müminin canı da hakikatten bir porsuktur, o da zahmet ve meşakkatlerle kuvvetlenir, semirir.
 • زین سبب بر انبیا رنج و شکست ** از همه خلق جهان افزونترست 100
 • Bu yüzden peygamberler eziyetlere, zahmetlere uğradılar... Onların çektikleri meşakkat, bütün cihan halkının çektiği meşakkatten daha üstündü, daha artıktı!
 • تا ز جانها جانشان شد زفت‌تر ** که ندیدند آن بلا قوم دگر
 • Çünkü canları da, bütün canlardan daha büyük, daha üstündü... Onun için de onların uğradıkları belâya başka bir taife uğramadı.
 • پوست از دارو بلاکش می‌شود ** چون ادیم طایفی خوش می‌شود
 • Deri, ilâçlarla belâlara uğrar da Taif derisi güzel bir hale girer.
 • ورنه تلخ و تیز مالیدی درو ** گنده گشتی ناخوش و ناپاک بو
 • Yoksa ona o acı ve keskin ilaçlar sürülmeseydi pis pis kokar, berbat bir hale gelirdi!
 • آدمی را پوست نامدبوغ دان ** از رطوبتها شده زشت و گران
 • İnsanı da tabaklanmamış deri say... Rutubetten nem kapar, çirkin bir hale gelir, ağır ağır kokar!
 • تلخ و تیز و مالش بسیار ده ** تا شود پاک و لطیف و با فره 105
 • Sen, ona acı ve keskin ilâçları fazlaca ver de temizlensin, lâtif bir hale gelsin, semirsin!
 • ور نمی‌توانی رضا ده ای عیار ** گر خدا رنجت دهد بی‌اختیار
 • Buna kudretin yoksa senin dileğin olmaksızın Allah bir zahmet verirse ona sabret, ona razı ol!
 • که بلای دوست تطهیر شماست ** علم او بالای تدبیر شماست
 • Çünkü dosttan gelen belâ, sizi temizler... Onun bilgisi, sizin tedbirlerinizden üstündür!
 • چون صفا بیند بلا شیرین شود ** خوش شود دارو چو صحت‌بین شود
 • Bir adam, belâda sâfa görürse belâ, tatlılaşır... Hasta iyileştiğini görünce ilâç, kendisine hoş gelir.
 • برد بیند خویش را در عین مات ** پس بگوید اقتلونی یا ثقات
 • Mat olduğu halde kazandığını görür de “Ey sözlerine, özlerine inanılır kişiler, beni öldürün!” der.
 • این عوان در حق غیری سود شد ** لیک اندر حق خود مردود شد 110
 • Bu kötü kişi de başkasına fayda verdi ama kendi hakkında merdut bir adam kesildi.
 • رحم ایمانی ازو ببریده شد ** کین شیطانی برو پیچیده شد
 • İmandan gelen merhamet, ondan alındı... Şeytan sıfatı olan kin, ona çattı, sataştı!
 • کارگاه خشم گشت و کین‌وری ** کینه دان اصل ضلال و کافری
 • Hiddetin, kinin yapılıp düzüldüğü tezgâh oldu... Bil ki kin, sapıklığın, kâfirliğin temelidir!
 • سال کردن از عیسی علیه‌السلام کی در وجود از همه‌ی صعبها صعب‌تر چیست
 • Birisinin İsa aleyhisselâm’dan “Âlemde bütün güç şeylerin en gücü nedir?” diye sorması
 • گفت عیسی را یکی هشیار سر ** چیست در هستی ز جمله صعب‌تر
 • Akıllı birisi, İsa’ya “Âlemde her şeyden daha sarp, daha güç nedir?’’ diye sordu.
 • گفتش ای جان صعب‌تر خشم خدا ** که از آن دوزخ همی لرزد چو ما
 • İsa dedi ki: “Ey can, en sarp, en güç şey, Allah gazabıdır. Çünkü o gazaptan cehennem bile su gibi titrer!”
 • گفت ازین خشم خدا چه بود امان ** گفت ترک خشم خویش اندر زمان 115
 • Adam “Peki, bu Allah gazabından nasıl aman bulmalı?” deyince İsa şöyle cevap verdi: “Kızdığın zaman kızgınlığına uyamamak gerek!”
 • پس عوان که معدن این خشم گشت ** خشم زشتش از سبع هم در گذشت
 • Kötü kişi bu kızgınlığın madenidir... Onun çirkin kızgınlığı yırtıcı canavarların kızgınlığını da geçer!
 • چه امیدستش به رحمت جز مگر ** باز گردد زان صفت آن بی‌هنر
 • O hünersiz kişi, kızgınlıktan vazgeçmekten başka Allah’tan ne rahmet umabilir ki?
 • گرچه عالم را ازیشان چاره نیست ** این سخن اندر ضلال افکندنیست
 • Gerçi bunların âlemde bulunmamasına imkân yok; bunlar da lâzım bu dünyaya... Fakat bu sözü söylemek, onları büsbütün sapıklığa atmaktır!
 • چاره نبود هم جهان را از چمین ** لیک نبود آن چمین ماء معین
 • Dünyada çare yok, sidik de bulunur; bulunur ama arı duru su değildir ya!
 • قصد خیانت کردن عاشق و بانگ بر زدن معشوق بر وی
 • Aşığın kötülük etmek istemesi, sevgilinin ona bağırması
 • چونک تنهااش بدید آن ساده مرد ** زود او قصد کنار و بوسه کرد 120
 • O ahmak adam, sevgilisini yapayalnız görünce hemencecik kucaklamaya, öpmeye kalkıştı.
 • بانگ بر وی زد به هیبت آن نگار ** که مرو گستاخ ادب را هوش دار
 • O güzel, “Küstahlık etme, edepsizliğin lüzumu yok, aklını başına al” diye heybetle bir bağırdı.
 • گفت آخر خلوتست و خلق نی ** آب حاضر تشنه‌ی هم‌چون منی
 • Âşık “Burası ıssız, halk yok... Su ortada, benim gibi de bir susuz!