English    Türkçe    فارسی   

4
98-107

 • تا که چوبش می‌زنی به می‌شود ** او ز زخم چوب فربه می‌شود
 • Ona sopayı vurdukça iyileşir. Sopa vuruldukça semirir, büyür...
 • نفس مومن اشغری آمد یقین ** کو به زخم رنج زفتست و سمین
 • İşte müminin canı da hakikatten bir porsuktur, o da zahmet ve meşakkatlerle kuvvetlenir, semirir.
 • زین سبب بر انبیا رنج و شکست ** از همه خلق جهان افزونترست 100
 • Bu yüzden peygamberler eziyetlere, zahmetlere uğradılar... Onların çektikleri meşakkat, bütün cihan halkının çektiği meşakkatten daha üstündü, daha artıktı!
 • تا ز جانها جانشان شد زفت‌تر ** که ندیدند آن بلا قوم دگر
 • Çünkü canları da, bütün canlardan daha büyük, daha üstündü... Onun için de onların uğradıkları belâya başka bir taife uğramadı.
 • پوست از دارو بلاکش می‌شود ** چون ادیم طایفی خوش می‌شود
 • Deri, ilâçlarla belâlara uğrar da Taif derisi güzel bir hale girer.
 • ورنه تلخ و تیز مالیدی درو ** گنده گشتی ناخوش و ناپاک بو
 • Yoksa ona o acı ve keskin ilaçlar sürülmeseydi pis pis kokar, berbat bir hale gelirdi!
 • آدمی را پوست نامدبوغ دان ** از رطوبتها شده زشت و گران
 • İnsanı da tabaklanmamış deri say... Rutubetten nem kapar, çirkin bir hale gelir, ağır ağır kokar!
 • تلخ و تیز و مالش بسیار ده ** تا شود پاک و لطیف و با فره 105
 • Sen, ona acı ve keskin ilâçları fazlaca ver de temizlensin, lâtif bir hale gelsin, semirsin!
 • ور نمی‌توانی رضا ده ای عیار ** گر خدا رنجت دهد بی‌اختیار
 • Buna kudretin yoksa senin dileğin olmaksızın Allah bir zahmet verirse ona sabret, ona razı ol!
 • که بلای دوست تطهیر شماست ** علم او بالای تدبیر شماست
 • Çünkü dosttan gelen belâ, sizi temizler... Onun bilgisi, sizin tedbirlerinizden üstündür!