English    Türkçe    فارسی   

2
1931-1980

 • دوستی ابله بود رنج و ضلال ** این حکایت بشنو از بهر مثال‏
 • The friendship of the fool is woe and perdition: hear this tale as a parable.
 • اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس‏
 • On putting trust in the fawningness and good faith of the bear.
 • اژدهایی خرس را در می‏کشید ** شیر مردی رفت و فریادش رسید
 • A dragon was pulling a bear (into its jaws); a valiant man went and succoured it.
 • شیر مردانند در عالم مدد ** آن زمان کافغان مظلومان رسد
 • The valiant (holy) men are a help in the world when the wail of the oppressed reaches (them).
 • بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند ** آن طرف چون رحمت حق می‏دوند
 • From every quarter they hear the cry of the oppressed and run in that direction, like the mercy of God.
 • آن ستونهای خللهای جهان ** آن طبیبان مرضهای نهان‏ 1935
 • Those buttresses for the breaches of the world, those physicians for hidden maladies,
 • محض مهر و داوری و رحمتند ** همچو حق بی‏علت و بی‏رشوتند
 • Are pure love and justice and mercy; even as God, they are flawless (incorruptible) and unbribed.
 • این چه یاری می‏کنی یک بارگیش ** گوید از بهر غم و بی‏چارگیش‏
 • (If you ask one of them), “Why dost thou give him this aid all at once?” he says, “On account of his grief and helplessness.”
 • مهربانی شد شکار شیر مرد ** در جهان دارو نجوید غیر درد
 • Lovingkindness is fallen a prey to the valiant (holy) man, (for) medicine seeks naught in the world but the pain (which it should cure).
 • هر کجا دردی دوا آن جا رود ** هر کجا پستی است آب آن جا دود
 • Wherever a pain is, the remedy goes there: wherever a lowland is, the water runs there.
 • آب رحمت بایدت رو پست شو ** و آن گهان خور خمر رحمت مست شو 1940
 • If thou want the water of mercy, go, become lowly, and then drink the wine of mercy and become drunken.
 • رحمت اندر رحمت آمد تا به سر ** بر یکی رحمت فرومای ای پسر
 • Mercy upon mercy comes (and rises like a flood) up to the head; do not thou come down to (and dwell upon) a single mercy, O son!
 • چرخ را در زیر پا آر ای شجاع ** بشنو از فوق فلک بانگ سماع‏
 • Bring the sky under thy feet, O brave one! Hear from above the firmament the noise of the (celestial) music!
 • پنبه‏ی وسواس بیرون کن ز گوش ** تا به گوشت آید از گردون خروش‏
 • Put out of thine ear the cotton of evil suggestion, that the cries from heaven may come into thine ear.
 • پاک کن دو چشم را از موی عیب ** تا ببینی باغ و سروستان غیب‏
 • Purge thy two eyes from the hair of defect, that thou mayst behold the garden and cypress-plot of the world unseen.
 • دفع کن از مغز و از بینی زکام ** تا که ریح الله در آید در مشام‏ 1945
 • Eject the phlegm from thy brain and nose, that the wind of God may come into the centres of thy (spiritual) sense of smell.
 • هیچ مگذار از تب و صفرا اثر ** تا بیابی از جهان طعم شکر
 • Do not leave (in thyself) any trace of fever and bile, that thou mayst get from the world the taste of sugar.
 • داروی مردی کن و عنین مپوی ** تا برون آیند صد گون خوب روی‏
 • Remedium virilitatis adhibe neu virilitate carens cucurreris, that a hundred kinds of fair ones may come forth. [Cure (your) manhood and don’t run around impotently, that a hundred kinds of fair ones may come forth.]
 • کنده‏ی تن را ز پای جان بکن ** تا کند جولان به گرد آن چمن‏
 • Tear the fetter, which is the body, from the foot of thy soul, so that it may race round the arena.
 • غل بخل از دست و گردن دور کن ** بخت نو دریاب در چرخ کهن‏
 • Take off the shackle of avarice from thy hands and neck: seize (and enjoy) a new fortune in the old heaven.
 • ور نمی‏تانی به کعبه‏ی لطف پر ** عرضه کن بی‏چارگی بر چاره‏گر 1950
 • And if thou art unable (to do that), fly to the Ka‘ba of (Divine) grace: lay thy helplessness before the Helper.
 • زاری و گریه قوی سرمایه‏ای است ** رحمت کلی قوی‏تر دایه‏ای است‏
 • Lamentation and weeping are a mighty stock-in-trade (resource); the Universal Mercy is the mightiest nurse (to comfort and cherish).
 • دایه و مادر بهانه جو بود ** تا که کی آن طفل او گریان شود
 • The nurse and mother seeks a pretext (for giving relief): (she waits to see) when her child will begin to weep.
 • طفل حاجات شما را آفرید ** تا بنالید و شود شیرش پدید
 • He (God) created the child, (namely) your wants, in order that it might moan and that milk might (then) be produced for it.
 • گفت ادعوا الله بی‏زاری مباش ** تا بجوشد شیرهای مهرهاش‏
 • He said, “Call ye upon God!” Refrain not thou from lamentation, in order that the milk of His loving kindnesses may flow.
 • هوی هوی باد و شیر افشان ابر ** در غم مااند یک ساعت تو صبر 1955
 • The howling of the wind and the pouring forth of (rain like) milk from the cloud are for care of us: (have) patience one moment!
 • فی السماء رزقکم بشنیده‏ای ** اندر این پستی چه بر چفسیده‏ای‏
 • Thou hast heard (the text) “in the sky is your daily bread”. Wherefore hast thou stuck to this low place?
 • ترس و نومیدیت دان آواز غول ** می‏کشد گوش تو تا قعر سفول‏
 • Deem thy fear and despair to be the voice of the ghoul drawing thine ear (down) to the abyss of degradation.
 • هر ندایی که ترا بالا کشید ** آن ندا می‏دان که از بالا رسید
 • Every call that draws thee upward—know that that call has come from on high.
 • هر ندایی که ترا حرص آورد ** بانگ گرگی دان که او مردم درد
 • Every call that excites cupidity in thee—know that it is the howl of the wolf which tears men (to pieces).
 • این بلندی نیست از روی مکان ** این بلندیهاست سوی عقل و جان‏ 1960
 • This (afore-mentioned) height is not (high) in respect of position; these “heights” are towards (refer to) mind and spirit.
 • هر سبب بالاتر آمد از اثر ** سنگ و آهن فایق آمد بر شرر
 • Every cause is higher than the effect: the stone and iron (from which fire is struck) are superior to the sparks.
 • آن فلانی فوق آن سرکش نشست ** گر چه در صورت به پهلویش نشست‏
 • Such and such a person is (really) seated above that one who lifts up his head so haughtily, though in appearance he is seated beside him.
 • فوقی آن جاست از روی شرف ** جای دور از صدر باشد مستخف‏
 • The superiority of that (person's) place is in respect of (his spiritual) nobility; the place (that is) far from the (spiritual) seat of honour is held in slight regard.
 • سنگ و آهن زین جهت که سابق است ** در عمل فوقی این دو لایق است‏
 • Forasmuch as the stone and iron are prior in action, the superiority of these twain is proper;
 • و آن شرر از روی مقصودی خویش ** ز آهن و سنگ است زین رو پیش و بیش‏ 1965
 • But those sparks, in respect of their being the final cause, are from this point of view far in front of (superior to) the iron and stone.
 • سنگ و آهن اول و پایان شرر ** لیک این هر دو تنند و جان شرر
 • The stone and iron are first, and the sparks last; but these twain are the body, and the sparks are the soul.
 • آن شرر گر در زمان واپس‏تر است ** در صفت از سنگ و آهن برتر است‏
 • If those sparks are posterior in time, (yet) in quality they are higher than the stone and iron.
 • در زمان شاخ از ثمر سابق‏تر است ** در هنر از شاخ او فایق‏تر است‏
 • The bough is prior to the fruit in time, (but) it (the fruit) is superior to the bough in excellence.
 • چون که مقصود از شجر آمد ثمر ** پس ثمر اول بود و آخر شجر
 • Since the fruit is the final cause of the tree, it follows that the fruit is (really) first, the tree last.
 • خرس چون فریاد کرد از اژدها ** شیر مردی کرد از جنگش جدا 1970
 • When the bear cried out for help against the dragon, a valiant man removed it from the (dragon's) claws.
 • حیلت و مردی بهم دادند پشت ** اژدها را او بدین قوت بکشت‏
 • Cunning and courage gave support to each other: by this strength he slew the dragon.
 • اژدها را هست قوت حیله نیست ** نیز فوق حیله‏ی تو حیله‏ای است‏
 • The dragon has strength, (but) it has not cunning; again, there is a cunning above your cunning.
 • حیله‏ی خود را چو دیدی باز رو ** کز کجا آمد سوی آغاز رو
 • When you have regarded your own cunning, go back (and see) whence it came: go to the origin.
 • هر چه در پستی است آمد از علا ** چشم را سوی بلندی نه هلا
 • Whatever is below has come from above: come on, turn your eye towards the height.
 • روشنی بخشد نظر اندر علی ** گر چه اول خیرگی آرد بلی‏ 1975
 • Looking aloft gives light, though at first it produces dazzlement; yes, it does.
 • چشم را در روشنایی خوی کن ** گر نه خفاشی نظر آن سوی کن‏
 • Accustom your eye to the light; if you are not a bat, look in that direction.
 • عاقبت بینی نشان نور تست ** شهوت حالی حقیقت گور تست‏
 • Vision of the end is the sign of your (having the) light; the lust of the moment is in truth your (dark) grave.
 • عاقبت بینی که صد بازی بدید ** مثل آن نبود که یک بازی شنید
 • The man with vision of the end, who has seen a hundred artifices, is not like him that has (only) heard of one artifice,
 • ز آن یکی بازی چنان مغرور شد ** کز تکبر ز اوستادان دور شد
 • (And who) has been so befooled by that one artifice that in his pride he has become alienated from the masters.
 • سامری‏وار آن هنر در خود چو دید ** او ز موسی از تکبر سر کشید 1980
 • Like Sámirí, when he has seen in himself that (little) skill, through pride he has rebelled against (a) Moses.