English    Türkçe    فارسی   

1
548-597

 • از سبب سوزیش من سودایی‌‌ام ** در خیالاتش چو سوفسطایی‌‌ام‌‌
 • Onun sebep yakıcılığına hayranım. Onun hayallerinde Sofestâî gibiyim!
 • مکر دیگر انگیختن وزیر در اضلال قوم
 • Hıristiyanları azdırmak hususunda vezirin başka bir hile kurması
 • مکر دیگر آن وزیر از خود ببست ** وعظ را بگذاشت و در خلوت نشست‌‌
 • O vezir kendince başka bir hile kurdu. Vaiz ve nasihati bırakıp halvete girdi.
 • در مریدان در فکند از شوق سوز ** بود در خلوت چهل پنجاه روز 550
 • Müritleri yakıp yandırdı. Tam kırk, elli gün halvette kaldı.
 • خلق دیوانه شدند از شوق او ** از فراق حال و قال و ذوق او
 • Halk onun iştiyakından, hal ve tavrı ile sözünden, sohbetinden uzak düştükleri için deli oldular.
 • لابه و زاری همی‌‌کردند و او ** از ریاضت گشته در خلوت دو تو
 • Onlar yalvarıp sızlanıyorlardı, vezir ise halvette riyazetten iki büklüm olmuştu.
 • گفته ایشان نیست ما را بی‌‌تو نور ** بی‌‌عصا کش چون بود احوال کور
 • Hepsi birden ”Biz sensiz kötü bir hale düştük, karışıklık içindeyiz. Değneğini yeden birisi olmadıkça körün ahvali ne olur?
 • از سر اکرام و از بهر خدا ** بیش از این ما را مدار از خود جدا
 • İnayet et. Allah için olsun, bundan ziyade bizi kendinden ayırma!
 • ما چو طفلانیم و ما را دایه تو ** بر سر ما گستران آن سایه تو 555
 • Bizler çocuk gibiyiz, sen bize dadısın; sen bizim üzerimize o gölgeyi döşe” demişlerdi.
 • گفت جانم از محبان دور نیست ** لیک بیرون آمدن دستور نیست‌‌
 • Vezir dedi ki: “Ruhum dostlardan uzak değildir. Fakat dışarı çıkmaya izin yok.”
 • آن امیران در شفاعت آمدند ** و آن مریدان در شناعت آمدند
 • Emirler rica ve şefaate, müritler dil uzatmaya başladılar:
 • کاین چه بد بختی است ما را ای کریم ** از دل و دین مانده ما بی‌‌تو یتیم‌‌
 • “Ey kerem sahibi! Bu ne kötü talih ki sensiz gönülden de yetim kalmışızdır, dinden de.
 • تو بهانه می‌‌کنی و ما ز درد ** می‌‌زنیم از سوز دل دمهای سرد
 • Sen bahaneler ediyorsun, biz ise dertle yürek yangınlığından soğuk soğuk ah edip duruyoruz.
 • ما به گفتار خوشت خو کرده‌‌ایم ** ما ز شیر حکمت تو خورده‌‌ایم‌‌ 560
 • Biz senin sohbetine alışmışız. Biz senin hikmet sütünle beslenmişiz.
 • الله الله این جفا با ما مکن ** خیر کن امروز را فردا مکن‌‌
 • Allah aşkına bize bu cefayı yapma; lütfet, bugünü yarına bırakma!
 • می‌‌دهد دل مر ترا کاین بی‌‌دلان ** بی‌‌تو گردند آخر از بی‌‌حاصلان‌‌
 • Gönlün razı olur mu, âşıkların, akıbet istifadesiz kalsınlar?
 • جمله در خشکی چو ماهی می‌‌تپند ** آب را بگشا ز جو بر دار بند
 • Hepsi de karadaki balık gibi çırpınıyorlar. Suyu aç, ırmağın bendini yık!
 • ای که چون تو در زمانه نیست کس ** الله الله خلق را فریاد رس‌‌
 • Ey zamanede nazîri olmayan zat! Allah aşkına halkın imdadına yetiş!”
 • دفع گفتن وزیر مریدان را
 • Vezirin müritleri defetmesi
 • گفت هان ای سخرگان گفت‌‌وگو ** وعظ و گفتار زبان و گوش جو 565
 • Vezir dedi ki: “Dikkat ediniz, ey dedikodu düşkünleri! Dilden çıkan ve kulakla duyulan zahiri vaizleri arayanlar!
 • پنبه اندر گوش حس دون کنید ** بند حس از چشم خود بیرون کنید
 • Bu aşağılık duygu kulağına pamuk tıkayın, ten gözünden duygu başını çözün!
 • پنبه‌‌ی آن گوش سر گوش سر است ** تا نگردد این کر آن باطن کر است‌‌
 • O gizli kulağın pamuğu, baş kulağıdır, bu kulak sağır olmadıkça o can kulağı sağırdır.
 • بی‌‌حس و بی‌‌گوش و بی‌‌فکرت شوید ** تا خطاب ارجعی را بشنوید
 • Hissiz, kulaksız, fikirsiz olur ki “İrciî - Tanrına geri dön” hitabını işitesiniz.
 • تا به گفت‌‌وگوی بیداری دری ** تو ز گفت خواب بویی کی بری‌‌
 • Sen uyanıklık dedikodusunda oldukça uyku sohbetinden nasıl olur da bir koku alabilirsin!
 • سیر بیرونی است قول و فعل ما ** سیر باطن هست بالای سما 570
 • Bizim sözümüz işimiz, hariçte yürümektedir. Bâtınî yürümek ise gökler üzerinde olur.
 • حس خشکی دید کز خشکی بزاد ** عیسی جان پای بر دریا نهاد
 • Cisim, kuruluğu (bu âlemi) gördü, çünkü kuruluktan (bu âlemden) doğdu; can İsa’sı, ayağını denize attı.
 • سیر جسم خشک بر خشکی فتاد ** سیر جان پا در دل دریا نهاد
 • Kuru cismin yürümesi, kuruya düştü, ama canın yürümesine gelince: Ayağını denizin ta ortasına bastı.
 • چون که عمر اندر ره خشکی گذشت ** گاه کوه و گاه صحرا گاه دشت‌‌
 • Ömür kuruluk yolunda; gâh dağ, gâh deniz, gâh ova aşarak geçip gittikten sonra...
 • آب حیوان از کجا خواهی تو یافت ** موج دریا را کجا خواهی شکافت‌‌
 • Abıhayatı, nerede bulacaksın; deniz dalgalarını nerede yaracaksın?
 • موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست ** موج آبی محو و سکر است و فناست‌‌ 575
 • Kara dalgası, bizim kuruntularımız, anlayışımız ve fikrimizdir. Deniz dalgası ise kendinden geçiş, sarhoşluk ve yokluktur.
 • تا در این سکری از آن سکری تو دور ** تا از این مستی از آن جامی تو دور
 • Sen bu sarhoşlukta oldukça o sarhoşluktan uzaksın. Bundan sarhoş oldukça o kadehten nefret eder durursun.
 • گفت‌‌وگوی ظاهر آمد چون غبار ** مدتی خاموش خو کن هوش دار
 • Zahir dedikodusu toz gibidir. Kulak gibi bir müddet dinlemeyi âdet edin!”
 • مکرر کردن مریدان که خلوت را بشکن
 • Müritlerin, halveti terk et diye tekrar ısrarla yalvarışları
 • جمله گفتند ای حکیم رخنه جو ** این فریب و این جفا با ما مگو
 • Hepsi dediler ki: “Ey bahane arayan hakîm bu cefayı bize reva görme!
 • چار پا را قدر طاقت بار نه ** بر ضعیفان قدر قوت کار نه‌‌
 • Hayvana takati derecesinde yük yüklet. Zayıflara iktidarları nispetinde iş havale et!
 • دانه‌‌ی هر مرغ اندازه‌‌ی وی است ** طعمه‌‌ی هر مرغ انجیری کی است‌‌ 580
 • Her kuşun yiyeceği lokma, kendine göredir. Nasıl olur da her kuş bir inciri (bütün olarak) yutabilir?
 • طفل را گر نان دهی بر جای شیر ** طفل مسکین را از آن نان مرده گیر
 • Çocuğa süt yerine ekmek verirsen zavallı yavruyu o ekmek yüzünden öldü bil!
 • چون که دندانها بر آرد بعد از آن ** هم بخود گردد دلش جویای نان‌‌
 • Ondan sonra dişleri çıkınca kendi kendine onun içi ekmek ister.
 • مرغ پر نارسته چون پران شود ** لقمه‌‌ی هر گربه‌‌ی دران شود
 • Henüz kanadı çıkmayan kuş uçmaya kalkışırsa her yırtıcı kedinin lokması olur.
 • چون بر آرد پر بپرد او به خود ** بی‌‌تکلف بی‌‌صفیر نیک و بد
 • Ama kanatlanınca o kendisinden teklifsizce, iyi ve kötü ıslık olmaksızın uçar.
 • دیو را نطق تو خامش می‌‌کند ** گوش ما را گفت تو هش می‌‌کند 585
 • Senin sözün Şeytan’ı susturur, senin lütuf ve keremin, bizim kulağımıza akıl ve fehim verir.
 • گوش ما هوش است چون گویا تویی ** خشک ما بحر است چون دریا تویی‌‌
 • Söyleyen, sen olunca kulağımız, tamam akıldan ibarettir. Mademki deniz sensin, kurumuz da denizdir!
 • با تو ما را خاک بهتر از فلک ** ای سماک از تو منور تا سمک‌‌
 • Ey (sekizinci gökteki) Simak burcundan (denizin dibindeki) balığa kadar her şey, kendisinden nurlanmış olan! Seninle olunca yer, bize gökten daha iyidir.
 • بی‌‌تو ما را بر فلک تاریکی است ** با تو ای ماه این فلک باری کی است‌‌
 • Sensiz, biz göğün tâ üstünde bile karanlık içindeyiz. Ey ay! Gayrı bu felek, nedir ki seninle mukayese edilebilsin?
 • صورت رفعت بود افلاک را ** معنی رفعت روان پاک را
 • Göklerin sûreta yüksekliği var. Mana yüzünden yükseklik, temiz ruhundur.
 • صورت رفعت برای جسمهاست ** جسمها در پیش معنی اسمهاست‌‌ 590
 • Sûreta yükseklik, cisimlerindir, fakat mana huzurunda cisimler, isimlerden ibarettir.
 • جواب گفتن وزیر که خلوت را نمی‌‌شکنم
 • Vezirin “Halveti terk etmem" diye cevap vermesi
 • گفت حجتهای خود کوته کنید ** پند را در جان و در دل ره کنید
 • Vezir dedi ki: “Delillerinizi kısa kesiniz; nasihatimi, can ve gönülden dinleyiniz.
 • گر امینم متهم نبود امین ** گر بگویم آسمان را من زمین‌‌
 • Emin isem, emin adam ittiham edilmez göğe yer desem bile!
 • گر کمالم با کمال انکار چیست ** ور نیم این زحمت و آزار چیست‌‌
 • Eğer ben mahzı kemâl isem kemâli inkâr nedir? Değilsem bu zahmet, bu eziyet ne oluyor?
 • من نخواهم شد از این خلوت برون ** ز آن که مشغولم به احوال درون‌‌
 • Ben bu halvetten çıkmayacağım çünkü kalp ahvali ile meşgulüm.”
 • اعتراض مریدان در خلوت وزیر
 • Müritlerin vezire yalvarması
 • جمله گفتند ای وزیر انکار نیست ** گفت ما چون گفتن اغیار نیست‌‌ 595
 • Hepsi birden dediler ki: “Ey vezir, inkâr etmiyoruz, bizim sözümüz ağyarın sözü gibi değildir.
 • اشک دیده‌‌ست از فراق تو دوان ** آه آه است از میان جان روان‌‌
 • Ayrılığından gözyaşlarımız akmakta, canımızın tâ içinden ahu vahlar coşmakta!”
 • طفل با دایه نه استیزد و لیک ** گرید او گر چه نه بد داند نه نیک‌‌
 • Çocuk dadı ile kavga etmez. Gerçi ne kötüyü bilir ne iyiyi... Fakat boyuna ağlar durur!