English    Türkçe    فارسی   

2
1892-1941

 • تا شبانگه می‏کشید و می‏گشاد ** تا ز صفرا قی شدن بر وی فتاد
 • Atlı o adamı akşam çağına kadar çekiştirip durdu. Nihayet, adamın safrası kabardı, kusmağa başladı.
 • زو بر آمد خورده‏ها زشت و نکو ** مار با آن خورده بیرون جست از او
 • İyi, kötü yediklerini kustu. Bu kusma esnasında yılan da içinden dışarı çıktı.
 • چون بدید از خود برون آن مار را ** سجده آورد آن نکو کردار را
 • O yılanı görünce kendisine iyilik eden atlıya secde etti.
 • سهم آن مار سیاه زشت زفت ** چون بدید آن دردها از وی برفت‏ 1895
 • O kapkara çirkin ve heybetli yılanı görünce bütün dertlerini unuttu.
 • گفت خود تو جبرییل رحمتی ** یا خدایی که ولی نعمتی‏
 • Dedi ki: “ Sen, bir rahmet Cebrailisin yahut da velinimet Allah’sın
 • ای مبارک ساعتی که دیدی‏ام ** مرده بودم جان نو بخشیدی‏ام‏
 • Ne kutlu saatmiş ki beni gördün. Ölüydüm, bana yeni bir can bağışladın.
 • تو مرا جویان مثال مادران ** من گریزان از تو مانند خران‏
 • Sen, beni analar gibi aramaktayken, ben eşekler gibi senden kaçıyordum.
 • خر گریزد از خداوند از خری ** صاحبش در پی ز نیکو گوهری‏
 • Eşek, sahibinden eşekliği yüzünden kaçar. Hâlbuki sahibi, iyiliğinden dolayı onun peşine düşer.
 • نه از پی سود و زیان می‏جویدش ** لیک تا در گرگش ندرد یا ددش‏ 1900
 • Onu, bir fayda elde etmek, bir ziyandan kurtulmak için aramaz. Kurt, yahut yırtıcı bir canavar paralamasın diye arar.
 • ای خنک آن را که بیند روی تو ** یا در افتد ناگهان در کوی تو
 • Ne mutlu yüzünü görene yahut ansızın senin bulunduğun yere ulaşana!
 • ای روان پاک بستوده ترا ** چند گفتم ژاژ و بی‏هوده ترا
 • Pak ruh bile seni övmüş. Hâlbuki ben, sana ne kadar kötü ve saçma şeyler söyledim.
 • ای خداوند و شهنشاه و امیر ** من نگفتم جهل من گفت آن مگیر
 • Fakat efendim, padişahlar padişahı sultanım, onları ben söylemedim, bilgisizliğim söyledi.
 • شمه‏ای زین حال اگر دانستمی ** گفتن بی‏هوده کی تانستمی‏
 • Bir parçacık olsun bu hali bilseydim, böyle abes sözler söyleyebilir miydim?
 • بس ثنایت گفتمی ای خوش خصال ** گر مرا یک رمز می‏گفتی ز حال‏ 1905
 • Ey iyi huylu, eğer bana bu hali kinaye ile bile olsa çıtlatsaydın seni bir hayli överdim.
 • لیک خامش کرده می‏آشوفتی ** خامشانه بر سرم می‏کوفتی‏
 • Fakat sükût ederek kızgın göründüm. Hiçbir şey söylemeksizin kafama vurmaya başladın.
 • شد سرم کالیوه عقل از سر بجست ** خاصه این سر را که مغزش کمتر است‏
 • Başım sersemleşti, aklım gitti. Hele benim bu başım. Zaten aklı da kıt!
 • عفو کن ای خوب روی خوب کار ** آن چه گفتم از جنون اندر گذار
 • Ey yüzü de güzel, işi de güzel adam, affet. Deliliğimden söylediğim sözleri bağışla!
 • گفت اگر من گفتمی رمزی از آن ** زهره‏ی تو آب گشتی آن زمان‏
 • Atlı “Eğer ben, bunu biraz çıtlatsaydım derhal yüreğin su kesilir, ödün patlardı.
 • گر ترا من گفتمی اوصاف مار ** ترس از جانت بر آوردی دمار 1910
 • Yılanı anlatsaydım, korkudan canın çıkıverirdi.
 • مصطفی فرمود اگر گویم به راست ** شرح آن دشمن که در جان شماست‏
 • Mustafa “Canınızdaki düşmanı size, olduğu gibi anlatsam.
 • زهره‏های پر دلان هم بر درد ** نه رود ره نه غم کاری خورد
 • Yiğitlerin bile ödü patlar.. ne yol yürümeğe takatları kalır, ne bir işin tasasına düşerler!
 • نه دلش را تاب ماند در نیاز ** نه تنش را قوت روزه و نماز
 • Ne kimsenin gönlünde niyaz etmeğe kudret kalır, ne tenin de oruç tutmaya, namaz kılmaya kuvvet” buyurdu.
 • همچو موشی پیش گربه لا شود ** همچو بره پیش گرگ از جا رود
 • Bunu duyan, kedi önündeki sıçan gibi yok olur; kurt önündeki kuzu gibi mahvolur..
 • اندر او نه حیله ماند نه روش ** پس کنم ناگفته تان من پرورش‏ 1915
 • Ne uyku uyuyabilir, ne yemek yiyebilir. Onun için ben sizi, bunu söylemeden terbiye etmekte, yetiştirmekteyim.
 • همچو بو بکر ربابی تن زنم ** دست چون داود در آهن زنم‏
 • Ebu Bekr-i Rebabi gibi susmakta, Davut gibi demire el vurmaktayım.
 • تا محال از دست من حالی شود ** مرغ پر برکنده را بالی شود
 • Bu suretle de olmayacak şey, benim elimde mümkün olur, bir hale yola girer, kanadı yolunmuş kuşun bile kanadı çıkar.
 • چون ید الله فوق أیدیهم بود ** دست ما را دست خود فرمود احد
 • Çünkü Allah’ın eli, insanların ellerinden üstündür. Tek Allah da bizim elimize “ Benim elim” demiştir.
 • پس مرا دست دراز آمد یقین ** بر گذشته ز آسمان هفتمین‏
 • Şu halde şüphe yok ki benim kolum uzundur; her yere, her şeye erişir. Ta yedinci kat gökten bile aşar.
 • دست من بنمود بر گردون هنر ** مقریا بر خوان که انشق القمر 1920
 • Elim gökte bile hünerler göstermiştir. Ey Kuran okuyan “İnşakkal Kamer” ayetini okuyuver!
 • این صفت هم بهر ضعف عقلهاست ** با ضعیفان شرح قدرت کی رواست‏
 • Bu övüş de akıllar zayıf olduğu içindir. Zayıf olanlara kudreti anlatmaya imkân mı var?
 • خود بدانی چون بر آری سر ز خواب ** ختم شد و الله أعلم بالصواب‏
 • Uykudan başkaldırırsan anlarsın. Bu iş böyledir işte. Doğrusunu Allah daha iyi bilir.
 • مر ترا نه قوت خوردن بدی ** نه ره و پروای قی کردن بدی‏
 • Eğer sen içinde ki yılanı bilseydin ne elma yemeğe kuvvetin kalırdı, ne yol yürümeye, ne de kusmağa!
 • می‏شنیدم فحش و خر می‏راندم ** رب یسر زیر لب می‏خواندم‏
 • Sen beni sövüyordun, ben de seslenmiyor, fakat atımı sürüyordum. Gizlice de Yarabbi, sen işimi kolaylaştır demekteydim.
 • از سبب گفتن مرا دستور نه ** ترک تو گفتن مرا مقدور نه‏ 1925
 • Sebebi söylememe izin yoktu, fakat seni kendi haline bırakmaya da kaadir değilim.
 • هر زمان می‏گفتم از درد درون ** اهد قومی إنهم لا یعلمون‏
 • Her an gönlümdeki dert yüzünden, Yarabbi, kavmime yolu sen göster, çünkü onlar bilmiyorlar, demekteydim” dedi.
 • سجده‏ها می‏کرد آن رسته ز رنج ** کای سعادت ای مرا اقبال و گنج‏
 • Derdinden kurtulan adam, secdeler etmekte “ Ey bana saadet, ikbal ve hazine olan!
 • از خدا یابی جزاها ای شریف ** قوت شکرت ندارد این ضعیف‏
 • Ey yüce kişi! Allah’tan hayırlar bul! Bu zayıfın sana şükretmeye kudreti yok.
 • شکر حق گوید ترا ای پیشوا ** آن لب و چانه ندارم و آن نوا
 • Mükâfatını Allah versin. Ağzım, dilim, sana şükretmekte âciz” demekteydi.
 • دشمنی عاقلان زین‏سان بود ** زهر ایشان ابتهاج جان بود 1930
 • İşte akıların düşmanlığı bu çeşittir. Onların zehirleri bile cana neşe verir.
 • دوستی ابله بود رنج و ضلال ** این حکایت بشنو از بهر مثال‏
 • Ahmağın dostluğu ise eziyettir, sapıklıktır. Misal olarak birde hikâyeyi dinle:
 • اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس‏
 • Bir adamın, ayının vefakârlığına güvenmesi
 • اژدهایی خرس را در می‏کشید ** شیر مردی رفت و فریادش رسید
 • Bir ejderha bir ayıyı yakalamıştı. Yiğidin biri, giderken ayının bağırmasını duydu.
 • شیر مردانند در عالم مدد ** آن زمان کافغان مظلومان رسد
 • Âlemde düşkünlere yardımcı erler vardır. Onlar, mazlumlar feryat ettiler mi derhal yetişirler.
 • بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند ** آن طرف چون رحمت حق می‏دوند
 • Mazlumların seslerini her yerden işitirler, Hak rahmeti gibi o tarafa koşarlar.
 • آن ستونهای خللهای جهان ** آن طبیبان مرضهای نهان‏ 1935
 • Âlemin sarsıntılarına, yıkıntılarına direk, destek olan, gizli dertlerin tabibi bulunan o erler;
 • محض مهر و داوری و رحمتند ** همچو حق بی‏علت و بی‏رشوتند
 • Muhabbetin, adaletin, rahmetin ta kendisidirler. Onlar, Hak gibi illetsiz, rüşvetsiz kişilerdir.
 • این چه یاری می‏کنی یک بارگیش ** گوید از بهر غم و بی‏چارگیش‏
 • Onlardan birine “Can ve gönülden ettiğin bu yardım için, neden yardım ediyorsun?” denilse ancak “ yardım isteyenin gamından, çaresizliğinden” der.
 • مهربانی شد شکار شیر مرد ** در جهان دارو نجوید غیر درد
 • Erin avı merhamettir. İlaç, âlemde dertten başka bir şey aramaz.
 • هر کجا دردی دوا آن جا رود ** هر کجا پستی است آب آن جا دود
 • Nerede bir dert varsa, deva oraya gider. Su, neresi alçaksa, oraya akar.
 • آب رحمت بایدت رو پست شو ** و آن گهان خور خمر رحمت مست شو 1940
 • Sana da rahmet suyu gerekse yürü, alçal da sonra rahmet suyunu iç, sarhoş ol.
 • رحمت اندر رحمت آمد تا به سر ** بر یکی رحمت فرومای ای پسر
 • Ta başa kadar rahmet içinde rahmet var. Oğul, bir tek rahmete dalma, bir tek rahmete kani olma.