English    Türkçe    فارسی   

2
322-371

 • او نپاید پیش هر نااوستا ** همچو طاوسی به خانه‏ی روستا
 • Tavus kuşu, nasıl köylü evinde olmazsa, hakikat ilmi de her aceminin malı olmaz.
 • یافتن پادشاه باز را به خانه‏ی کمپیر زن
 • Padişahın, doğanı ihtiyar kadının evinde bulunması
 • دین نه آن باز است کاو از شه گریخت ** سوی آن کمپیر کاو می‏آرد بیخت‏
 • Doğanın padişahtan kaçıp un eleyen kocakarının evine gitmesi, bilgisizliğindendir.
 • تا که تتماجی پزد اولاد را ** دید آن باز خوش خوش زاد را
 • O kadıncağız, çocuklarına tutmaç pişirmeye savaşırken o cinsi güzel, kendisi hoş doğanı görünce,
 • پایکش بست و پرش کوتاه کرد ** ناخنش ببرید و قوتش کاه کرد 325
 • Tutup ayacığını bağladı, kanadını kesip güdük bir hale getirdi, tırnağını kesti, yesin diye de önüne saman koydu.
 • گفت نااهلان نکردندت به ساز ** پر فزود از حد و ناخن شد دراز
 • ”Ehil olmayanlar sana iyi bakamamışlar, kanadın haddini aşmış, tırnağın da uzamış.
 • دست هر نااهل بیمارت کند ** سوی مادر آ که تیمارت کند
 • Na ehil kişiler seni hasta ederler. Ananın yanına gel ki sana iyi baksın!” dedi.
 • مهر جاهل را چنین دان ای رفیق ** کژ رود جاهل همیشه در طریق‏
 • Arkadaş, cahilin sevgisini de böyle bil. Cahil yolda daima çarpık, daima yampiri gider.
 • روز شه در جستجو بی‏گاه شد ** سوی آن کمپیر و آن خرگاه شد
 • Padişahın günü, doğanı aramakla geçti, nihayet o kocakarının çadırına yöneldi.
 • دید ناگه باز را در دود و گرد ** شه بر او بگریست زار و نوحه کرد 330
 • Ansızın orada doğanı, toz duman içinde gördü. Ona bakıp ağlamaya başladı.
 • گفت هر چند این جز ای کار تست ** که نباشی در وفای ما درست‏
 • Dedi ki: “Her ne kadar, bize dosdoğru vefakârlıkta bulunmadığın için bu hâl sana lâyıktı.
 • چون کنی از خلد زی دوزخ فرار ** غافل از لا یستوی اصحاب نار
 • Çünkü cehennem ehliyle cennet ehlinin müsavi olmadığından gaflet ederek cennetten kaçtın, cehennemde karar ettin.
 • این سزای آن که از شاه خبیر ** خیره بگریزد به خانه‏ی گنده پیر
 • Halinden haberdar olan padişahtan sersemce bu kokuşuk kocakarının evine kaçağın layığı budur”
 • باز می‏مالید پر بر دست شاه ** بی‏زبان می‏گفت من کردم گناه‏
 • Doğan kanadını padişahın eline sürmekte, hal diliyle “Ben günah ettim”;
 • پس کجا زارد کجا نالد لئیم ** گر تو نپذیری بجز نیک ای کریم‏ 335
 • Ey kerem sahibi, sen iyilerden başkasını kabul etmezsen kötü nereye varsın da halini arz edip ağlasın?
 • لطف شه جان را جنایت جو کند ** ز آنکه شه هر زشت را نیکو کند
 • Padişah, her kötüyü iyi ettiğinden onun lütfu cana bu cüreti vermekte, bu cinayetleri yaptırmaktadır” demekteydi.
 • رو مکن زشتی که نیکیهای ما ** زشت آمد پیش آن زیبای ما
 • Yürü, çirkin işlerde bulunma ki bizim iyiliklerimiz bile o güzel sevgilimizin huzurunda çirkin görünmektedir.
 • خدمت خود را سزا پنداشتی ** تو لوای جرم از آن افراشتی‏
 • Hâlbuki sen ettiğin hizmeti ona lâyık sandın da cürüm bayrağını onun için yücelttin.
 • چون ترا ذکر و دعا دستور شد ** ز آن دعاکردن دلت مغرور شد
 • Sana onu anmaya, Onu çağırmaya izin verdiler de o yüzden günlüne gurur düştü.
 • هم سخن دیدی تو خود را با خدا ** ای بسا کاو زین گمان افتد جدا 340
 • Kendini Allah ile konuşur gördün. Hâlbuki niceler vardır ki bu şüphe yüzünden ondan ayrı düşer.
 • گر چه با تو شه نشیند بر زمین ** خویشتن بشناس و نیکوتر نشین‏
 • Gerçi padişah seninle beraber yerde oturur ama sen kendini tanı, haddini bil de daha iyi, daha edepli otur!
 • باز گفت ای شه پشیمان می‏شوم ** توبه کردم نو مسلمان می‏شوم‏
 • Doğan dedi ki: “Padişahım, pişmanım, tövbe ettim, yeniden Müslüman oldum.
 • آن که تو مستش کنی و شیر گیر ** گر ز مستی کج رود عذرش پذیر
 • Sarhoş ederek aslanı bile tutacak derecede kuvvet ve cüret sahibi ettiğin kişi sarhoşluk yüzünden yolunu sapıtırsa özrünü kabul et.
 • گر چه ناخن رفت چون باشی مرا ** بر کنم من پرچم خورشید را
 • Tırnağımı kestilerse de sen beni kabul eder, benden yüz çevirmezsen ben, güneşin bile perçemini koparırım.
 • ور چه پرم رفت چون بنوازیم ** چرخ بازی گم کند در بازیم‏ 345
 • Kanadım gittiyse de beni okşarsan, bana iltifat edersen felek bile benim oyunuma karşı mat olur.
 • گر کمر بخشیم که را بر کنم ** گر دهی کلکی علمها بشکنم‏
 • Bana kuvvet kemerini bağışlarsan dağı yerinden koparırım, bana kudret kalemini verirsen bayrakları yıkar, orduları kırarım.
 • آخر از پشه نه کم باشد تنم ** ملک نمرودی به پر بر هم زنم‏
 • Nihayet benim cüssem, bir sivrisinekten de aşağı değil ya... Ben de Nemrut mülkünü kanadımla vurur, tarumar ederim.
 • در ضعیفی تو مرا بابیل گیر ** هر یکی خصم مرا چون پیل گیر
 • Tut ki zayıflıkta Ebabilim, tut ki düşmanlarımın her biri bir fildir.
 • قدر فندق افکنم بندق حریق ** بندقم در فعل صد چون منجنیق‏
 • Bir fındık kadar, fakat yakıcı kurşun atarım; kurşunum, yüzlerce mancınık derecesinde tesir eder.
 • موسی آمد در وغا با یک عصاش ** زد بر آن فرعون و بر شمشیرهاش‏ 350
 • Musa, savaşa bir tek sopasıyla gitti ama o sopayla Firavunu da, kılıçlarını da kırdı geçirdi.
 • هر رسولی یک تنه کان در زده ست ** بر همه آفاق تنها بر زده ست‏
 • Her peygamber, o kapıyı yalnızca döğmüş, bütün dünyaya tek başına saldırmıştır.
 • نوح چون شمشیر در خواهید ازو ** موج طوفان گشت از او شمشیر خو
 • Nuh, ondan kılıç isteyince Tufan dalgası, Allah kudretiyle kılıç kesilmiştir.
 • احمدا خود کیست اسپاه زمین ** ماه بین بر چرخ و بشکافش جبین‏
 • Ey Ahmet, yeryüzünün askeri kim oluyor ki? Aya bak, ayın bile alnını yar!
 • تا بداند سعد و نحس بی‏خبر ** دور تست این دور نه دور قمر
 • Bu suretle yıldızların yomlu, yomsuz olduğuna inanan bihaberler, bu devrin senin devrin olduğunu, kamerin devri olmadığını anlasınlar.
 • دور تست ایرا که موسای کلیم ** آرزو می‏برد زین دورت مقیم‏ 355
 • Bu devir, senin devrindir. Çünkü Kelîm olan Musa bile daima senin zamanını arzuladı.
 • چون که موسی رونق دور تو دید ** کاندر او صبح تجلی می‏دمید
 • Musa, senin devrinin parlaklığını, o devirdeki tecelli sabahının zuhurunu gördü de;
 • گفت یا رب آن چه دور رحمت است ** بر گذشت از رحمت آن جا رویت است‏
 • “ Yarabbi, o ne rahmet devri... O devir, rahmetten de ileri... O devirde rüyet var.
 • غوطه ده موسای خود را در بحار ** از میان دوره‏ی احمد بر آر
 • Musa’nı denizlere daldır da Ahmet’in devrinde izhar et’’ dedi.
 • گفت یا موسی بدان بنمودمت ** راه آن خلوت بدان بگشودمت‏
 • Allah dedi ki : “ Sana o devri onun için gösterdim, o halvetin yolunu onun için açtım”
 • که تو ز آن دوری درین دور ای کلیم ** پا بکش زیرا دراز است این گلیم‏ 360
 • Ey Kelîm, sen o devirden uzaksın; ayağını çek, çünkü bu iklim uzundur.
 • من کریمم نان نمایم بنده را ** تا بگریاند طمع آن زنده را
 • Ben kerem sahibiyim. Tamaha düşüp ağlasın diye mahlûka ekmek gösteririm.
 • بینی طفلی بمالد مادری ** تا شود بیدار واجوید خوری‏
 • Ana, çocuk uyansın da gıdasını istesin diye çocuğun burnunu ovar.
 • کاو گرسنه خفته باشد بی‏خبر ** و آن دو پستان می‏خلد زو مهر در
 • Çünkü çocuğun, açlığından haberi olmaz, uyuyakalır. Fakat süt muhabbeti, ananın iki memesini de ağrıtmaya başlar.
 • کنت کنزا رحمة مخفیة ** فابتعثت أمة مهدیة
 • “Ben gizli rahmet olan bir hazineydim, hidayete erişmiş bir ümmet gönderdim.”
 • هر کراماتی که می‏جویی به جان ** او نمودت تا طمع کردی در آن‏ 365
 • Can ve gönülle dilediğim bütün keremleri sana Allah gösterdi de sen onlara tamah ettin.
 • چند بت بشکست احمد در جهان ** تا که یا رب گوی گشتند امتان‏
 • Ahmet, ümmetler “ Yarab” desinler diye dünyada nice put kırdı.
 • گر نبودی کوشش احمد تو هم ** می‏پرستیدی چو اجدادت صنم‏
 • Ahmet’in çalışması olmasaydı sen de ataların gibi puta tapardın.
 • این سرت وارست از سجده‏ی صنم ** تا بدانی حق او را بر امم‏
 • Ahmet’in ümmetler üzerindeki hakkını bil, başın puta secde etmekten, bunu bilesin diye kurtuldu.
 • گر بگویی شکر این رستن بگو ** کز بت باطن همت برهاند او
 • Söylersen bu puta tapmadan kurtulmanın şükrünü söyle de Allah, seni bâtın putundan da kurtarsın.
 • مر سرت را چون رهانید از بتان ** هم بدان قوت تو دل را وارهان‏ 370
 • O, nasıl, başını putlardan kurtardıysa sende o kuvvetle gönlünü kurtar.
 • سر ز شکر دین از آن بر تافتی ** کز پدر میراث مفت‏اش یافتی‏
 • Dini babadan bedava bir miras olarak buldun da onun için başını şükretmeden çevirdin.