English    Türkçe    فارسی   

3
3301-3350

 • باز موسی داد پند او را بمهر ** که مرادت زرد خواهد کرد چهر
 • Musa, tekrar ona şefkatle öğüt vererek “İsteğin seni mahcup eder, yüzünü sarartır.
 • ترک این سودا بگو وز حق بترس ** دیو دادستت برای مکر درس
 • Gel, bu sevdadan vazgeç. Allah’tan kork. Şeytan, seni aldatmış, o sana ders vermiş!“ dedi.
 • قانع شدن آن طالب به تعلیم زبان مرغ خانگی و سگ و اجابت موسی علیه السلام
 • Adam’ın, yalnız kümes hayvanlarıyla köpeğin dillerini anlamaya razı olması, Musa aleyhiselâm’ın da onun bu muradını yerine getirmesi
 • گفت باری نطق سگ کو بر درست ** نطق مرغ خانگی کاهل پرست
 • Adam, “Bari hiç olmazsa kapı dibinde yatıp duran, ev bekçiliği eden köpekle kümes hayvanlarının dillerini öğret.” dedi.
 • گفت موسی هین تو دانی رو رسید ** نطق این هر دو شود بر تو پدید
 • Musa dedi ki: “Hadi, peki… Bu ikisinin dillerini anlayacaksın, yürü git! “
 • بامدادان از برای امتحان ** ایستاد او منتظر بر آستان 3305
 • Adam, sabah çağı, bakalım sahiden dillerini öğrendim mi, anlayacak mıyım ki? Diye kapının eşiğinde beklemekteydi.
 • خادمه سفره بیفشاند و فتاد ** پاره‌ای نان بیات آثار زاد
 • Hizmetçi kadın sofra örtüsü silkerken bir lokmacık bayat ekmek düştü.
 • در ربود آن را خروسی چون گرو ** گفت سگ کردی تو بر ما ظلم رو
 • Ekmek parçasını horoz, hemencicik kapıverdi. Köpek dedi ki: Sen, bize zulmettin.
 • دانه‌ی گندم توانی خورد و من ** عاجزم در دانه خوردن در وطن
 • Buğday tanesi de yiyebilirsin. Hâlbuki ben yiyemem ki… Yerimde, yurdumda bundan âcizim ben.
 • گندم و جو را و باقی حبوب ** می‌توانی خورد و من نه ای طروب
 • Sen buğday da yiyebilirsin, arpa da, darı, mısır gibi başka şeyler de… Hâlbuki ben bunları yiyemem.
 • این لب نانی که قسم ماست نان ** می‌ربایی این قدر را از سگان 3310
 • Böyle olduğu halde bizim kısmetimiz olan şu bir parçacık ekmeği bile kapıyorsun!
 • جواب خروس سگ را
 • Horozun köpeğe cevabı
 • پس خروسش گفت تن زن غم مخور ** که خدا بدهد عوض زینت دگر
 • Bu sözü duyan horoz, “Merak etme, Allah sana buna karşılık başka şeyler verir.
 • اسپ این خواجه سقط خواهد شدن ** روز فردا سیر خور کم کن حزن
 • Bu ev sahibinin atı sakatlanacak, yarın sabah, adamakıllı doyacaksın, kederlenme.
 • مر سگان را عید باشد مرگ اسپ ** روزی وافر بود بی جهد و کسپ
 • Atın ölümü, köpeklere bir bayram olacak… Çalışıp çabalamadan bir hayli rızık dökülüp kalacak“ dedi.
 • اسپ را بفروخت چون بشنید مرد ** پیش سگ شد آن خروسش روی‌زرد
 • Adam, bu sözü duyunca derhal atı sattı. Horozun dediği çıkmadı, köpeğe karşı mahcup vaziyette kaldı.
 • روز دیگر همچنان نان را ربود ** آن خروس و سگ برو لب بر گشود 3315
 • Ertesi günü yine horoz, ekmeği kapınca köpek ağzını açtı, dedi ki:
 • کای خروس عشوه‌ده چند این دروغ ** ظالمی و کاذبی و بی فروغ
 • “A düzenbaz horoz… Bu yalan niceye bir? Niceye bir bu zulümkârlık, bu yalancılık, bu kara yüreklilik?
 • اسپ کش گفتی سقط گردد کجاست ** کور اخترگوی و محرومی ز راست
 • Hani at sakatlanacak dediydin, nerde? Sen, düzenci körün birisin, sözünde hiçbir doğru yok!”
 • گفت او را آن خروس با خبر ** که سقط شد اسپ او جای دگر
 • Her şeyden haberi olan horoz, köpeğe “Atı sakatlandı, sakatlandı ama başka yerde.
 • اسپ را بفروخت و جست او از زیان ** آن زیان انداخت او بر دیگران
 • Atını satıp ziyandan kurtuldu. Uğrayacağı ziyanı, başkalarına yükletti.
 • لیک فردا استرش گردد سقط ** مر سگان را باشد آن نعمت فقط 3320
 • Fakat yarın katırı sakatlanacak, o nimet, ancak köpeklere nasip olacak” dedi
 • زود استر را فروشید آن حریص ** یافت از غم وز زیان آن دم محیص
 • O haris adam, hemencecik katırı da sattı, dertten de kurtuldu, ziyandan da.
 • روز ثالث گفت سگ با آن خروس ** ای امیر کاذبان با طبل و کوس
 • Üçüncü günü köpek, horoza dedi ki: “Ey beyliği davulla dümbelekle ilân edilen yalancılar beyi, hani, nerede vaadin?”
 • گفت او بفروخت استر را شتاب ** گفت فردایش غلام آید مصاب
 • Horoz, “Acele katırı da sattı. Fakat yarın kölesi ölecek.
 • چون غلام او بمیرد نانها ** بر سگ و خواهنده ریزند اقربا
 • Ölünce de akrabası, yoksullara köpeklere ekmekler dağıtacaklar” dedi.
 • این شنید و آن غلامش را فروخت ** رست از خسران و رخ را بر فروخت 3325
 • Adam, bunu duyunca köleyi de satıp ziyandan kurtuldu, yüzü parladı, neşelendi.
 • شکرها می‌کرد و شادیها که من ** رستم از سه واقعه اندر زمن
 • Şükürler etmekte, âlemde üç ziyandan da kurtuldum.
 • تا زبان مرغ و سگ آموختم ** دیده‌ی س القضا را دوختم
 • Kümes hayvanlarıyla köpeklerin dillerini öğrendim de kötü takdirlerden kendimi kurtardım demekteydi.
 • روز دیگر آن سگ محروم گفت ** کای خروس ژاژخا کو طاق و جفت
 • Ekmekten mahrum kalan köpek, üçüncü gün “Ey tek, çift atıp duran herzevekil ve yalancı horoz!
 • خجل گشتن خروس پیش سگ به سبب دروغ شدن در آن سه وعده
 • Köpeğe vaat ettiği üç şeyde de yalanı çıkmış olan horozun utanması
 • چند چند آخر دروغ و مکر تو ** خود نپرد جز دروغ از وکر تو
 • Yalanın, düzenin niceye bir sürecek? Sen yalandan başka bir söz söylemez misin?” dedi.
 • گفت حاشا از من و از جنس من ** که بگردیم از دروغی ممتحن 3330
 • Horoz dedi ki: “Haşa… Ne ben yalan söylerim, ne benim cinsimden olan öbür horozlar. Biz yalandan yunmuş, arınmışız!
 • ما خروسان چون مذن راست‌گوی ** هم رقیب آفتاب و وقت‌جوی
 • Biz horozlar, müezzinler gibi doğru söyler, güneşi gözetler, vakit geldi mi ki diye bekler dururuz!
 • پاسبان آفتابیم از درون ** گر کنی بالای ما طشتی نگون
 • Bizi bir leğen altına kapatsalar yine içten içe güneşi gözler, onun nerede olduğunu anlarız.
 • پاسبان آفتابند اولیا ** در بشر واقف ز اسرار خدا
 • Velîler, güneşin bekçileridir. İnsanlar içinde Allah sırlarını bilir, anlar onlar.
 • اصل ما را حق پی بانگ نماز ** داد هدیه آدمی را در جهاز
 • Allah, bizi namaz vaktini bildirmek üzere Âdemoğluna hediye etmiştir.
 • گر بناهنگام سهوی‌مان رود ** در اذان آن مقتل ما می‌شود 3335
 • İçimizden biri yanılır da vakitsiz öterse o ötüşü ölümüne sebep olur.
 • گفت ناهنگام حی عل فلاح ** خون ما را می‌کند خوار و مباح
 • Vakitsiz “Haydin namaza” dememiz, kanımızı mubah eder.
 • آنک معصوم آمد و پاک از غلط ** آن خروس جان وحی آمد فقط
 • Masum olan, yanılmayansa ancak vahye mahzar olan can horozudur.
 • آن غلامش مرد پیش مشتری ** شد زیان مشتری آن یکسری
 • Kölesini de sattı. Köle satılır satılmaz öldü, alan da iki kat ziyana girdi.
 • او گریزانید مالش را ولیک ** خون خود را ریخت اندر یاب نیک
 • Malını kaçırdı ama iyi bil ki kendi kanına girdi.
 • یک زیان دفع زیانها می‌شدی ** جسم و مال ماست جانها را فدا 3340
 • Bir ziyana uğramak, birçok ziyanları defedecekti. Cismimiz, malımız, canlarımıza fedadır; canımıza gelecek belâ, cismimize, malımıza gelir.
 • پیش شاهان در سیاست‌گستری ** می‌دهی تو مال و سر را می‌خری
 • Gazaba uğradın mı padişahlara malını verir, başını kurtarırsın.
 • اعجمی چون گشته‌ای اندر قضا ** می‌گریزانی ز داور مال را
 • Fakat iş bilmez cahil misin? Kazaya düşünce padişahtan malını kaçırmaya kalkışırsın.
 • خبر کردن خروس از مرگ خواجه
 • Horozun ev sahibinin ölümünü haber vermesi
 • لیک فردا خواهد او مردن یقین ** گاو خواهد کشت وارث در حنین
 • Fakat şimdi de yarınki gün ev sahibi ölecek. Mirasına konan feryat ve figan ederek bir öküz kesecek.
 • صاحب خانه بخواهد مرد رفت ** روز فردا نک رسیدت لوت زفت
 • Yarın, adam ölünce sana epeyce yemek düşecek.
 • پاره‌های نان و لالنگ و طعام ** در میان کوی یابد خاص و عام 3345
 • Köyde halk da, ileri gelenler de kurban etleri, lalangalar, yemekler yiyecekler.
 • گاو قربانی و نانهای تنک ** بر سگان و سایلان ریزد سبک
 • Yoksullara, köpeklere bir hayli öküz eti, koca koca ekmekler dağıtılacak.
 • مرگ اسپ و استر و مرگ غلام ** بد قضا گردان این مغرور خام
 • Atın, eşeğin, kölenin ölümü, bu ham mağrura gelecek kazayı defedecekti.
 • از زیان مال و درد آن گریخت ** مال افزون کرد و خون خویش ریخت
 • Fakat o, malının ziyan olmasından ve bu yüzden derde düşmesinden kaçtı, malını çoğalttı… Çoğalttı ama kendi kanına girdi!
 • این ریاضتهای درویشان چراست ** کان بلا بر تن بقای جانهاست
 • Dervişlerin bu riyazatları neden? Çünkü cisme verilen o eziyetler, canların bakasına sebep olur.
 • تا بقای خود نیابد سالکی ** چون کند تن را سقیم و هالکی 3350
 • Salik, ebediliğe erişmese nasıl olur da tenini hastalıklara uğratır, helâk eder?