English    Türkçe    فارسی   

3
765-814

 • او چو ذوق راستی دید از کرام ** بی تکبر راستی را شد غلام 765
 • O da ululardan doğruluk zevkini görünce ululuğu bırakıp doğruluğa kul oldu.
 • دعوی طاوسی کردن آن شغال کی در خم صباغ افتاده بود
 • Boyacı küpüne düşen çakalın tavusluk dâvasına kalkışması
 • و آن شغال رنگ‌رنگ آمد نهفت ** بر بناگوش ملامت‌گر بکفت
 • O rengârenk çakal gizlice çıkagelip kendisini kınayanın kulağına dedi ki:
 • بنگر آخر در من و در رنگ من ** یک صنم چون من ندارد خود شمن
 • “Hele bir bana, hele rengime bak. Şamanın bile böyle bir putu yoktur.
 • چون گلستان گشته‌ام صد رنگ و خوش ** مر مرا سجده کن از من سر مکش
 • Gül bahçesi gibi ne de güzel bir hale geldim, ne de hoş yüzlerce renklere boyandım. Benden baş çekme, secde et bana!
 • کر و فر و آب و تاب و رنگ بین ** فخر دنیا خوان مرا و رکن دین
 • Şu güzelliğime, şu letafetime, şu rengime bak da bana Fahri Dünya, Rükn-i din de!
 • مظهر لطف خدایی گشته‌ام ** لوح شرح کبریایی گشته‌ام 770
 • Allah lütfuna mazhar oldum. Ululuk sırlarını şerheden levh haline geldim.
 • ای شغالان هین مخوانیدم شغال ** کی شغالی را بود چندین جمال
 • Çakallar, oraya toplandılar, mumun etrafındaki pervaneye döndüler.
 • آن شغالان آمدند آنجا بجمع ** همچو پروانه به گرداگرد شمع
 • Hiç çakalda bunca güzellik mi olur?”
 • پس چه خوانیمت بگو ای جوهری ** گفت طاوس نر چون مشتری
 • “Peki, a elmasım, sana ne diyelim?” diye sordular. Çakal: “Müşteri yıldızına benzer erkek aslan deyin” dedi.
 • پس بگفتندش که طاوسان جان ** جلوه‌ها دارند اندر گلستان
 • Bunun üzerine dediler ki: “İyi ama can tavusları gül bahçelerinde salınır cilvelenirler.”
 • تو چنان جلوه کنی گفتا که نی ** بادیه نارفته چون کوبم منی 775
 • “Sen de öyle cilveleniyor musun?” Çakal: “Yok canım. Çöle düşmeden nasıl Mina’ya vardım diyebilirim?” dedi.
 • بانگ طاووسان کنی گفتا که لا ** پس نه‌ای طاووس خواجه بوالعلا
 • ”Peki, tavus kuşları gibi bağırabilir misin? Diye sordular. “Kara taştan kaynak mı çıkar hiç” diye cevap verdi.
 • خلعت طاووس آید ز آسمان ** کی رسی از رنگ و دعویها بدان
 • Bunun üzerine dediler ki: “Tavusun güzellik elbisesi gökten gelir, ezelîdir. Hileyle dâva ile hiç, o güzelliği elde edebilir misin sen?
 • تشبیه فرعون و دعوی الوهیت او بدان شغال کی دعوی طاوسی می‌کرد
 • Firavun’un Allahlık dâvasına kalkışması da çakalın tavusluk iddiasına benzer
 • همچو فرعونی مرصع کرده ریش ** برتر از عیسی پریده از خریش
 • Firavun da saçını, sakalını süslemiş, eşekliğinden kendisini Musa’dan yüce göstermeye, ondan daha yücelere bir derece üstün uçmaya kalkışmıştı.
 • او هم از نسل شغال ماده زاد ** در خم مالی و جاهی در فتاد
 • O da, o boyacı küpüne düşen dişi çakalın soyundandı. O da mal ve mevki küpüne düşmüştü!
 • هر که دید آن جاه و مالش سجده کرد ** سجده‌ی افسوسیان را او بخورد 780
 • Kim onun Mevkiini, malını gördüyse secde etti, o da o saçma sapan heriflerin secdelerine kandı.
 • گشت مستک آن گدای ژنده‌دلق ** از سجود و از تحیرهای خلق
 • O yamalı hırka giyen yoksul halkın secdesinden, malına mülküne karşı şaşırmasından âdeta kendinden geçmiş, bir sarhoşçuk oluvermişti!
 • مال مار آمد که در وی زهرهاست ** و آن قبول و سجده‌ی خلق اژدهاست
 • Mal, yılandır… Onda zehirler var. Halkın mal sahibini büyük sayması, ona secde etmesiyse ejderhadır âdeta.
 • های ای فرعون ناموسی مکن ** تو شغالی هیچ طاووسی مکن
 • A firavun, ululanıp durma. Sen bir çakalsın, tavusluk dâvasına kalkışma.
 • سوی طاووسان اگر پیدا شوی ** عاجزی از جلوه و رسوا شوی
 • Tavusların arasına varsan âciz kalır, onlar gibi salınamaz, rüsvay olursun.
 • موسی و هارون چو طاووسان بدند ** پر جلوه بر سر و رویت زدند 785
 • Musa ile Harun, tavuslara benzerlerdi. Karşısında salındılar, cilvelendiler, seni perişan ettiler.
 • زشتیت پیدا شد و رسواییت ** سرنگون افتادی از بالاییت
 • Çirkinliğin meydana çıktı, rüsvay oldun gitti. Yücelikten aşağılıklara düşüverdin!
 • چون محک دیدی سیه گشتی چو قلب ** نقش شیری رفت و پیدا گشت کلب
 • Mehenk taşını görünce kalp akça gibi simsiyah oldun, üstündeki aslan nakşı gitti, köpekliğin meydana çıktı.
 • ای سگ‌گرگین زشت از حرص و جوش ** پوستین شیر را بر خود مپوش
 • A uyuz çirkin köpek, hırsından, kızgınlığından aslan postuna bürünme. Aslan kükrer de seni sınar. O vakit üstünde aslan,
 • غره‌ی شیرت بخواهد امتحان ** نقش شیر و آنگه اخلاق سگان
 • Sureti olduğu, fakat hakikatte köpeklerin huylarına sahip olduğun anlaşılır.
 • تفسیر ولتعرفنهم فی لحن القول
 • Ve leta’rifennehum fî lahnil kavli ayetinin tefsiri
 • گفت یزدان مر نبی را در مساق ** یک نشانی سهل‌تر ز اهل نفاق 790
 • Allah, söz geliminde Peygambere dedi ki: “Münafıkların anlaşılması için en kolay ve görünür delil şudur:
 • گر منافق زفت باشد نغز و هول ** وا شناسی مر ورا در لحن و قول
 • Münafık iri yarı, korkunç, zahiren babayiğit görünse bile sen onun sesinin tonundan ve sözünden tanır, anlarsın.
 • چون سفالین کوزه‌ها را می‌خری ** امتحانی می‌کنی ای مشتری
 • Testi aldığın zaman o testileri sınar, o testilere vurursun, değil mi?
 • می‌زنی دستی بر آن کوزه چرا ** تا شناسی از طنین اشکسته را
 • Neden vurursun? Sesinden kırık testiyi anlamak için.
 • بانگ اشکسته دگرگون می‌بود ** بانگ چاووشست پیشش می‌رود
 • Kırık testinin sesi daha başka türlü olur. Ses, çavuşa benzer, önde gider.
 • بانگ می‌آید که تعریفش کند ** همچو مصدر فعل تصریفش کند 795
 • ”Ses gelir de o şeyin ne olduğunu anlatır, onun ahvalini sayar, döker. Ses mastara benzer, fiil de o mastarı tasrif eder!
 • چون حدیث امتحان رویی نمود ** یادم آمد قصه‌ی هاروت زود
 • Sınama sözü gelince hemencecik Hârût hikâyesini hatırladım.
 • قصه‌ی هاروت و ماروت و دلیری ایشان بر امتحانات حق تعالی
 • Hârût’la Mârût’un hikâyesi ve onların Ulu Allah’ın sınamalarına karşı yiğitlik taslamaları
 • پیش ازین زان گفته بودیم اندکی ** خود چه گوییم از هزارانش یکی
 • Bundan önce de bu bahse dair az bir söz söylemiştik. Fakat zaten ne kadar söylesek ancak binde birini anlatabiliriz.
 • خواستم گفتن در آن تحقیقها ** تا کنون وا ماند از تعویقها
 • Bu vakayı adamakıllı anlatmak istedim ama şimdiye kadar söz, sözü açtı, birçok sebeplerle kalıp gitti.
 • حمله‌ی دیگر ز بسیارش قلیل ** گفته آید شرح یک عضوی ز پیل
 • H ele bir hamle daha edeyim de çoğundan azını, âdeta filin tek bir uzvunu söylemiş olayım.
 • گوش کن هاروت را ماروت را ** ای غلام و چاکران ما روت را 800
 • Ey yüzüne kul, köle olduğumuz, Hârût ve Mârût kıssasını dinle!
 • مست بودند از تماشای اله ** وز عجایبهای استدراج شاه
 • Allah lütuflarını, padişahın lütuf şeklinde tecelli eden şaşılacak kahırlarını seyretmekten sarhoş olmuşlardı.
 • این چنین مستیست ز استدراج حق ** تا چه مستیها کند معراج حق
 • Allah’ın kahırlarında böyle sarhoşluklar varken Allah miracının ne sarhoşlukları var?
 • دانه‌ی دامش چنین مستی نمود ** خوان انعامش چه‌ها داند گشود
 • Tuzağındaki tane, insana böyle bir sarhoşluk verirse ya nimet sofrası ne yapar ne lütuflarda bulunur?
 • مست بودند و رهیده از کمند ** های هوی عاشقانه می‌زدند
 • Hârût da Mârût da sarhoş olmuşlar, bağlarını çözmüşler, kayıttan kurtulmuşlar, âşıkçasına hayhuylar ediyorlar naralar atıyorlardı.
 • یک کمین و امتحان در راه بود ** صرصرش چون کاه که را می‌ربود 805
 • Fakat yolda öyle bir tuzak, öyle bir imtihan vardı ki kasırgası dağları bile saman çöpü gibi kapıp götürebilirdi.
 • امتحان می‌کردشان زیر و زبر ** کی بود سرمست را زینها خبر
 • Bu sınama bunları altüst etmekteydi. Fakat sarhoşun bunlardan ne haberi olabilir ki?
 • خندق و میدان بپیش او یکیست ** چاه و خندق پیش او خوش مسلکیست
 • Sarhoşun önünde hendek de birdir, meydan da. Ona kuyu da doğru yol kesilmiştir, hendek de!
 • آن بز کوهی بر آن کوه بلند ** بر دود از بهر خوردی بی‌گزند
 • Dağ keçisi, yüce dağ başlarında yiyecek arar, hiçbir zarara uğramadan koşar durur!
 • تا علف چیند ببیند ناگهان ** بازیی دیگر ز حکم آسمان
 • Yiyecek bulmak, yayılmak üzereyken ansızın feleğin sınaması gelir çatar.
 • بر کهی دیگر بر اندازد نظر ** ماده بز بیند بر آن کوه دگر 810
 • Öbür dağa bakar, orada bir dişi dağ keçisi görür.
 • چشم او تاریک گردد در زمان ** بر جهد سرمست زین که تا بدان
 • Derhal gözleri kararır. Bu dağdan ta o dağa sıçramak ister.
 • آنچنان نزدیک بنماید ورا ** که دویدن گرد بالوعه‌ی سرا
 • Dişi keçinin bulunduğu dağ, ona o kadar yakın görünür ki oraya sıçramak, ev kapısının etrafında koşup dolanmak kadar kolay gelir.
 • آن هزاران گز دو گز بنمایدش ** تا ز مستی میل جستن آیدش
 • Binlerce arşın yol ona iki arşınlık bir mesafe görünür, o sarhoşlukla sıçramak ister.
 • چونک بجهد در فتد اندر میان ** در میان هر دو کوه بی امان
 • Sıçrayınca da iki amansız dağın arasında ki çukura düşüverir.