English    Türkçe    فارسی   

4
2826-2875

 • تا جمادات دگر را بی لباس ** چون عصا و سنگ داری از قیاس
 • Bunları gör de diğer cansız şeyleri de şüphesiz bir halde sopaya, taşa kıyas et!
 • طاعت سنگ و عصا ظاهر شود ** وز جمادات دگر مخبر شود
 • Taşla sopanın itaati meydana çıkar, görünürde öbür cansız şeylerin halinde de haber verir...
 • که ز یزدان آگهیم و طایعیم ** ما همه نی اتفاقی ضایعیم
 • Onlar da “Biz, Tanrı’yı biliriz, ona itaat ederiz... hepimiz de tesadüfen halk edilmiş abes şeyler değiliz” derler.
 • هم‌چو آب نیل دانی وقت غرق ** کو میان هر دو امت کرد فرق
 • Nil suyuna bak da anla... boğarken iki ümmetin arasını ayırt etti ya!
 • چون زمین دانیش دانا وقت خسف ** در حق قارون که قهرش کرد و نسف 2830
 • Yer, nasıl Karun’u kahredip sömürdü; onu nasıl bildiyse Nil’i de öyle bilgi sahibi bil.
 • چون قمر که امر بشنید و شتافت ** پس دو نیمه گشت بر چرخ و شکافت
 • Ay da öyle... emri duyunca derhal gökyüzünde yarıldı, ikiye bölündü ya.
 • چون درخت و سنگ کاندر هر مقام ** مصطفی را کرده ظاهرالسلام
 • Nerede bir ağaç ve taş varsa Mustafa’yı görünce apaçık selâm verdi ya! İşte cansızların hepsini de böyle bil, böyle tanı!
 • جواب دهری کی منکر الوهیت است و عالم را قدیم می‌گوید
 • Tanrı varlığını inkâr eden ve âleme evvel, yok diyen Dehri’ye cevap
 • دی یکی می‌گفت عالم حادثست ** فانیست این چرخ و حقش وارثست
 • Dün birisi, âlem, sonradan yaratıldı... bu gökyüzü fânidir, vârisi Hak’dır diyordu.
 • فلسفیی گفت چون دانی حدوث ** حادثی ابر چون داند غیوث
 • Bir filozof dedi ki: Sonradan yaratıldığını nasıl biliyorsun? Yağmur,bulutun sonradan yaratıldığını nasıl bilir?
 • ذره‌ای خود نیستی از انقلاب ** تو چه می‌دانی حدوث آفتاب 2835
 • Bu değişip duran âlemden sen, bir zerre bile değilsin... öyle olduğu halde güneşin sonradan yaratıldığını ne bilirsin ki?
 • کرمکی کاندر حدث باشد دفین ** کی بداند آخر و بدو زمین
 • Pislik içinde gömülü olan bir kurtcağız, yeryüzünün evvelini, sonunu nereden bilecek?
 • این به تقلید از پدر بشنیده‌ای ** از حماقت اندرین پیچیده‌ای
 • Sen bu sözü babandan duydun... taklitle aptallığından ona sarıldın?
 • چیست برهان بر حدوث این بگو ** ورنه خامش کن فزون گویی مجو
 • Sonradan yaratıldığına delil nedir? söyle; yoksa sus, fazla söylenmeye kalkma!
 • گفت دیدم اندرین بحث عمیق ** بحث می‌کردند روزی دو فریق
 • Adam dedi ki: Bu derin denizde bir gün iki bölük halkın bahse giriştiklerini gördüm.
 • در جدال و در خصام و در ستوه ** گشت هنگامه بر آن دو کس گروه 2840
 • Onlar çekişir bahsederken halk onların başına üşüştü.
 • من به سوی جمع هنگامه شدم ** اطلاع از حال ایشان بستدم
 • Ben de kalabalığın arasına karıştım, onların sözlerini, hallerini anlamak için durdum, bekledim.
 • آن یکی می‌گفت گردون فانیست ** بی‌گمانی این بنا را بانیست
 • Bir bölüğü âlem fânidir... şüphe yok ki bu yapının bir yapıcısı var diyordu.
 • وان دگر گفت این قدیم و بی کیست ** نیستش بانی و یا بانی ویست
 • Öbür bölüğün bu âlem kadimdir, evveli yoktur, yaratıcısı yapıcısı da yoktur... varsa bile kendisidir diyordu.
 • گفت منکر گشته‌ای خلاق را ** روز و شب آرنده و رزاق را
 • Tanrıya inanan, yaratıcıyı inkar ettin... geceyle gündüzü getirip götüren ve rızk veren Tanrıya münkir oldun, dedi.
 • گفت بی برهان نخواهم من شنید ** آنچ گولی آن به تقلیدی گزید 2845
 • Filozof ben dedi... delilsiz sözü dinlemem, taklide ancak ahmak olan kapılır!
 • هین بیاور حجت و برهان که من ** نشنوم بی حجت این را در زمن
 • Hadi delilini göster... yoksa bu âlemde delilsiz söz dinlemem ben!
 • گفت حجت در درون جانمست ** در درون جان نهان برهانمست
 • Mümin dedi ki: Delil, canımdadır... canımın içinde gizli delilim var!
 • تو نمی‌بینی هلال از ضعف چشم ** من همی بینم مکن بر من تو خشم
 • Senin gözün zayıftır, hilâli göremezsin; fakat ben görüyorum, bana kızma.
 • گفت و گو بسیار گشت و خلق گیج ** در سر و پایان این چرخ پسیج
 • Dedikodu uzadıkça uzadı... dinleyenlerde bu bezenmiş âlemin başına, sonuna hayran olup kaldılar.
 • گفت یارا در درونم حجتیست ** بر حدوث آسمانم آیتیست 2850
 • Mümin,dostum dedi... gönlümde bir delil var... bence, bu, âlemin sonradan yaratıldığına bir alâmet!
 • من یقین دارم نشانش آن بود ** مر یقین‌دان را که در آتش رود
 • İyice inanmışım... inancımın nişanesi de şu: İyice inanan ateşe bile girse,
 • در زبان می‌ناید آن حجت بدان ** هم‌چو حال سر عشق عاشقان
 • Aşıklardaki aşk sırrı gibi ona bir ziyan gelmez, yanmaz, mahvolmaz!
 • نیست پیدا سر گفت و گوی من ** جز که زردی و نزاری روی من
 • Sözlerinin sırrı, ancak yüzümün sarılığından, zayıflığından anlaşılır.
 • اشک و خون بر رخ روانه می‌دود ** حجت حسن و جمالش می‌شود
 • Yanaklara akan kanlı göz yaşları, sevgilinin güzelliğine delildir.
 • گفت من اینها ندانم حجتی ** که بود در پیش عامه آیتی 2855
 • Filozof, ben halkın hepsine de delil olamayan bu şeylere ehemmiyet vermem, bunları delil saymam, dedi.
 • گفت چون قلبی و نقدی دم زنند ** که تو قلبی من تکویم ارجمند
 • Mümin dedi ki: Kalp akçe ile halis akçe bahse girişseler... halis akçe, sen kalpsın; ben halisim, iyiyim dese,
 • هست آتش امتحان آخرین ** کاندر آتش در فتند این دو قرین
 • Son sınama ateştir... bu iki arkadaş ateşe düştüler mi?
 • عام و خاص از حالشان عالم شوند ** از گمان و شک سوی ایقان روند
 • Halkın ileri gidenleri de hallerini anlar, alelâde olanları da... herkes, şüpheden kurtulur, onların ne olduklarını iyice anlar bilir.
 • آب و آتش آمد ای جان امتحان ** نقد و قلبی را که آن باشد نهان
 • Canım, su ve ateş de gizli olan halis akçayla kalpı sınamak, için yaratılmıştır.
 • تا من و تو هر دو در آتش رویم ** حجت باقی حیرانان شویم 2860
 • Sen ve ben... ikimiz de ateşe girelim... bu işe şaşıp kalanlara bakî bir delil olalım!
 • تا من و تو هر دو در بحر اوفتیم ** که من و تو این کره را آیتیم
 • Ben de, sen de birden denize dalalım... çünkü ben de bu halka bir delilim sen de!
 • هم‌چنان کردند و در آتش شدند ** هر دو خود را بر تف آتش زدند
 • Öyle yaptılar; ateşe girdiler... ikisi de kendilerini kızgın ateşe attılar.
 • از خدا گوینده مرد مدعی ** رست و سوزید اندر آتش آن دعی
 • Tanrı var diye iddia eden kurtuldu öbür haramzade yandı, mahvoldu.
 • از مذن بشنو این اعلام را ** کوری افزون‌روان خام را
 • Bu haberi müezzinden duy... ham ruhun körlüğünü bir kat daha arttırır!
 • که نسوزیدست این نام از اجل ** کش مسمی صدر بودست و اجل 2865
 • Ecelle,ölümle Mustafa’nın adı yanmamıştır... çünkü o adın sahibi ileriden ileriydi uludan ulu!
 • صد هزاران زین رهان اندر قران ** بر دریده پرده‌های منکران
 • Bu devirde bahse girişenlerin yüz binlercesi münkirlerin perdelerini yırtmıştır.
 • چون گرو بستند غالب شد صواب ** در دوام و معجزات و در جواب
 • Müminle filozof bu işe karar verdiler... mucizelerin devam ettiği zuhur etti; doğru olan galip oldu... bu cevaptan
 • فهم کردم کانک دم زد از سبق ** وز حدوث چرخ پیروزست و حق
 • Anladım ki âlemin evveli vardır, bu gök kubbe sonradan yaratılmıştır diyen haklıdır.
 • حجت منکر هماره زردرو ** یک نشان بر صدق آن انکار کو
 • Münkirin getirdiği delilin yüzü daima sarıdır... o inkârın doğruluğuna nerede bir nişane?
 • یک مناره در ثنای منکران ** کو درین عالم که تا باشد نشان 2870
 • Münkirlerin övüldüğü bir minare nerede? Alemde böyle bir minare göster bana da onların doğruluğuna nişane olsun.
 • منبری کو که بر آنجا مخبری ** یاد آرد روزگار منکری
 • Hani nerede bir mimber ki oraya birisi çıksın da bir münkirin zamanını ansın.
 • روی دینار و درم از نامشان ** تا قیامت می‌دهد زین حق نشان
 • Paraların üstüne basılan peygamber adları, kıyamete kadar onların doğruluğuna alâmettir.
 • سکه‌ی شاهان همی گردد دگر ** سکه‌ی احمد ببین تا مستقر
 • Padişahların paraları değişir durur.. fakat Ahmed’in parası, kıyamete dek sürer gider!
 • بر رخ نقره و یا روی زری ** وا نما بر سکه نام منکری
 • Altın olsun, gümüş olsun... bir paranın üstünde bir münkirin adını gösterene!
 • خود مگیر این معجز چون آفتاب ** صد زبان بین نام او ام‌الکتاب 2875
 • Hadi bunu mucize sayma! Peki bir de güneş gibi apaydın olan ve adına Ümmül Kitap denen yüz dilli Kuran’a bak!