English    Türkçe    فارسی   

5
1536-1585

 • آنچنان دلها که بدشان ما و من  ** نعتشان شدت بل اشد قسوة 
 • Bizlik benlik kaydına düşen gönüller, onların sözlerine karşı taştan da katı bir hal alırlar.
 • بیان آنک عطای حق و قدرت موقوف قابلیت نیست هم‌چون داد خلقان کی آن را قابلیت باید زیرا عطا قدیم است و قابلیت حادث عطا صفت حق است و قابلیت صفت مخلوق و قدیم موقوف حادث نباشد و اگر نه حدوث محال باشد 
 • Tanrı vergisiyle Tanrı kudreti, halk vergisinde olduğu gibi kabiliyete muhtaç değildir. Çünkü vergi önsüzdür, kabiliyet sonradan meydana gelme. Vermek, Tanrı sıfatıdır, kabiliyet yaratılmışın sıfatı. Evveli olmayan, sonradan meydana gelen şeye bağlı değildir. Bağlı olduğu farz edilirse sonradan meydana gelmenin imkansız olması lazım gelir.
 • چاره‌ی آن دل عطای مبدلیست  ** داد او را قابلیت شرط نیست 
 • Bu gönlün ıslah olmasına çare, insanı halden hale döndüren Tanrının ihsan ve lütfudur. Onun vergisine de kabiliyet şart değildir.
 • بلک شرط قابلیت داد اوست  ** داد لب و قابلیت هست پوست 
 • Belki kabiliyete sahip oluşa şart, onun lütuf ve ihsanda bulunmasıdır. Tanrı vergisi içtir, kabiliyet, deri.
 • اینک موسی را عصا ثعبان شود  ** هم‌چو خورشیدی کفش رخشان شود 
 • Şunu görsene: Musa’nın sopası ejderha olmada, avucu güneş gibi parlamada.
 • صد هزاران معجزات انبیا  ** که آن نگنجد در ضمیر و عقل ما  1540
 • Peygamberlerin aklımıza fikrimize sığmayan yüz binlerce mucizeleri,
 • نیست از اسباب تصریف خداست  ** نیستها را قابلیت از کجاست 
 • Sebeplerden olmamıştır, Tanrı yaratması ile olmuştur. Yoklara kabiliyet nereden geliyor?
 • قابلی گر شرط فعل حق بدی  ** هیچ معدومی به هستی نامدی 
 • Kabiliyet, Tanrı işinde şart olsaydı hiçbir yok varlık alemine gelmezdi.
 • سنتی بنهاد و اسباب و طرق  ** طالبان را زیر این ازرق تتق 
 • Arayanlar için bu gök perdenin altında bir adettir koydu, sebepler ve yollar yarattı.
 • بیشتر احوال بر سنت رود  ** گاه قدرت خارق سنت شود 
 • Olan şeylerin pek çoğu o adete göre olagelir. Fakat bazı da olur ki kudret, o adeti yırtar, kaldırır.
 • سنت و عادت نهاده با مزه  ** باز کرده خرق عادت معجزه  1545
 • Hoşluk ve tatlılıkla adet, yol yordam koydu ama sonra da o adeti, o yolu yordamı yırttı, adına mucize dendi.
 • بی‌سبب گر عز به ما موصول نیست  ** قدرت از عزل سبب معزول نیست 
 • Sebepsiz olarak bize yücelik gelmez. Gelmez ama kudret, sebebi kaldırmada aciz değil.
 • ای گرفتار سبب بیرون مپر  ** لیک عزل آن مسبب ظن مبر 
 • Ey sebebe kapılan, sebepten dışarı uçma. Fakat sebebi yaratanı da abes sanmaya kalkışma.
 • هر چه خواهد آن مسبب آورد  ** قدرت مطلق سببها بر درد 
 • Sebebi yaratan Tanrı, ne dilerse yapar. Mutlak olan kudret, sebepleri de yırtar, ortadan kaldırır.
 • لیک اغلب بر سبب راند نفاذ  ** تا بداند طالبی جستن مراد 
 • Fakat arayan muradına erişsin diye çok defa, yaptığı işleri sebeple yapar, sebeple yaratır.
 • چون سبب نبود چه ره جوید مرید  ** پس سبب در راه می‌باید بدید  1550
 • Sebep olmasa mürit nasıl yol arasın? Şu halde yolda sebeplerin görünmesi lazımdır.
 • این سببها بر نظرها پرده‌هاست  ** که نه هر دیدار صنعش را سزاست 
 • Bu sebepler, görüşlere perdedir. Çünkü her göz, onun sanatını görmeye layık değildir.
 • دیده‌ای باید سبب سوراخ کن  ** تا حجب را بر کند از بیخ و بن 
 • Sebebi yırtacak bir göz gerek ki perdeleri kökünden çekip çıkarsın.
 • تا مسبب بیند اندر لامکان  ** هرزه داند جهد و اکساب و دکان 
 • Bu suretle de mekansızlık yurdunda sebepleri yaratanı görsün, çalışmayı, kazancı dükkânı saçma ve beyhude saysın.
 • از مسبب می‌رسد هر خیر و شر  ** نیست اسباب و وسایط ای پدر 
 • Her hayır ve şer, sebebini yaratandan gelir. Babacığım sebep ve vasıtalar.
 • جز خیالی منعقد بر شاه‌راه  ** تا بماند دور غفلت چند گاه  1555
 • Bir zamancağız gaflet devri yürüyüp gitsin diye ana yolun üstünde toplanmış bir hayalden başka bir şey değildir.
 • در ابتدای خلقت جسم آدم علیه‌السلام کی جبرئیل علیه‌السلام را اشارت کرد کی برو از زمین مشتی خاک برگیر و به روایتی از هر نواحی مشت مشت بر گیر 
 • Adem aleyhisselam'ın bedeni, ilk yaratılırken Tanrının Cebrail aleyhisselam'a "Yürü, şu yeryüzünden bir avuç toprak al", bir rivayete göre de "Her yerden avuç avuç toprak al"diye emretmesi
 • چونک صانع خواست ایجاد بشر  ** از برای ابتلای خیر و شر 
 • Sanat sahibi Tanrı, hayra, şerre uğramak, sınamak üzere Adem’i yaratmak istediği zaman,
 • جبرئیل صدق را فرمود رو  ** مشت خاکی از زمین بستان گرو 
 • Özü doğru Cebrail’e “Yürü, yeryüzünden bir avuç toprak ödünç al” buyurdu.
 • او میان بست و بیامد تا زمین  ** تا گزارد امر رب‌العالمین 
 • Cebrail hizmete bel bağlayıp alemlerin rabbinin emrini yerine getirmek üzere yeryüzüne geldi.
 • دست سوی خاک برد آن متمر  ** خاک خود را در کشید و شد حذر 
 • O, buyruk kulu, yere el attı. Toprak, kendini çekti, çekindi.
 • پس زبان بگشاد خاک و لابه کرد  ** کز برای حرمت خلاق فرد  1560
 • Dile gelip yalvarmaya, tek yaratıcı hürmetine beni bırak, yürü git, canımı bağışla. O yürük atinin yularını çek benden.
 • ترک من گو و برو جانم ببخش  ** رو بتاب از من عنان خنگ رخش 
 • Benden yaratılacak insan, tekliflere uğrayacak, tehlikelere düşecek.
 • در کشاکشهای تکلیف و خطر  ** بهر لله هل مرا اندر مبر 
 • Tanrı hakkı için beni bırak, alma.
 • بهر آن لطفی که حقت بر گزید  ** کرد بر تو علم لوح کل پدید 
 • Tanrı seni seçti, Levih’teki bilgiyi sana gösterdi. O lütuf hakkı için vazgeç benden.
 • تا ملایک را معلم آمدی  ** دایما با حق مکلم آمدی 
 • Tanrı ihsanı ile meleklere hoca oldun. Daima Tanrı ile konuşmadasın.
 • که سفیر انبیا خواهی بدن  ** تو حیات جان وحیی نی بدن  1565
 • Peygamberlerin de elçisi olacaksın. Sen vahiy canının hayatısın bedeni değil.
 • بر سرافیلت فضیلت بود از آن  ** کو حیات تن بود تو آن جان 
 • İsrafil bedenlere can verir, sen cana can verirsin. O yüzden İsrafil’den üstünsün.
 • بانگ صورش نشات تن‌ها بود  ** نفخ تو نشو دل یکتا بود 
 • O, sur’u üfürür, bedenlere can gelir. Senin nefesin mücerret gönüllere can bağışlar.
 • جان جان تن حیات دل بود  ** پس ز دادش داد تو فاضل بود 
 • Bedendeki canın canı, gönlün diriliğidir. Şu halde senin ihsanın, İsrafil’in ihsanından üstündür.
 • باز میکائیل رزق تن دهد  ** سعی تو رزق دل روشن دهد 
 • Sonra Mikâil bedenlere fizik verir. Senin çalışmansa aydın gönlü rızıklandırır.
 • او بداد کیل پر کردست ذیل  ** داد رزق تو نمی‌گنجد به کیل  1570
 • O kile vergisiyle eteğini doldurmuştur. Senin rızkınsa kileye sığmaz.
 • هم ز عزرائیل با قهر و عطب  ** تو بهی چون سبق رحمت بر غضب 
 • Kahır ve şiddet sahibi Azrail’den de üstünsün. Rahmetin, gazaptan fazla ve üstün olduğu gibi.
 • حامل عرش این چهارند و تو شاه  ** بهترین هر چهاری ز انتباه 
 • Arşı bu dördü taşırlar. Sen bunların padişahısın. Hakikatte uyanıklık bakımından dördünün en yücesi en üstünüsün.
 • روز محشر هشت بینی حاملانش  ** هم تو باشی افضل هشت آن زمانش 
 • Mahşer günü görürsün ki arşı sekiz melek taşır. O zaman sekizinin en üstünü yine sen olacaksın demeye başladı.
 • هم‌چنین برمی‌شمرد و می‌گریست  ** بوی می‌برد او کزین مقصود چیست 
 • Bu çeşit sayıp dökmeye, ağlayıp yalvarmaya koyuldu. Çünkü o, bundaki maksadın ne olduğunu anlamış, bundan bir koku almıştı.
 • معدن شرم و حیا بد جبرئیل  ** بست آن سوگندها بر وی سبیل  1575
 • Cebrail utanç madeniydi. O antlar, yolunu bağladı.
 • بس که لابه کردش و سوگند داد  ** بازگشت و گفت یا رب العباد 
 • Yer, pek çok yalvardığı, antlar, yeminler verdiği için geri döndü, dedi ki: Ey kulların rabbi!
 • که نبودم من به کارت سرسری  ** لیک زانچ رفت تو داناتری 
 • Ben senin işinde serseri değildim. Fakat aramızda geçen şeyleri, söylenen sözleri sen daha iyi bilirsin.
 • گفت نامی که ز هولش ای بصیر  ** هفت گردون باز ماند از مسیر 
 • Adlarından bir adı andı ki ey her şeyi gören Tanrı, o adın korkusundan yedi gökte dönmesini terk eder durur.
 • شرمم آمد گشتم از نامت خجل  ** ورنه آسانست نقل مشت گل 
 • Utandım adından sıkıldım. Yoksa bir avuç toprak getirmek kolay bir şey.
 • که تو زوری داده‌ای املاک را  ** که بدرانند این افلاک را  1580
 • Sen meleklere öyle bir kuvvet vermişsin ki bu gökleri bile yırtarlar.
 • فرستادن میکائیل را علیه‌السلام به قبض حفنه‌ای خاک از زمین جهت ترکیب ترتیب جسم مبارک ابوالبشر خلیفة الحق مسجود الملک و معلمهم آدم علیه‌السلام 
 • Tanrının; insanların babası ve Tanrı halifesi olan ,melekler tarafından secde edilen ve onlara hocalık eden Adem aleyhisselam'ın mübarek bedenini yoğurmak üzere bir avuç toprak alması için Mikail aleyhisselam'ı yeryüzüne göndermesi.
 • گفت میکائیل را تو رو به زیر  ** مشت خاکی در ربا از وی چو شیر 
 • Tanrı, Mikail’e “Sen yeryüzüne in de ondan aslan gibi bir avuç toprak kapıver” dedi.
 • چونک میکائیل شد تا خاکدان  ** دست کرد او تا که برباید از آن 
 • Mikail yeryüzüne gelip ondan bir avuç toprak kapacağı zaman,
 • خاک لرزید و درآمد در گریز  ** گشت او لابه‌کنان و اشک‌ریز 
 • Yeryüzü titredi, ağlamaya, yalvarmaya, gözyaşları dökmeye başladı.
 • سینه سوزان لابه کرد و اجتهاد  ** با سرشک پر ز خون سوگند داد 
 • Gönlü yanarak yalvardı, kanlı gözyaşı dökerek ant verdi, dedi ki:
 • که به یزدان لطیف بی‌ندید  ** که بکردت حامل عرش مجید  1585
 • Lütuf sahibi eşsiz Tanrı hakkı için ki seni, Arsı taşıyan ulu melekler arasına kattı.