English    Türkçe    فارسی   

5
752-801

 • حرص صیادی ز صیدی مغفلست  ** دلبریی می‌کند او بی‌دلست 
 • Avcılık hırsı, insanı kendi avlanacağından gafil kılar. Erlik gösterir ama yüreksizdir.
 • تو کم از مرغی مباش اندر نشید  ** بین ایدی خلف عصفوری بدید 
 • İstekte bir kuştan aşağı olma. Serçe kuşu bile önüne ardına bakınır.
 • چون به نزد دانه آید پیش و پس  ** چند گرداند سر و رو آن نفس 
 • Yemin bulunduğu yere geldi mi önüne ardına kaç kere dolanır.
 • کای عجب پیش و پسم صیاد هست  ** تا کشم از بیم او زین لقمه دست  755
 • Acaba der, önümde ardımda bir avcı var mı? Varsa onun korkusu ile şu lokmadan el çekmem gerek.
 • تو ببین پس قصه‌ی فجار را  ** پیش بنگر مرگ یار و جار را 
 • Kötülerin hikayelerini gör, hallerine bak. Eşinin dostunun ölümlerinden ibret al.
 • که هلاکت دادشان بی‌آلتی  ** او قرین تست در هر حالتی 
 • Onları silahsız, pusatsız nasıl helak etti? Bir bak. O, herhalde senin yanındadır.
 • حق شکنجه کرد و گرز و دست نیست  ** پس بدان بی‌دست حق داورکنیست 
 • Tanrı işkence yapar ama gürzle elle değil. Bil ki Tanrı, elsiz hüküm sürer, ferman yürütür.
 • آنک می‌گفتی اگر حق هست کو  ** در شکنجه او مقر می‌شد که هو 
 • Tanrı varsa hani, nerede? Diyen işkenceye uğradı mı vardır, odur diye ikrar eder.
 • آنک می‌گفت این بعیدست و عجیب  ** اشک می‌راند و همی گفت ای قریب  760
 • Tanrı varlığı şaşılacak bir şey, akıldan uzak diyen, gözyaşları döker de ey bana benden yakın Tanrı diye yalvarmaya koyulur.
 • چون فرار از دام واجب دیده است  ** دام تو خود بر پرت چفسیده است 
 • Tuzaktan kaçmak vaciptir, fakat senin tuzağın kanadına yapışıktır.
 • بر کنم من میخ این منحوس دام  ** از پی کامی نباشم طلخ‌کام 
 • İşte onun için ben, bu menhus tuzağın mıhını çekip çıkarıyorum; murada erişmek için dilimi, damağımı acıtmamak istiyorum.
 • درخور عقل تو گفتم این جواب  ** فهم کن وز جست و جو رو بر متاب 
 • Bu sözü, senin aklına uygun söyledim. Anla da arayıp taramadan yüz çevirme.
 • بسکل این حبلی که حرص است و حسد  ** یاد کن فی جیدها حبل مسد 
 • Hırs ve hasetten ibaret olan şu bağı çöz. Ebuleheb’in karısının boynundaki hurma ipini düşün.
 • صفت کشتن خلیل علیه‌السلام زاغ را کی آن اشارت به قمع کدام صفت بود از صفات مذمومه‌ی مهلکه در مرید 
 • Halil aleyhisselamın kuzgunu öldürmesindeki sebep. Bunun müridi helak eden kötü sıfatlardan hangisinin giderilmesine işaret olduğu
 • این سخن را نیست پایان و فراغ  ** ای خلیل حق چرا کشتی تو زاغ  765
 • Ne bu sözün sonu vardır, ne de bu söz bitip tükenir. Ey Tanrı Halil’i, kuzgunu neden öldürdün?
 • بهر فرمان حکمت فرمان چه بود  ** اندکی ز اسرار آن باید نمود 
 • Buyruğa uydun doğru. Fakat bu buyruğun hikmeti neydi? Onun sırlarından birazcığını göstermek gerek.
 • کاغ کاغ و نعره‌ی زاغ سیاه  ** دایما باشد به دنیا عمرخواه 
 • Kara kuzgunun gaa diye bağırması, dünyada daima uzun bir ömür istemesindendir.
 • هم‌چو ابلیس از خدای پاک فرد  ** تا قیامت عمر تن درخواست کرد 
 • İblis gibi tek ve pak Tanrı’dan kıyamete kadar dünya hayatını ister.
 • گفت انظرنی الی یوم الجزا  ** کاشکی گفتی که تبنا ربنا 
 • İblis de “Beni kıyamet gününe kadar yaşat “ dedi. Keşke, “Rabbimiz, tövbe ettik” deseydi.
 • عمر بی توبه همه جان کندنست  ** مرگ حاضر غایب از حق بودنست  770
 • Tövbesiz ömür, baştanbaşa can çekişmedir. Hazır olan kaçılmayan ölüm, Tanrı’dan gafil olmaktır.
 • عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود  ** بی‌خدا آب حیات آتش بود 
 • Hakla olunca ömür de, ölüm de... ikisi de hoştur. Fakat Tanrı’sız abıhayat bile ateştir.
 • آن هم از تاثیر لعنت بود کو  ** در چنان حضرت همی‌شد عمرجو 
 • Öyle bir tapıdan daima ömür istemesi de lanet tesiriyledir.
 • از خدا غیر خدا را خواستن  ** ظن افزونیست و کلی کاستن 
 • Tanrı’dan, ondan başkasını istemek, görünüşte istenen şeyin artmasını stemektir, ama hakikatte onun tamamı ile eksilmesini dilemektir.
 • خاصه عمری غرق در بیگانگی  ** در حضور شیر روبه‌شانگی 
 • Hele ayrılık ve yabancılıkla geçen ömür yok mu? Bu adeta aslanın huzurunda tilkilik taslamaya benzer.
 • عمر بیشم ده که تا پس‌تر روم  ** مهلم افزون کن که تا کمتر شوم  775
 • Bana daha fazla ömür ver de daha gerisin geri gideyim; mühletini uzat da daha aşağılık bir hale geleyim demektir.
 • تا که لعنت را نشانه او بود  ** بد کسی باشد که لعنت‌جو بود 
 • Nihayet o, lanete nişane olur. Lanet isteyen kişiyse kötü bir kişidir.
 • عمر خوش در قرب جان پروردنست  ** عمر زاغ از بهر سرگین خوردنست 
 • Hoş ömür, yakınlık aleminden can beslemektir. Kuzgunun ömrü ise pislik yemek içindir.
 • عمر بیشم ده که تا گه می‌خورم  ** دایم اینم ده که بس بدگوهرم 
 • Bana fazla ömür ver ki pislik yiyeyim, daima bana bunu ver ki benim yaradılışım kötüdür demektedir.
 • گرنه گه خوارست آن گنده‌دهان  ** گویدی کز خوی زاغم وا رهان 
 • O ağzı kokan kuzgun, eğer pislik yemeseydi beni kuzgun huyundan kurtar diye yalvarırdı.
 • مناجات 
 • Münacat
 • ای مبدل کرده خاکی را به زر  ** خاک دیگر را بکرده بوالبشر  780
 • Ey toprağı altına çeviren, bir başka toprağı da insanlar babası yapan Tanrı!
 • کار تو تبدیل اعیان و عطا  ** کار من سهوست و نسیان و خطا 
 • Senin işin, eşyayı olduğu halden çevirmek, ihsan ve lutüflarda bulunmaktır, benim işimse yanlışa düşmek, unutmak ve hata etmektir.
 • سهو و نسیان را مبدل کن به علم  ** من همه خلمم مرا کن صبر و حلم 
 • Bilginle yanlışımı noksanı mı döndür. Ben baştan aşağıya kadar sümükten ibaretim, sen beni sabırdan, hilimden ibaret bir hale getir.
 • ای که خاک شوره را تو نان کنی  ** وی که نان مرده را تو جان کنی 
 • Ey çorak toprağı ekmek haline getiren, ey ölü ekmeği canlandıran, can eden.
 • ای که جان خیره را رهبر کنی  ** وی که بی‌ره را تو پیغمبر کنی 
 • Ey şaşırmış cana rehberlik eden, ey yolunu sapıtmışı peygamber yapan!
 • می‌کنی جزو زمین را آسمان  ** می‌فزایی در زمین از اختران  785
 • Yeryüzünün bir cüzünü gök yaparsın. Yeryüzünün neşesini yıldızlarla artırırsın.
 • هر که سازد زین جهان آب حیات  ** زوترش از دیگران آید ممات 
 • Kim bu alemden bir abıhayat elde ederse ölüm, ona başkalarından daha çabuk gelir çatar.
 • دیده‌ی دل کو به گردون بنگریست  ** دید که اینجا هر دمی میناگریست 
 • Kâinata bakan gönül gözü, görür ki burada daima yeniden yeniye bozulup düzelen şeyler var.
 • قلب اعیانست و اکسیری محیط  ** ایتلاف خرقه‌ی تن بی‌مخیط 
 • Şu ten hırkasının iğnesiz, ipliksiz dikilmesinden ve bakırı altın yapan iksirden başka bir şey değildir.
 • تو از آن روزی که در هست آمدی  ** آتشی یا بادی یا خاکی بدی 
 • Sen, var olduğun gün, ya ateştin, ya yel, yahut da toprak.
 • گر بر آن حالت ترا بودی بقا  ** کی رسیدی مر ترا این ارتقا  790
 • Eğer o halde ebediyen kalman mümkün olsaydı hiç sana bu yücelik nasip olur muydu?
 • از مبدل هستی اول نماند  ** هستی بهتر به جای آن نشاند 
 • Tanrı seni değiştirdi. Önceki varlığın kalmadı. Onun yerine sana daha iyi varlık verdi.
 • هم‌چنین تا صد هزاران هستها  ** بعد یکدیگر دوم به ز ابتدا 
 • Böylece yüz binlerce varlığa büründün ki daima ikinci varlık, ilkinden iyidir.
 • از مبدل بین وسایط را بمان  ** کز وسایط دور گردی ز اصل آن 
 • Bunları değiştiren Tanrı’dan gör de vasıtaları bırak. Çünkü vasıtalara kapıldın da aslından uzaklaştın.
 • واسطه هر جا فزون شد وصل جست  ** واسطه کم ذوق وصل افزونترست 
 • Nerede vasıta çoğalırsa ulaşma kaybolur gider.
 • از سبب‌دانی شود کم حیرتت  ** حیرت تو ره دهد در حضرتت  795
 • Şaşkınlığın, her şeyi sebepten bilmendendir. Halbuki hayret, sana o tapıya yol açar.
 • این بقاها از فناها یافتی  ** از فنااش رو چرا برتافتی 
 • Bu varlıkları yokluklardan buldun. Öyleyse neden yokluktan yüz çevirdin?
 • زان فناها چه زیان بودت که تا  ** بر بقا چفسیده‌ای ای نافقا 
 • O yokluktan ne ziyana uğradın ki varlığa yapıştın a yer faresi!
 • چون دوم از اولینت بهترست  ** پس فنا جو و مبدل را پرست 
 • Madem ki ikinci evvelkinden daha iyidir, yokluğu ara, insanı halden hale değiştirene tap.
 • صد هزاران حشر دیدی ای عنود  ** تاکنون هر لحظه از بدو وجود 
 • A inatçı, varlığa düştüğün demden beri şimdiye kadar her lahza yüz binlerce haşir gördün.
 • از جماد بی‌خبر سوی نما  ** وز نما سوی حیات و ابتلا  800
 • Haberin yokken cemad aleminden yetişip gelişen nebat alemine geldin. Nebat aleminden de hayat ve iptila alemine düştün.
 • باز سوی عقل و تمییزات خوش  ** باز سوی خارج این پنج و شش 
 • Sonra tekrar güzelim akıl ve temyiz alemine gider, bu beş duyguyla altı cihet aleminden kurtulursun.