English    Türkçe    فارسی   

3
1-25

 • ای ضیاء الحق حسام الدین بیار ** این سوم دفتر که سنت شد سه بار
 • Ey Hak ziyası Hüsâmeddin, şu üçüncü defteri de meydana çıkar. Bir şeyin üç kere yapılması sünnettir.
 • بر گشا گنجینه‌ی اسرار را ** در سوم دفتر بهل اعذار را
 • Üçüncü defterde sır hazinelerini aç, özürleri bir yana at.
 • قوتت از قوت حق می‌زهد ** نه از عروقی کز حرارت می‌جهد
 • Senin kuvvetin Allah kuvvetinden sızıp gelmekte… Hararetle atan damarlardan değil.
 • این چراغ شمس کو روشن بود ** نه از فتیل و پنبه و روغن بود
 • Şu aydın güneş çırağı, fitille, pamukla, yağla, aydınlanmıyor ya.
 • سقف گردون کو چنین دایم بود ** نه از طناب و استنی قایم بود 5
 • Böylece durup duran gök kubbenin ne ipi var, ne direği!
 • قوت جبریل از مطبخ نبود ** بود از دیدار خلاق وجود
 • Cebrail’in kuvveti mutfaktan değil, varlığı yaratanın cemalinden.
 • همچنان این قوت ابدال حق ** هم ز حق دان نه از طعام و از طبق
 • Hak Abdalının kuvveti de bil ki Hak’tandır; yemekten tabaktan değil.
 • جسمشان را هم ز نور اسرشته‌اند ** تا ز روح و از ملک بگذشته‌اند
 • Onların cisimlerini nurla da yuğurdular… Onlar bu yüzden ruhu da geçtiler, meleği de.
 • چونک موصوفی باوصاف جلیل ** ز آتش امراض بگذر چون خلیل
 • Sen de ulu Allah’ın sıfatlarıyla sıfatlandın... Halil’e olduğu gibi sana da ateş gül bahçesi haline geldi.
 • گردد آتش بر تو هم برد و سلام ** ای عناصر مر مزاجت را غلام 10
 • Ey unsurlar, mizacına köle olan, beş duyguyla altı cihet râm oldu.
 • هر مزاجی را عناصر مایه‌است ** وین مزاجت برتر از هر پایه است
 • Her mizacın mayası anasırdır. Fakat senin şu mizacın, her mertebeden üstün.
 • این مزاجت از جهان منبسط ** وصف وحدت را کنون شد ملتقط
 • Senin mizacın, şu yayılmış, şu geniş âlemden birlik vasfını bir araya derleyip toplayıvermiştir.
 • ای دریغا عرصه‌ی افهام خلق ** سخت تنگ آمد ندارد خلق حلق
 • Ne yazık, halkın anlayış sahası pek dar... Halkın havsalası yok!
 • ای ضیاء الحق بحذق رای تو ** حلق بخشد سنگ را حلوای تو
 • Fakat ey Hak ziyası, reyindeki isabet ve kudret, o kadar büyüktür ki helvan, taşa bile boğaz verir.
 • کوه طور اندر تجلی حلق یافت ** تا که می نوشید و می را بر نتافت 15
 • Tur dağı, tecelliye uğrayınca boğazlandı, şarap içti, hatta o şaraba tahammül edemedi de
 • صار دکا منه وانشق الجبل ** هل رایتم من جبل رقص الجمل
 • Yarıldı, zerre zerre oldu. Hiç dağın deve gibi oynadığını gördünüz mü?
 • لقمه‌بخشی آید از هر کس به کس ** حلق‌بخشی کار یزدانست و بس
 • Herkes, herkese bir lokma bir şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah işidir.
 • حلق بخشد جسم را و روح را ** حلق بخشد بهر هر عضوت جدا
 • Allah, cisme de boğaz verir, ruha da. Her uzvuna ayrı, ayrı boğaz bağışlar.
 • این گهی بخشد که اجلالی شوی ** وز دغا و از دغل خالی شوی
 • Fakat bu ihsanı, kendini ululuğa verdiğin, kötülükten ve hileden arındığın vakit yapar da
 • تا نگویی سر سلطان را به کس ** تا نریزی قند را پیش مگس 20
 • Sen de padişahın sırrını kimseye söylemez, şekeri sineğe sunamazsın.
 • گوش آنکس نوشد اسرار جلال ** کو چو سوسن صدزبان افتاد و لال
 • Ululuk şarabını o adamın kulağı içer ki sûsen gibi yüzlerce dili olduğu halde dilsizdir.
 • حلق بخشد خاک را لطف خدا ** تا خورد آب و بروید صد گیا
 • Allah’ın lütfu, su içsin de yüzlerce ot bitirsin diye toprağa da boğaz ihsan eder.
 • باز خاکی را ببخشد حلق و لب ** تا گیاهش را خورد اندر طلب
 • Sonra topraktan yaratılan mahlûklara boğaz verir, dudak verir... Onlar da arayıp topraktan biten otları otlarlar.
 • چون گیاهش خورد حیوان گشت زفت ** گشت حیوان لقمه‌ی انسان و رفت
 • Hayvan, ot yedi de semirdi mi... insana gıda olur, ortadan kalkar.
 • باز خاک آمد شد اکال بشر ** چون جدا شد از بشر روح و بصر 25
 • Fakat toprak da, ruh çıktı, insan görüşten ayrıldı mı insanı yiyip sömürür.