English    Türkçe    فارسی   

2
1640-1689

 • گفت زین دو چشمه‏ی چشم ای شقی ** با تبر نوری بر آر ار صادقی‏ 1640
 • Dedi ki: “Ey kötü kişi, eğer doğrucuysan, gözün doğruysa bu iki göz kaynağını da, haydi kazma ile nurlandır”
 • روز بر جست و دو چشم کور دید ** نور فایض از دو چشمش ناپدید
 • Gündüzün felsefeci sıçrayıp uykudan kalktı. Gördü ki iki gözü de kör olmuş, iki gözünün nuru da sönmüş!
 • گر بنالیدی و مستغفر شدی ** نور رفته از کرم ظاهر شدی‏
 • Eğer ağlayıp inleseydi, eğer tövbe ve istiğfar etseydi mahvolan nur, Allah keremiyle yine zuhur ederdi.
 • لیک استغفار هم در دست نیست ** ذوق توبه نقل هر سر مست نیست‏
 • Fakat istiğfar etmek de elde değildir. Tövbe zevki, her sarhoşun mezesi olmaz.
 • زشتی اعمال و شومی جحود ** راه توبه بر دل او بسته بود
 • Yapılan işlerin çirkinliği, küfür ve inkârın şomluğu, onun gönlüne tövbe gelmesine mani oluyordu, tövbe yolunu bağlamıştı.
 • دل به سختی همچو روی سنگ گشت ** چون شکافد توبه آن را بهر کشت‏ 1645
 • Gönlü, katılıkta taşa dönmüştü. Tövbe onu ekin ekmek için nasıl yarabilir?
 • چون شعیبی کو که تا او را دعا ** بهر کشتن خاک سازد کوه را
 • Nerede Şuayb gibi biri ki duasıyla dağı, ekin ekmek üzere toprak haline getirsin.
 • از نیاز و اعتقاد آن خلیل ** گشت ممکن امر صعب و مستحیل‏
 • Halil’in niyazı ve inanışı yüzünden güç ve olmayacak iş mümkün oldu.
 • یا به دریوزه‏ی مقوقس از رسول ** سنگ‏لاخی مزرعی شد با اصول‏
 • Yahut Mukavkıs’ın Peygamberden dilemesi üzerine taşlık yer, gayret güzel bir tarla haline geldi.
 • همچنین بر عکس آن انکار مرد ** مس کند زر را و صلحی را نبرد
 • Bunlar gibi o kötü adamın inkârı da aksine olarak altını bakır haline getirir, sulhu savaş yapar.
 • کهربای مسخ آمد این دغا ** خاک قابل را کند سنگ و حصا 1650
 • Bu kötü kişi, çarpma kehribarıdır. Kabiliyetli toprağı bile taş topaç yapar.
 • هر دلی را سجده هم دستور نیست ** مزد رحمت قسم هر مزدور نیست‏
 • Her gönle secde için izin yok, her ücretlinin ücreti rahmet değil.
 • هین بپشت آن مکن جرم و گناه ** که کنم توبه در آیم در پناه‏
 • Kendine gel de “ Tövbe eder, Allah’a sığınırım” diye cürümde bulunma, günah etme.
 • می‏بباید تاب و آبی توبه را ** شرط شد برق و سحابی توبه را
 • Tövbeye de bir parlaklık gerek. Tövbeye de bir şimşek bir bulut şart.
 • آتش و آبی بباید میوه را ** واجب آید ابر و برق این شیوه را
 • Meyvenin olması için hararet ve su lâzımdır. Bunun için de bulut ve şimşek icap eder.
 • تا نباشد برق دل و ابر دو چشم ** کی نشیند آتش تهدید و خشم‏ 1655
 • Gönül şimşeğiyle iki göz bulutu olmadıkça tehdit ve hışım ateşi nasıl yatışır?
 • کی بروید سبزه‏ی ذوق وصال ** کی بجوشد چشمه‏ها ز آب زلال‏
 • Vuslat zevkinin yeşilliği nasıl yetişir, kaynaklardan arı, duru su nasıl coşar?
 • کی گلستان راز گوید با چمن ** کی بنفشه عهد بندد با سمن‏
 • Gül bahçesi; yeşilliğe nasıl sır söyler, menekşe nasıl olur da yaseminle ahdedebilir?
 • کی چناری کف گشاید در دعا ** کی درختی سر فشاند در هوا
 • Çınar, dua için nasıl el açar, ağaç havada nasıl baş sallar?
 • کی شکوفه آستین پر نثار ** بر فشاندن گیرد ایام بهار
 • Çiçek bahar mevsiminde ( renklerle, kokularla dolu olan) eteğini nasıl serper?
 • کی فروزد لاله را رخ همچو خون ** کی گل از کیسه بر آرد زر برون‏ 1660
 • Lâlenin yüzü nasıl kan gibi kızarır? Gül, kesesinden nasıl altın saçar?
 • کی بیاید بلبل و گل بو کند ** کی چو طالب فاخته کوکو کند
 • Nasıl olur da bülbül gülü koklar; üveyik kuşu, bir istekli gibi “Kû-kû- nerede, nerede” diye öter?
 • کی بگوید لکلک آن لک لک به جان ** لک چه باشد ملک تست ای مستعان‏
 • Nasıl olur da leylek “lek, lek – senin sesin” sesini canla, başla çıkarır. Ey yardımı dilenen Allah, senin de ne demek? Zaten her şey senin mülkünden ibaret.
 • کی نماید خاک اسرار ضمیر ** کی شود بی‏آسمان بستان منیر
 • Nasıl olur da toprak, içteki sırları gösterir? Nasıl olur da bahçe gökyüzü gibi aydınlanır?
 • از کجا آورده‏اند آن حله‏ها ** من کریم من رحیم کلها
 • Bu güzel ve ağır elbiseleri nereden getirdiler? Hepsini de kerem sahibi Allahtan. Hepsini de merhamet sahibi Allahtan!
 • آن لطافتها نشان شاهدی است ** آن نشان پای مرد عابدی است‏ 1665
 • O letafetler, bir güzellik nişanesidir, o nişane de ibadet edici bir erin ayak izi.
 • آن شود شاد از نشان کاو دید شاه ** چون ندید او را نباشد انتباه‏
 • Padişahtan nişane gören sevinir. Görmeyene gelince, uyanıp kendine gelemez.
 • روح آن کس کاو به هنگام أ لست ** دید رب خویش و شد بی‏خویش و مست‏
 • Elest deminde Rabbini görüp sarhoş olarak kendinden geçen kişinin ruhu bu gün de Rabbini görür, kendinden geçer.
 • او شناسد بوی می کاو می بخورد ** چون نخورد او می چه داند بوی کرد
 • Şarap kokusunu şarap içen tanır. Şarap içmeyen şarap kokusunu ne bilsin?
 • ز انکه حکمت همچو ناقه‏ی ضاله است ** همچو دلاله شهان را داله است‏
 • Hikmet, müminin kaybolmuş devesine benzer, Hikmet, teşrifatçı gibi adamı padişahla görüştürür.
 • تو ببینی خواب در یک خوش لقا ** کاو دهد وعده و نشانی مر ترا 1670
 • Rüyada güzel yüzlü birisini görürsün, o sana vade verir, alâmetler söyler.
 • که مراد تو شود اینک نشان ** که بپیش آید ترا فردا فلان‏
 • Muradın olacak, nişanesi de bu: Yarın sana filân kişi gelecek.
 • یک نشانی آن که او باشد سوار ** یک نشانی که ترا گیرد کنار
 • Onun bir alâmeti atlı oluşudur. Bir alâmeti de şu: Seni görünce kucaklayacak.
 • یک نشانی که بخندد پیش تو ** یک نشان که دست بندد پیش تو
 • Bir alâmeti de seni görünce gülmesi; diğer bir nişanesi de sana karşı el kavuşturmasıdır.
 • یک نشانی آن که این خواب از هوس ** چون شود فردا نگویی پیش کس‏
 • Diğer bir alâmeti de şudur ki: Heveslenip bu rüyayı yarın hiç kimseye söylemeyeceksin.
 • ز ان نشان با والد یحیی بگفت ** که نیایی تا سه روز اصلا به گفت‏ 1675
 • Bu alâmet, Yahya’nın babasına da gösterilmiş, ona da “ Üç güne kadar kimseye bir söz söylemeye muktedir olamazsın.
 • تا سه شب خامش کن از نیک و بدت ** این نشان باشد که یحیی آیدت‏
 • Üç geceye dek iyiden kötüden bahsetme, sus. İşte bu senden Yahya adlı bir çocuk olacağına alâmettir.
 • دم مزن سه روز اندر گفت‏وگو ** کاین سکوت است آیت مقصود تو
 • Üç gün konuşma. Bu susmak senin maksadına erişeceğine delâlet eder.
 • هین میاور این نشان را تو به گفت ** وین سخن را دار اندر دل نهفت‏
 • Kendine gel, bunları dile getirme. Bu sözü gönlünde gizli tut” denmişti.
 • این نشانها گویدش همچون شکر ** این چه باشد صد نشانی دگر
 • Sana da bu alâmetleri şeker gibi tatlı, tatlı söyler. Hatta bunlar nedir ki? Daha yüzlerce nişaneler var.
 • این نشان آن بود کان ملک و جاه ** که همی‏جویی بیابی از اله‏ 1680
 • Bu rüya; durmadan dinlenmeden biteviye Allah’tan dilediğin saltanata, istediğin makama erişeceğine alâmettir.
 • آن که می‏گریی به شبهای دراز ** و انکه می‏سوزی سحرگه در نیاز
 • Olması için uzun gecelerde ağlayıp inlediğin, seher çağlarında niyaz ettiğin muradına;
 • آن که بی‏آن روز تو تاریک شد ** همچو دوکی گردنت باریک شد
 • Eline girmedikçe günlerini karartan, boynunu iğ gibi incelten maksadına erişeceğine delâlet eder.
 • و آن چه دادی هر چه داری در زکات ** چون زکات پاک بازان رختهات‏
 • Temiz erler nasıl varını, yoğunu verirlerse sen de onu elde etmek için varını, yoğunu verdin;
 • رختها دادی و خواب و رنگ رو ** سر فدا کردی و گشتی همچو مو
 • Malını, mülkünü, uykunu feda ettin, yüzünün rengi kaçtı, hatta başından bile geçtin, bir kıl gibi kaldın;
 • چند در آتش نشستی همچو عود ** چند پیش تیغ رفتی همچو خود 1685
 • Nice demdir ödağacı gibi ateşlere atıldın. Kaç kereler miğfer gibi kılıç önüne gittin!
 • زین چنین بی‏چارگیها صد هزار ** خوی عشاق است و ناید در شمار
 • Bunlar gibi, yüz binlerce biçarelikler, âşıkların huyudur. Bunlar, sayıya gelmez ki!
 • چون که شب این خواب دیدی روز شد ** از امیدش روز تو پیروز شد
 • Geceleyin bu rüyayı görünce gündüz oldu mu o ümitle günün aydınlanır.
 • چشم گردان کرده‏ای بر چپ و راست ** کان نشان و آن علامتها کجاست‏
 • O alâmetler nerede acaba diye gözünü sağa, sola çevirir durursun.
 • بر مثال برگ می‏لرزی که وای ** گر رود روز و نشان ناید به جای‏
 • Eyvah, gün geçer de o alâmetler zuhur etmezse diye yaprak gibi titrersin.