English    Türkçe    فارسی   

1
1276-1285

 • Bunlar cüziyattır, külliyatın da onun yüzünden renkleri sararmış, kokuları bozulmuştur.
 • این خود اجزایند کلیات از او ** زرد کرده رنگ و فاسد کرده بو
 • Cihan; gâh sabredip gâh şükrettikçe bağlar, bahçeler, gâh giyinir, gâh çırçıplak kalır;
 • تا جهان گه صابر است و گه شکور ** بوستان گه حله پوشد گاه عور
 • Güneş, ateş renginde doğmuşken diğer bir saatte baş aşağı batar;
 • آفتابی کاو بر آید نارگون ** ساعتی دیگر شود او سر نگون‌‌
 • Göklerde parıldayan yıldızlar; zaman zaman ihtiraka uğrarlar;
 • اختران تافته بر چار طاق ** لحظه لحظه مبتلای احتراق‌‌
 • Güzellikte yıldızlardan daha parlak olan ay da ince ağrıya tutulup hilâl olur; 1280
 • ماه کاو افزود ز اختر در جمال ** شد ز رنج دق او همچون خیال‌‌
 • Çok sakin ve edepli olan bu yeri de sarsıntı sıtmaya düşürür;
 • این زمین با سکون با ادب ** اندر آرد زلزله‌‌ش در لرز تب‌‌
 • Nice dağlar, bu ansızın gelen felâketten dolayı yeryüzüne kumlar gibi dağılıvermişlerdir!
 • ای بسا که زین بلای مرده‌‌ریگ ** گشته است اندر جهان او خرد و ریگ‌‌
 • Ruhla eş olan hava bile kaza baş gösterince veba kesilir, ufunetlenir:
 • این هوا با روح آمد مقترن ** چون قضا آید وبا گشت و عفن‌‌
 • Ruhun kız kardeşi olan lâtif su, bir gölcükte sarı, acı ve bulanık bir hale gelir;
 • آب خوش کاو روح را همشیره شد ** در غدیری زرد و تلخ و تیره شد
 • Azametli ve kibirli ateşi bile bir yel söndürüverir! 1285
 • آتشی کاو باد دارد در بروت ** هم یکی بادی بر او خواند یموت‌‌