English    Türkçe    فارسی   

2
14-23

 • Oraya ihtiyarsız bir attın mı sütün karışır, kan haline gelir.
 • چون در او گامی زنی بی‏احتیاط ** شیر تو خون می‏شود از اختلاط
 • Âdem peygamber, nefis zevkine bir adım attı, cennetin başköşesinden ayrılma zinciri, boğazına geçti. 15
 • یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس ** شد فراق صدر جنت طوق نفس‏
 • Melek, Şeytandan kaçar gibi ondan kaçmaya başladı. Bir lokma ekmek için ne kadar gözyaşı döktü.
 • همچو دیو از وی فرشته می‏گریخت ** بهر نانی چند آب چشم ریخت‏
 • Gerçi cüret ettiği suç bir kıl kadardı. Fakat o kıl iki gözde bitmişti.
 • گر چه یک مو بد گنه کاو جسته بود ** لیک آن مو در دو دیده رسته بود
 • Âdem, kadim nur’un gözüydü. Gözde kıl, büyük bir dağ kesilir.
 • بود آدم دیده‏ی نور قدیم ** موی در دیده بود کوه عظیم‏
 • Eğer Âdem, o hususta meşverette bulunsaydı pişman olup özürler serdetmezdi.
 • گر در آن آدم بکردی مشورت ** در پشیمانی نگفتی معذرت‏
 • Çünkü bir akıl, başka bir akılla birleşti mi; kötü işe, kötü söze mani olur. 20
 • ز آن که با عقلی چو عقلی جفت شد ** مانع بد فعلی و بد گفت شد
 • Fakat nefis, başka bir nefisle dost olursa cüzi akıl muattal olur, bir işe yaramaz.
 • نفس با نفس دگر چون یار شد ** عقل جزوی عاطل و بی‏کار شد
 • Yalnızlıktan ümitsizliğe düşünce güneş gibi bir sevgilinin gölgesi altına gir.
 • چون ز تنهایی تو نومیدی شوی ** زیر سایه‏ی یار خورشیدی شوی‏
 • Yürü, tez bir Allah dostu ara. Böyle yaptın mı, Allah, senin dostun olur.
 • رو بجو یار خدایی را تو زود ** چون چنان کردی خدا یار تو بود