English    Türkçe    فارسی   

3
4786-4795

 • Taşı, demire vur da kıvılcım çıkmasın… Böyle şey olmaz, olsa bile nadirdir.
 • سنگ بر آهن زدی آتش نجست ** این نباشد ور بباشد نادرست
 • Bir adamın bahtı yaver olmaz, bir adamın nasibinde kurtuluş bulunmazsa o adam, ancak nadir olan şeylere bakar!
 • آنک روزی نیستش بخت و نجات ** ننگرد عقلش مگر در نادرات
 • Filân kişi ekin ekti de mahsul devşirmedi, feşman adam sedef buldu da içinde inci yoktu.
 • کان فلان کس کشت کرد و بر نداشت ** و آن صدف برد و صدف گوهر نداشت
 • Baûroğlu Bel’amla melûn İblis bu kadar ibadet ettiler, ne dinleri fayda verdi, ne ibadetleri der de.
 • بلعم باعور و ابلیس لعین ** سود نامدشان عبادتها و دین
 • O kötü zanlı kişinin hatırına yüz binlerce peygamber, yüz binlerce hak yoluna gidenler gelmez bile! 4790
 • صد هزاران انبیا و ره‌روان ** ناید اندر خاطر آن بدگمان
 • Bula bula gönlüne kasvet veren, gönlünü karartan bu iki misali bulur… Fakat bahtsızlık, gönlüne bundan başka bir misal getirebilir mi ki?
 • این دو را گیرد که تاریکی دهد ** در دلش ادبار جز این کی نهد
 • Nice kişiler vardır ki neşeli neşeli ekmek yerken ekmek, boğazlarına durur, ölümlerine sebep olur!
 • بس کسا که نان خورد دلشاد او ** مرگ او گردد بگیرد در گلو
 • A musibet, sen de ekmek yeme de onun gibi kötülüğe uğrama bari!
 • پس تو ای ادبار رو هم نان مخور ** تا نیفتی همچو او در شور و شر
 • Nice yüz binlerce adam da vardır ki ekmek yer, kuvvetlenir, can besler.
 • صد هزاران خلق نانها می‌خورند ** زور می‌یابند و جان می‌پرورند
 • Ezelden mahrum ve bir ahmağın oğlu değilsen o arada bir olup gelen şeye neden saplandın? 4795
 • تو بدان نادر کجا افتاده‌ای ** گر نه محرومی و ابله زاده‌ای