English    Türkçe    فارسی   

4
1276-1285

 • Böyle tersine tersine gide gide, ta cehennemin en dibine kadar gideceksin ya!
 • بازگونه رفت خواهی همچنین ** سوی دوزخ اسفل اندر سافلین
 • Süleyman, Süleymanlıktan kaldı, yoksul oldu ama alnında o aydın dolunay parlayıp durmada.
 • او اگر معزول گشتست و فقیر ** هست در پیشانیش بدر منیر
 • Sen, nihayet bir yüzüktür kapmışsın ama zemheri gibi donmuş kalmış bir cehennemsin yine!
 • تو اگر انگشتری را برده‌ای ** دوزخی چون زمهریر افسرده‌ای
 • Biz neredeyiz... Ululuk, sayvan ve kök önünde secde etmek nerede? Böyle şeylerin önüne baş koymak şöyle dursun, hayvan tırnağını bile komayız biz!
 • ما ببوش و عارض و طاق و طرنب ** سر کجا که خود همی ننهیم سنب
 • Hatta gaflete düşer de baş komaya kalkarsak bile bir pençe gelir, başımızı yerden iter, mâni olur... 1280
 • ور به غفلت ما نهیم او را جبین ** پنجه‌ی مانع برآید از زمین
 • Bu aşağılık kişiye baş koymayın, kendinize gelin... Bu bayağı adama secde etmeyin der” demekteydiler.
 • که منه آن سر مرین سر زیر را ** هین مکن سجده مرین ادبار را
 • Ben, bu cana canlar katan hikâyeyi anlatmaya kalkardım ama Allah gayreti olmasaydı!
 • کردمی من شرح این بس جان‌فزا ** گر نبودی غیرت و رشک خدا
 • Kanaat et, bu kadarcığını kabul eyle de başka bir vakit bunu anlatayım!
 • هم قناعت کن تو بپذیر این قدر ** تا بگویم شرح این وقتی دگر
 • Dev, adını Süleyman Peygamber taktı ama ancak çoluk çocuğu kandırmak için!
 • نام خود کرده سلیمان نبی ** روی‌پوشی می‌کند بر هر صبی
 • Namuzsuzun suretini, adını bırak... lâkaptan addan kaç, manaya yürü! 1285
 • در گذر از صورت و از نام خیز ** از لقب وز نام در معنی گریز