English    Türkçe    فارسی   

5
1477-1486

 • Öğütülüp un haline geldi mi, ekmek pişirildi mi yine onda birini verirdi.
 • آرد گشتی عشر دادی هم از آن  ** نان شدی عشر دگر دادی ز نان 
 • Her elde ettiğinin onda birini verir, ektiğinin öşrünü dört kere yoksullara dağıtırdı.
 • عشر هر دخلی فرو نگذاشتی  ** چارباره دادی زانچ کاشتی 
 • O, yiğit her zaman bütün oğullarına vasiyetlerde bulunur;
 • بس وصیتها بگفتی هر زمان  ** جمع فرزندان خود را آن جوان 
 • Tanrı hakkı için, Tanrı hakkı için benden sonra hırsınıza uyup yoksulların hakkını vermemezlikte bulunmayın. 1480
 • الله الله قسم مسکین بعد من  ** وا مگیریدش ز حرص خویشتن 
 • Bu onda birleri verin de Tanrı koruması ile mahsulünüz elinizde kalsın.
 • تا بماند بر شما کشت و ثمار  ** در پناه طاعت حق پایدار 
 • Tahmine şüpheye hacet yok, mahsulleri gayp âleminden veren de Tanrıdır, meyveleri veren de.
 • دخلها و میوه‌ها جمله ز غیب  ** حق فرستادست بی‌تخمین و ریب 
 • Gelir zamanında harcedersen bu harcetmen, kar kazancıdır, kar edersin.
 • در محل دخل اگر خرجی کنی  ** درگه سودست سودی بر زنی 
 • Köylünün çoğu tarlasından elde ettiği tohumu yine eker.
 • ترک اغلب دخل را در کشت‌زار  ** باز کارد که ویست اصل ثمار 
 • Yediğinden fazlasını yine tohumluk yapar. Çünkü tekrar mahsul elde edeceğinden şüphe etmez. 1485
 • بیشتر کارد خورد زان اندکی  ** که ندارد در بروییدن شکی 
 • Tohumu, o yerden elde ettiği için yine o yere saçmaktan çekinmez.
 • زان بیفشاند به کشتن ترک دست  ** که آن غله‌ش هم زان زمین حاصل شدست