English    Türkçe    فارسی   

5
2709-2718

 • O boğaz, iptilâ boğazıdır, buysa israftan da. emin, ileri gidişten de.
 • آن گلوی ابتلا بد وین گلو  ** فارغ از اسراف و آمن از غلو 
 • Şeyhin bu hale düşmesi hırsından, tamahından değildi, buyruğa uymasındandı. Öyle can hırsa, tamaha uymaz ki. 2710
 • امر و فرمان بود نه حرص و طمع  ** آن چنان جان حرص را نبود تبع 
 • Kimya, bakıra, gel kendini tamamiyle bana ver derse bu sözü tamahından söylemez.
 • گر بگوید کیمیا مس را بده  ** تو به من خود را طمع نبود فره 
 • Tanrı, yedinci göğe kadar toprak hazinelerini Şeyhe göstermişti.
 • گنجهای خاک تا هفتم طبق  ** عرضه کرده بود پیش شیخ حق 
 • Şeyh dedi ki: Ey beni yaratan! Ben âşıkım. Senden başka bir şey dilersem kötü kişi olayım.
 • شیخ گفتا خالقا من عاشقم  ** گر بجویم غیر تو من فاسقم 
 • Sekiz cennet gözüme görünür, yahut sana cehennem korkusundan hizmet edersem,
 • هشت جنت گر در آرم در نظر  ** ور کنم خدمت من از خوف سقر 
 • Ancak kendi selâmetini arıyan bir inanmış kul olurum. Çünkü cennet de bedene aittir, cehennem de. 2715
 • مومنی باشم سلامت‌جوی من  ** زانک این هر دو بود حظ بدن 
 • Bir âşık, Tanrı aşkıyle gıdalanırsa yüzlerce beden, onca bir gazel yaprağına değmez.
 • عاشقی کز عشق یزدان خورد قوت  ** صد بدن پیشش نیرزد تره‌توت 
 • O ulu Şeyhin bedeni de başka bir şey oldu, artık ona pek beden deme.
 • وین بدن که دارد آن شیخ فطن  ** چیز دگر گشت کم خوانش بدن 
 • Hem Tanrı âşıkı olmak, hem de ücret istemek olur mu? Emniyet sahibi Cebrail, hiç hırsızlık eder mi?
 • عاشق عشق خدا وانگاه مزد  ** جبرئیل متمن وانگاه دزد