English    Türkçe    فارسی   

6
1310-1319

 • Her namahremin canını âciz eder, fakat hem dem olan kişinin canına kudret bağışlar. 1310
 • عجزبخش جان هر نامحرمی  ** لیک قدرت‌بخش جان هم‌دمی 
 • İçinde bu kutluluğu bulamazsan her an zahirden istidlalde bulun.
 • چون نیابی این سعادت در ضمیر  ** پس ز ظاهر هر دم استدلال گیر 
 • Tesirler, insanın duygularında görünür durur. Bunlar, tesir edeni haber verirler.
 • که اثرها بر مشاعر ظاهرست  ** وین اثرها از مثر مخبرست 
 • Her ilâcın manâsı hakikati, her hünerin sanatı, sihri gibi gizlidir.
 • هست پنهان معنی هر داروی  ** هم‌چو سحر و صنعت هر جادوی 
 • Fakat yaptığı işe ve eserlerine bakarsan hakikati gizli olmakla beraber onu meydana çıkarırsın.
 • چون نظر در فعل و آثارش کنی  ** گرچه پنهانست اظهارش کنی 
 • İçinde gizli olan kuvvet, fiile gelince açığa çıkar, görünür. 1315
 • قوتی کان اندرونش مضمرست  ** چون به فعل آید عیان و مظهرست 
 • Bunların hepsi, sana eserleriyle görünür de nasıl olur. Allah, eserleriyle görünmez?
 • چون به آثار این همه پیدا شدت  ** چون نشد پیدا ز تاثیر ایزدت 
 • Sebeplerle tesirler, iç ve kabuk değil mi? Araştırırsan hepsi de onun eserleri değil mi?
 • نه سببها و اثرها مغز و پوست  ** چون بجویی جملگی آثار اوست 
 • Eserlerine bakıyor da bazı şeyleri seviyorsun, peki, neden eserleri bağışlayandan haberin yok?
 • دوست گیری چیزها را از اثر  ** پس چرا ز آثاربخشی بی‌خبر 
 • Bir hayale kapılıp halkı seviyorsun da doğu ve batının padişahını nasıl sevmiyorsun?
 • از خیالی دوست گیری خلق را  ** چون نگیری شاه غرب و شرق را