English    Türkçe    فارسی   

6
1716-1725

 • Halbuki ihtiyar oğlancıklar, ihtiyaçları yüzünden onun kutlu, kutsuz devriyle alay etmek, eğlenmek için önüne oturmuşlardır!
 • پیره‌طفلان شسته پیشش بهر کد  ** تا به سعد و نحس او لاغی کند 
 • Terzinin,kendine gel,sus,yoksa bir gülünecek şey daha söylersem kaftanın dar gelir demesi.
 • گفتن درزی ترک را هی خاموش کی اگر مضاحک دگر گویم قبات تنگ آید 
 • Terzi dedi ki: A hadım ağası, vazgeç. Bir lâtife daha söylersem vay haline.
 • گفت درزی ای طواشی بر گذر  ** وای بر تو گر کنم لاغی دگر 
 • Sonra kaftanın dapdaracık olur. Hiç kimse kendi kendine böyle iş işler mi?
 • پس قبایت تنگ آید باز پس  ** این کند با خویشتن خود هیچ کس 
 • Gülüyorsun ama gülmenin yeri mi?Eğer bilseydin güleceğin yerde kan ağlardın.
 • خنده‌ی چه رمزی ار دانستیی  ** تو به جای خنده خون بگرستیی 
 • İşsizlerle masal arayanlar, o Türk’e benzerler, gaddar ve aldatıcı âlem de o terziye benzer. Şehvetler ve kadınlar,bu dünyanın gülünç şey söylemesidir .Ömür, ebedilik kaftanı ve takva elbisesi dikilmek üzere o terzinin önüne verilmiş atlas kumaştır.
 • بیان آنک بی‌کاران و افسانه‌جویان مثل آن ترک‌اند و عالم غرار غدار هم‌چو آن درزی و شهوات و زبان مضاحک گفتن این دنیاست و عمر هم‌چون آن اطلس پیش این درزی جهت قبای بقا و لباس تقوی ساختن 
 • Ömrünün atlasını, ay makasıyla gurur terzisi kesip parça parça ediyor. 1720
 • اطلس عمرت به مقراض شهور  ** برد پاره‌پاره خیاط غرور 
 • Sense yıldızım, hep beni güldürseydi, hep kutlu olsaydı der, bunu istersin.
 • تو تمنا می‌بری که اختر مدام  ** لاغ کردی سعد بودی بر دوام 
 • Onun terbilerine pek kızar, cilvesinden, kininden, aletlerinden hiddetlenirsin.
 • سخت می‌تولی ز تربیعات او  ** وز دلال و کینه و آفات او 
 • Susmasından, kutsuzluğundan, tutukluluğundan, kinciliğinden incinirsin.
 • سخت می‌رنجی ز خاموشی او  ** وز نحوس و قبض و کین‌کوشی او 
 • Neden Zühre çalıp çığırmıyor dersin. Fakat onun kutluluğuna, oynayışına, çağırışına pek güvenme.
 • که چرا زهره‌ی طرب در رقص نیست  ** بر سعود و رقص سعد او مه‌ایست 
 • Yıldızın der ki: Lâtifeyi biraz daha fazlalaştırırsam seni tamamı ile aldatır, borçlu çıkarırım. 1725
 • اخترت گوید که گر افزون کنم  ** لاغ را پس کلیت مغبون کنم