English    Türkçe    فارسی   

6
1736-1745

 • Acı imtihanı bir rahmet bil, Belh ve Merv ülkelerine sahip olmayı bir gazap say.
 • رحمتی دان امتحان تلخ را  ** نقمتی دان ملک مرو و بلخ را 
 • O İbrahim, telef olmaktan çekinmedi, ateşe atıldı, fakat yanmadı, bu İbrahim, şereften saltanattan kaçtı, kendisini ateşe attı.
 • آن براهیم از تلف نگریخت و ماند  ** این براهیم از شرف بگریخت و راند 
 • Şaşılacak şey. Ateş onu yakmadı, bunu yaktı. İstek yolunda böyle tersine nallar vardır işte!
 • آن نسوزد وین بسوزد ای عجب  ** نعل معکوس است در راه طلب 
 • Sofinin tekrar sual sorması
 • باز مکرر کردن صوفی سال را 
 • Sofi dedi ki: Yardımı dilenen Allah, kârımızı ziyansız etmeye kadirdir.
 • گفت صوفی قادرست آن مستعان  ** که کند سودای ما را بی زیان 
 • Ateşi gül ve ağaç haline getiren, bunu da zararsız bir hale getirebilir. 1740
 • آنک آتش را کند ورد و شجر  ** هم تواند کرد این را بی‌ضرر 
 • Dikenden gül çıkaran şu kışı da bahar edebilir.
 • آنک گل آرد برون از عین خار  ** هم تواند کرد این دی را بهار 
 • Her serviyi hür bir halde sere serpe yücelten, derdi de neşe haline getirir.
 • آنک زو هر سرو آزادی کند  ** قادرست ار غصه را شادی کند 
 • Onun lûtfuyla her şey, yokluktan var oldu. Var ettiğini ebedî kılarsa nesi eksilir ki?
 • آنک شد موجود از وی هر عدم  ** گر بدارد باقیش او را چه کم 
 • Bedene can verip dirilten, dirilttiğini öldürmezse ziyana mı girer?
 • آنک تن را جان دهد تا حی شود  ** گر نمیراند زیانش کی شود 
 • O cömert Allah, kulunun isteğini çalışmadan verse ne çıkar? 1745
 • خود چه باشد گر ببخشد آن جواد  ** بنده را مقصود جان بی‌اجتهاد