English    Türkçe    فارسی   

6
1938-1947

 • Oğul, yine hikâyeye dön de defineyle o yoksulun kıssasını tamamla.
 • باز سوی قصه باز آ ای پسر  ** قصه‌ی گنج و فقیر آور به سر 
 • Yoksul ve definenin bulunduğu yer
 • تمامی قصه‌ی آن فقیر و نشان جای آن گنج 
 • Kâğıtta şu yazılıydı: Bil ki şehrin dışında bir define var.
 • اندر آن رقعه نبشته بود این  ** که برون شهر گنجی دان دفین 
 • İçinde mezar olan filân kubbe var ya. Hani arkası şehre, kapısı Ferkat yıldızına karşı. 1940
 • آن فلان قبه که در وی مشهدست  ** پشت او در شهر و در در فدفدست 
 • O türbeyi ardına al, yüzünü kıbleye çevir. Sonra yayla bir ok at.
 • پشت با وی کن تو رو در قبله آر  ** وانگهان از قوس تیری بر گذار 
 • Kutlu kişi, yaydan oku attın mı okun düştüğü yeri kaz!
 • چون فکندی تیر از قوس ای سعاد  ** بر کن آن موضع که تیرت اوفتاد 
 • O yiğit kuvvetli bir yay aldı, oku boşluğa doğru attı.
 • پس کمان سخت آورد آن فتی  ** تیر پرانید در صحن فضا 
 • Derhal kazma kürek getirdi. Sevine,sevine okunun düştüğü yeri kazmaya koyuldu.
 • زو تبر آورد و بیل او شاد شاد  ** کند آن موضع که تیرش اوفتاد 
 • Hem kendi körleşti, hem kazması, küreği. Fakat gizli defineden hiçbir eser görünmedi. 1945
 • کند شد هم او و هم بیل و تبر  ** خود ندید از گنج پنهانی اثر 
 • Böylece her gün ok atıyor, düştüğü yeri kazıyor, fakat bir türlü definenin yerini bulamıyordu.
 • هم‌چنین هر روز تیر انداختی  ** لیک جای گنج را نشناختی 
 • Bunu âdet edindi. Daima orayı burayı kazıp durduğundan şehre bir dedikodudur yayıldı, iş halkın ağzına düştü.
 • چونک این را پیشه کرد او بر دوام  ** فجفجی در شهر افتاد و عوام 
 • Definenin halkın ağzına düşmesi ve padişah tarafından duyulması
 • فاش شدن خبر این گنج و رسیدن به گوش پادشاه