English    Türkçe    فارسی   

6
2459-2468

 • Fakat kimin ömrü daha artıksa bu otu o yesin.
 • لیک عمر هرکه باشد بیشتر  ** این علف اوراست اولی گو بخور 
 • Yaşlılara hürmet Mustafa’nın sünnetlerindendir çünkü. 2460
 • که اکابر را مقدم داشتن  ** آمدست از مصطفی اندر سنن 
 • Aşağılık kişilerin hükmettiği bu devirde ise halk, yaşlıları iki yerde öne geçirirler.
 • گرچه پیران را درین دور لام  ** در دو موضع پیش می‌دارند عام 
 • Ya ateş gibi sıcak yemeğe buyur derler, yahut bakımsızlıktan yıkılacak dereceye gelen köprüde ileri sürerler.
 • یا در آن لوتی که آن سوزان بود  ** یا بر آن پل کز خلل ویران بود 
 • Aşağılık kişiler kötü bir maksatları olmadıkça bir şeyhi, bir büyüğü, bir kılavuzu ağırlamazlar.
 • خدمت شیخی بزرگی قایدی  ** عام نارد بی‌قرینه‌ی فاسدی 
 • Onların hayırları budur, artık kötülüklerini var sen kıyas et.
 • خیرشان اینست چه بود شرشان  ** قبحشان را باز دان از فرشان 
 • Örnek
 • مثل 
 • Bir padişah camiye gidiyordu. Yaverleri, sopalı memurları, halkı dövmedeydi. 2465
 • سوی جامع می‌شد آن یک شهریار  ** خلق را می‌زد نقیب و چوبدار 
 • Sopalı damlar, birinin başını yarıyor, öbürünün gömleğini yırtıyor, padişaha yol açıyorlardı.
 • آن یکی را سر شکستی چوب‌زن  ** و آن دگر را بر دریدی پیرهن 
 • O arada bir yoksul da yasakçılardan suçsuz olarak on sopa yedi.
 • در میانه بی‌دلی ده چوب خورد  ** بی‌گناهی که برو از راه برد 
 • Kanlar içinde kaldı. Padişaha yüz dönüp dedi ki: Şu apaçık zulme bak, gizlisini ne soruyorsun?
 • خون چکان رو کرد با شاه و بگفت  ** ظلم ظاهر بین چه پرسی از نهفت