English    Türkçe    فارسی   

6
2865-2874

 • Nuru incilerden üstün olur. Öyle bir istenen, arzulanan, Tanrıyı ister, arzular. 2865
 • نور او بر ذره‌ها غالب شود  ** آن‌چنان مطلوب را طالب شود 
 • Kulların duraklarını gördü; hasılı o yüzden Tanrı, onun adını “Gören tanık” taktı.
 • در نظر بودش مقامات العباد  ** لاجرم نامش خدا شاهد نهاد 
 • Şahidin aleti keskin gözle keskin kulaktır. Geceleri bile uyanıktır; sırlar ondan gizlenemez.
 • آلت شاهد زبان و چشم تیز  ** که ز شب‌خیزش ندارد سر گریز 
 • Binlerce dâvacı, davaya kalkışsa kadı, kulağını şahide verir.
 • گر هزاران مدعی سر بر زند  ** گوش قاضی جانب شاهد کند 
 • Hüküm verirken kadıların hüneri budur. Onların aydın gözleri, tanıktır.
 • قاضیان را در حکومت این فنست  ** شاهد ایشان را دو چشم روشنست 
 • Onun için şahidin sözü, göz yerine geçer. Çünkü o, garezsiz olarak sırrı görmüştür. 2870
 • گفت شاهد زان به جای دیده است  ** کو بدیده‌ی بی‌غرض سر دیده است 
 • Dâvacı da görmüştür ama garezle görmüştür. Garez, gönül gözüne perdedir.
 • مدعی دیده‌ست اما با غرض  ** پرده باشد دیده‌ی دل را غرض 
 • Tanrı diler ki sen zahit olasın; garezi bırakasın da tanık kesilesin.
 • حق همی‌خواهد که تو زاهد شوی  ** تا غرض بگذاری و شاهد شوی 
 • Bu garezler göze perdedir. Göze perde indi mi insan,
 • کین غرضها پرده‌ی دیده بود  ** بر نظر چون پرده پیچیده بود 
 • yukarı aşağı, bunca şeyi, göremez, “Sevdiğin şeyler seni kör ve sağır eder.”
 • پس نبیند جمله را با طم و رم  ** حبک الاشیاء یعمی و یصم