English    Türkçe    فارسی   

6
4602-4611

 • Padişah, herkesin başını bir kere keser. Bense padişaha her an yeniden yeniye kurbanım.
 • گفت شه از هر کسی یک سر برید  ** من ز شه هر لحظه قربانم جدید 
 • Ben altın cihetinden yoksulum, fakat baş bakımından zenginim. Başım, yüz binlerce başa bedeldir dedi.
 • من فقیرم از زر از سر محتشم  ** صد هزاران سر خلف دارد سرم 
 • Aşk âleminde iki ayakla koşulup gelinmez. Bir başla aşk oyununa girişilmez.
 • با دو پا در عشق نتوان تاختن  ** با یکی سر عشق نتوان باختن 
 • Herkesin iki ayağı vardır, bir başı. Binlerce baş ve ayağa sahibolan nadirdir. 4605
 • هر کسی را خود دو پا و یک‌سرست  ** با هزاران پا و سر تن نادرست 
 • Bu sebeple vakalar, hâdiseler, tamamiyle heder olur gider. Fakat bu aşk; her an biraz daha kızışır.
 • زین سبب هنگامه‌ها شد کل هدر  ** هست این هنگامه هر دم گرم‌تر 
 • Aşk mekansızlık âleminde kızgınlık madenidir. cehennem, onun kıvılcımından bir dumandır.
 • معدن گرمیست اندر لامکان  ** هفت دوزخ از شرارش یک دخان 
 • Sırat köprüsü, cehennemin üstüne gerilmiştir. Mümin geçerken cehennem der ki: "Çabuk geç ki nurunun parlaklığı, ateşimizi söndürecek!"
 • در بیان آنک دوزخ گوید کی قنطره‌ی صراط بر سر اوست ای مومن از صراط زودتر بگذر زود بشتاب تا عظمت نور تو آتش ما را نکشد جز یا مومن فان نورک اطفاء ناری 
 • Ey temiz adam, bu yüzden cehennem; âşıkın ateşinden zayıflar, söner.
 • زآتش عاشق ازین رو ای صفی  ** می‌شود دوزخ ضعیف و منطقی 
 • Cehennem der ki: Ey ulu er, çabuk geç. Yoksa ateşlerinden ateşim sönecek.
 • گویدش بگذر سبک ای محتشم  ** ورنه ز آتش‌های تو مرد آتشم 
 • Cehennemin kükürdü, ancak küfürden hele bak; bu soluk, onu bile söndürmede! 4610
 • کفر که کبریت دوزخ اوست و بس  ** بین که می‌پخساند او را این نفس 
 • Sen de hemencecik kükürdünü bu sevdaya bırak da ne cehennem sana saldırsın, ne ateş!
 • زود کبریت بدین سودا سپار  ** تا نه دوزخ بر تو تازد نه شرار