English    Türkçe    فارسی   

6
4623-4632

 • Tahtadan at, karada yürümez. Fakat denizdekilere kılavuzdur.
 • مرکب چوبین به خشکی ابترست  ** خاص آن دریاییان را رهبرست 
 • Bu sükût da tahtadan attır. Sükût; denizdekilere telkindir.
 • این خموشی مرکب چوبین بود  ** بحریان را خامشی تلقین بود 
 • Seni usandıran her sükût o âlemin aşk naralarını atmadadır. 4625
 • هر خموشی که ملولت می‌کند  ** نعره‌های عشق آن سو می‌زند 
 • Sen acaba neden susmada dersin ama o, acaba kulağı nerde ki duymuyor?
 • تو همی‌گویی عجب خامش چراست  ** او همی‌گوید عجب گوشش کجاست 
 • Ben nâra ata ata sağır oldum, onun haberi bile yok der. Zaten iyi işitenler, kulakları delik olanlar bile bunu duyamazlar, sağırdırlar.
 • من ز نعره کر شدم او بی‌خبر  ** تیزگوشان زین سمر هستند کر 
 • Birisi rüyada nâra atar. Yüz binlerce bahislerde bulunur, sözler söyler.
 • آن یکی در خواب نعره می‌زند  ** صد هزاران بحث و تلقین می‌کند 
 • Yanı başında oturanın haberi bile olmaz. Hakikatte o gürültüden haberi olmayan uyanık yok mu? Asıl uykuda olan odur.
 • این نشسته پهلوی او بی‌خبر  ** خفته خود آنست و کر زان شور و شر 
 • Tahtadan atı da kırılana gelince: O, tamamiyle denize garkolur, balık kesilir. 4630
 • وان کسی کش مرکب چوبین شکست  ** غرقه شد در آب او خود ماهیست 
 • Artık o, ne sükût eder, ne söyler. Onun, misli, âdeta yoktur. Hali sözle anlatılamaz.
 • نه خموشست و نه گویا نادریست  ** حال او را در عبارت نام نیست 
 • O, bu iki kısımdan da değildir. Şaşılacak bir şeydir o. Bunu anlatmak edepten dışarıdır
 • نیست زین دو هر دو هست آن بوالعجب  ** شرح این گفتن برونست از ادب