English    Türkçe    فارسی   

2
1191-1215

 • Fakat bu “ lebbeyk” öyle bir “Lebbeyk” tir ki onu işitemezsin ama baştan aşağıya kadar bütün vücudunla tadabilirsin.
 • هست لبیکی که نتوانی شنید ** لیک سر تا پای بتوانی چشید
 • Susuz birisinin duvarın üstünden ırmağa taş, topaç atması
 • کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب
 • Bir ırmak kıyısında yüksek bir duvar vardı. Duvarın üstünde dertli bir susuz duruyordu.
 • بر لب جو بود دیواری بلند ** بر سر دیوار تشنه‏ی دردمند
 • Suya erişmesine o duvar mâniydi. Susuz adam, âdeta su için balık gibi çırpınmaktaydı.
 • مانعش از آب آن دیوار بود ** از پی آب او چو ماهی زار بود
 • Birden suya bir kerpiç parçası attı. Suyun sesi bir göz gibi kulağına geldi.
 • ناگهان انداخت او خشتی در آب ** بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب‏
 • O ses, tatlı bir sevgilinin sesi gibiydi. O ses, adamı şarap gibi sarhoş etmişti. 1195
 • چون خطاب یار شیرین لذیذ ** مست کرد آن بانگ آبش چون نبیذ
 • O mihnetlere düşmüş adam, suyun temiz sesinden hoşlanıp duvardan kerpiç kopararak suya atmaya başladı.
 • از صفای بانگ آب آن ممتحن ** گشت خشت انداز ز آن جا خشت‏کن‏
 • Su sanki “Ey adam, bana taş atmadan ne fayda elde ediyorsun ki?” diye bağırmaktaydı.
 • آب می‏زد بانگ یعنی هی ترا ** فایده چه زین زدن خشتی مرا
 • Susuz dedi ki. “ Ey su, iki fayda var. Onun için ben bu işten el çekmem.
 • تشنه گفت آیا مرا دو فایده است ** من از این صنعت ندارم هیچ دست‏
 • Birinci fayda şu: Su sesini duymak, susuzlara rebap dinlemek gibi.
 • فایده‏ی اول سماع بانگ آب ** کاو بود مر تشنگان را چون رباب‏
 • Su sesi İsrafil’in sesine benziyor. Ölü bile bu sesten hayat bulmada. 1200
 • بانگ او چون بانگ اسرافیل شد ** مرده را زین زندگی تحویل شد
 • Yahut bu ses, bahar günlerindeki gök gürültüsü sesini andırıyor. Bu ses yüzünden bağlar, bahçeler, ne kadar güzelleşiyor, çiçeklerle dolar.
 • یا چو بانگ رعد ایام بهار ** باغ می‏یابد از او چندین نگار
 • Yahut yoksula zekât zamanını geldiği söylenmiş, mahpusa kurtuluş müjdesi verilmiş gibi.
 • یا چو بر درویش ایام زکات ** یا چو بر محبوس پیغام نجات‏
 • Muhammet’e Yemen’den gelen ve ağızsız söylenen Rahman nefesine.
 • چون دم رحمان بود کان از یمن ** می‏رسد سوی محمد بی‏دهن‏
 • Yahut âsilere şefaate gelen Ahmed’in,
 • یا چو بوی احمد مرسل بود ** کان به عاصی در شفاعت می‏رسد
 • Yahut da zayıf Yakub’un canına erişen güzel ve lâtif Yusuf’un kokusuna benziyor. 1205
 • یا چو بوی یوسف خوب لطیف ** می‏زند بر جان یعقوب نحیف‏
 • Öbür faydası da duvardan koparıp tertemiz suya attığım her taş, her kerpiç parçası,
 • فایده‏ی دیگر که هر خشتی کز این ** بر کنم آیم سوی ماء معین‏
 • Yüksek duvarı biraz daha alçaltıyor, her defasında duvar biraz daha inmiş oluyor.
 • کز کمی خشت دیوار بلند ** پست‏تر گردد به هر دفعه که کند
 • Duvarın alçalması, suya yaklaşmama sebep olmakta. Duvarın ortadan kalkması vuslata çare bulmakta.”
 • پستی دیوار قربی می‏شود ** فصل او درمان وصلی می‏بود
 • Duvardaki o taşları, kerpiçleri koparmak “Secde et de yaklaş” ayetindeki yakınlığı mucip olan secdedir.
 • سجده آمد کندن خشت لزب ** موجب قربی که و اسجد و اقترب‏
 • Duvarın boynu yüksekken bu baş indirmeğe mânidir. 1210
 • تا که این دیوار عالی گردن است ** مانع این سر فرود آوردن است‏
 • Bu toprak bedenden kurtulmadıkça Âbıhayata secde edemem.
 • سجده نتوان کرد بر آب حیات ** تا نیابم زین تن خاکی نجات‏
 • Duvar üstündekilerden en fazla susuz kimse; taşı, topacı en çabuk koparıp atan da odur.
 • بر سر دیوار هر کاو تشنه‏تر ** زودتر بر می‏کند خشت و مدر
 • Suyun sesine en fazla âşık olan duvardan en büyük taşı koparıp atar.
 • هر که عاشق تر بود بر بانگ آب ** او کلوخ زفت تر کند از حجاب‏
 • O adam, suyun sesinden, âdeta boğazına kadar şaraba batmışçasına neşelenir. Yabancı kişi ise kerpicin suya düşünce bluk diye çıkardığı sesten başka bir şey duymaz.
 • او ز بانگ آب پر می تا عنق ** نشنود بیگانه جز بانگ بلق‏
 • Ne mutlu o kişiye ki gençlik çağını ganimet bilir de borcunu öder. 1215
 • ای خنک آن را که او ایام پیش ** مغتنم دارد گزارد وام خویش‏