English    Türkçe    فارسی   

2
1379-1403

 • Gamdan neşe artmaya başladı mı can bahçen güllerle, süsenlerle dolar.
 • چون ترا غم شادی افزودن گرفت ** روضه‏ی جانت گل و سوسن گرفت‏
 • Başkasının korktuğu şeyler, sana emniyet verir. Su kuşu, denizden kuvvet bulur, ev kuşuysa perişan olur. 1380
 • آن چه خوف دیگران آن امن تست ** بط قوی از بحر و مرغ خانه سست‏
 • Ey tabip, ben; yine divane oldum. Sevgili, ben yine kara sevdalara uğradım.
 • باز دیوانه شدم من ای طبیب ** باز سودایی شدم من ای حبیب‏
 • Zincirinin halkalarından her halkanın başka, başka fenleri var. Her halka, başka bir delilik vermede.
 • حلقه‏های سلسله‏ی تو ذو فنون ** هر یکی حلقه دهد دیگر جنون‏
 • Her halkanın eseri, başka, başka fenler. Onun için her an başka deliliklerim var.
 • داد هر حلقه فنونی دیگر است ** پس مرا هر دم جنونی دیگر است‏
 • Darbı meseldir, delilikler; fen, fen, çeşit çeşittir. Hele böyle ulu bir beyin zincirine bağlanmış kişide olursa!
 • پس فنون باشد جنون این شد مثل ** خاصه در زنجیر این میر اجل‏
 • Bağımı, öyle bir divanelik kopardı ki bütün divaneler bana nasihat verirler! 1385
 • آن چنان دیوانگی بگسست بند ** که همه دیوانگان پندم دهند
 • Zünnun’un hatırını sormak üzere dostlarının tımarhaneye gelmeleri
 • آمدن دوستان به بیمارستان جهت پرسش ذو النون مصری
 • Bu çeşit delilik, Zünnun’u, Mısri’nin de başına geldi. Onda yeni, yeni coşkunluklar, cezbeler meydana gelmekteydi.
 • این چنین ذو النون مصری را فتاد ** کاندر او شور و جنونی نو بزاد
 • Coşkunluğu âdeta göğün üstüne erişecek bir dereceyi buluyor, ciğerler acısı bir hale geliyordu.
 • شور چندان شد که تا فوق فلک ** می‏رسید از وی جگرها را نمک‏
 • Kendine gel ey çorak toprak, kendi coşkunluğunu bu işe sahip olan temiz kişilerin coşkunluğu ile bir tutma!
 • هین منه تو شور خود ای شوره خاک ** پهلوی شور خداوندان پاک‏
 • Halk onun deliliğine tahammül edemez bir hale geldi. Ateşi, âdeta halkın sakalını tutuşturmaktaydı.
 • خلق را تاب جنون او نبود ** آتش او ریشهاشان می‏ربود
 • Avamın sakalına ateş düşünce onu körlüklerinden, inatlarından tutup bağladılar. 1390
 • چون که در ریش عوام آتش فتاد ** بند کردندش به زندانی نهاد
 • Halk, bu yolda umumiyetle dara düşse de yine yuları geri çekmeye imkân yoktur.
 • نیست امکان واکشیدن این لگام ** گر چه زین ره تنگ می‏آیند عام‏
 • Bu padişahların hepsi, halktan can korkusuna düştüler. Çünkü bu güruh kördür, padişahların da nişanı yok!
 • دیده این شاهان ز عامه خوف جان ** کاین گره کورند و شاهان بی‏نشان‏
 • Hüküm külhaniler eline geçince nihayet Zünnun zindana düştü.
 • چون که حکم اندر کف رندان بود ** لاجرم ذو النون در زندان بود
 • Bir tek ulu padişah, tek başına atına binmiş, gitmekte. Ardına düşen, ona uyan yok. Böyle bir eşi bulunmaz inci, çocukların eline düşmüş. Kadrini bilen anlayan yok.
 • یک سواره می‏رود شاه عظیم ** در کف طفلان چنین در یتیم‏
 • İnci de nedir ki? Bir katrada gizlenmiş bir deniz.. bir zerreye sığmış güneş! 1395
 • در چه دریا نهان در قطره‏ای ** آفتابی مخفی اندر ذره‏ای‏
 • Öyle bir güneş ki kendisini zerre gösterdi de yavaş, yavaş yüzünü açtı.
 • آفتابی خویش را ذره نمود ** و اندک اندک روی خود را بر گشود
 • Bütün zerreler, onda yok oldu. Âlem, onun yüzünden sarhoş oldu, onun yüzünden kendisine geldi.
 • جمله‏ی ذرات در وی محو شد ** عالم از وی مست گشت و صحو شد
 • Fakat kalem, bir gaddarın elinde oldu mu şüphe yok, Mansur, dâra çekilir.
 • چون قلم در دست غداری بود ** بی‏گمان منصور بر داری بود
 • Bu hüküm, bu hükümet, kötü kişilerin elinde oldukça elbette peygamberleri öldürmek lâzım.
 • چون سفیهان راست این کار و کیا ** لازم آمد یقتلون الأنبیاء
 • Yol azıtmış kavim, aptallıklarından peygamberlere “ Biz, sizi şom bilmekteyiz. Bize sizin yüzünüzden kötülük geliyor” dedi. 1400
 • انبیا را گفته قومی راه گم ** از سفه إنا تطیرنا بکم‏
 • Hıristiyanların cehaletine bak ki asılan bir Allahtan medet ummaktadır.
 • جهل ترسا بین امان انگیخته ** ز آن خداوندی که گشت آویخته‏
 • Çünkü onlarca İsa’yı Yahudiler asmıştır. Peki, iş böyleyse ona kim imdat etsin?
 • چون به قول اوست مصلوب جهود ** پس مر او را امن کی تاند نمود
 • O padişahın yüreği, onların yüzünden kan olunca “ Sen, onların içinde oldukça Allah onlara azap göndermez” hükmü nasıl olur da sürüp gider?
 • چون دل آن شاه ز ایشان خون بود ** عصمت و أنت فیهم چون بود