English    Türkçe    فارسی   

2
1379-1388

 • Gamdan neşe artmaya başladı mı can bahçen güllerle, süsenlerle dolar.
 • چون ترا غم شادی افزودن گرفت ** روضه‏ی جانت گل و سوسن گرفت‏
 • Başkasının korktuğu şeyler, sana emniyet verir. Su kuşu, denizden kuvvet bulur, ev kuşuysa perişan olur. 1380
 • آن چه خوف دیگران آن امن تست ** بط قوی از بحر و مرغ خانه سست‏
 • Ey tabip, ben; yine divane oldum. Sevgili, ben yine kara sevdalara uğradım.
 • باز دیوانه شدم من ای طبیب ** باز سودایی شدم من ای حبیب‏
 • Zincirinin halkalarından her halkanın başka, başka fenleri var. Her halka, başka bir delilik vermede.
 • حلقه‏های سلسله‏ی تو ذو فنون ** هر یکی حلقه دهد دیگر جنون‏
 • Her halkanın eseri, başka, başka fenler. Onun için her an başka deliliklerim var.
 • داد هر حلقه فنونی دیگر است ** پس مرا هر دم جنونی دیگر است‏
 • Darbı meseldir, delilikler; fen, fen, çeşit çeşittir. Hele böyle ulu bir beyin zincirine bağlanmış kişide olursa!
 • پس فنون باشد جنون این شد مثل ** خاصه در زنجیر این میر اجل‏
 • Bağımı, öyle bir divanelik kopardı ki bütün divaneler bana nasihat verirler! 1385
 • آن چنان دیوانگی بگسست بند ** که همه دیوانگان پندم دهند
 • Zünnun’un hatırını sormak üzere dostlarının tımarhaneye gelmeleri
 • آمدن دوستان به بیمارستان جهت پرسش ذو النون مصری
 • Bu çeşit delilik, Zünnun’u, Mısri’nin de başına geldi. Onda yeni, yeni coşkunluklar, cezbeler meydana gelmekteydi.
 • این چنین ذو النون مصری را فتاد ** کاندر او شور و جنونی نو بزاد
 • Coşkunluğu âdeta göğün üstüne erişecek bir dereceyi buluyor, ciğerler acısı bir hale geliyordu.
 • شور چندان شد که تا فوق فلک ** می‏رسید از وی جگرها را نمک‏
 • Kendine gel ey çorak toprak, kendi coşkunluğunu bu işe sahip olan temiz kişilerin coşkunluğu ile bir tutma!
 • هین منه تو شور خود ای شوره خاک ** پهلوی شور خداوندان پاک‏