English    Türkçe    فارسی   

3
3954-3978

 • Kafesteki kuş, onları duyar, o yeşilliği görürde ne iştahı kalır, ne sabrı, ne kararı!
 • مرغ را اندر قفص زان سبزه‌زار ** نه خورش ماندست و نه صبر و قرار
 • Başını kafesin her deliğinden çıkarır durur. Ayağındaki bağdan kurtulmak ister. 3955
 • سر ز هر سوراخ بیرون می‌کند ** تا بود کین بند از پا برکند
 • O kuşun gönlü de dışarıdadır, canı da… Böyleyken kafesi açıversen ne yapar?
 • چون دل و جانش چنین بیرون بود ** آن قفص را در گشایی چون بود
 • O kuş, kafese kapanmış kafesin etrafında da kediler birkaç halka olmuş kuşa benzemez ki.
 • نه چنان مرغ قفص در اندهان ** گرد بر گردش به حلقه گربگان
 • Bu çeşit kuş korkuya, vehme düşer, hiç kafesten çıkmayı ister mi o?
 • کی بود او را درین خوف و حزن ** آرزوی از قفص بیرون شدن
 • Hatta o kötülükler yüzünden kafesin etrafında daha yüz tane kafes olmasını ister.
 • او همی‌خواهد کزین ناخوش حصص ** صد قفص باشد بگرد این قفص
 • Calinus bu dünya yaşayışına âşıktı, çünkü hüneri, ancak burada geçerdi, o pazarda bir işe yaramazdı. O yüzden kendisini o âlemde halkla bir görürdü
 • عشق جالینوس برین حیات دنیا بود کی هنر او همینجا بکار می‌آید هنری نورزیده است کی در آن بازار بکار آید آنجا خود را به عوام یکسان می‌بیند
 • Bu şuna benzer: Akıl ve hikmette üstün olan Calinus da bu dünyanın havasına kapılmış, dünya muradına gönül vermiş olduğundan, 3960
 • آنچنانک گفت جالینوس راد ** از هوای این جهان و از مراد
 • “Yarı canlı bir halde dünyayı bir katır götünden görmeye bile razıyım, tek ölmeyeyim” dedi.
 • راضیم کز من بماند نیم جان ** که ز کون استری بینم جهان
 • Kafes etrafında kedilerin toplanmış olduğunu görmüş, bir kuşa benzeyen ruhu, uçmaktan meyus olmuştu.
 • گربه می‌بیند بگرد خود قطار ** مرغش آیس گشته بودست از مطار
 • Yahut da bu cihandan başka her şeyi yok görmüş, yokluktaki haşri görmemişti.
 • یا عدم دیدست غیر این جهان ** در عدم نادیده او حشری نهان
 • Ana karnındaki çocuk gibi hani. Allah’ın keremi, onu rahimden dışarı çeker de o yine rahme doğru kaçar durur.
 • چون جنین کش می‌کشد بیرون کرم ** می‌گریزد او سپس سوی شکم
 • Allah’ın lütfu, onun yüzünü bu âleme çıkacağı tarafa döndürür, o yine büzülüp ana karnına sokulur. 3965
 • لطف رویش سوی مصدر می‌کند ** او مقر در پشت مادر می‌کند
 • Bu şehirden, bu yurttan dışarı çıkarsam acaba bir daha burasını görebilir miyim?
 • که اگر بیرون فتم زین شهر و کام ** ای عجب بینم بدیده این مقام
 • Rahimde bir kapı olsaydı da o havası ufunetli şehir görünseydi.
 • یا دری بودی در آن شهر وخم ** که نظاره کردمی اندر رحم
 • Yahut da bir iğne yordamı kadar delik bulunsaydı da dışarısını bir görseydim der!
 • یا چو چشمه‌ی سوزنی راهم بدی ** که ز بیرونم رحم دیده شدی
 • Ana karnındaki çocuk da rahmin dışında bir âlem olduğundan gafildir, o da Calinus gibi nâmahremdir.
 • آن جنین هم غافلست از عالمی ** همچو جالینوس او نامحرمی
 • Bilmez ki rahimdeki yaşlıklarda dışarıdaki âlemin feyziyledir. 3970
 • اونداند کن رطوباتی که هست ** آن مدد از عالم بیرونیست
 • Dünyadaki dört unsur da kendilerine Lâmekân âleminden yüzlerce yardım geldiğini bilmezler.
 • آنچنانک چار عنصر در جهان ** صد مدد آرد ز شهر لامکان
 • Kuş, kafeste su ve tane buluyor ama su da kafesin dışındaki bağdan, bahçeden gelmede, tane de!
 • آب و دانه در قفص گر یافتست ** آن ز باغ و عرصه‌ای درتافتست
 • Peygamberlerin canları bu âlemden göçer, bu âlemden kurtulurken o bağı, o bahçeyi görür de
 • جانهای انبیا بینند باغ ** زین قفص در وقت نقلان و فراغ
 • Bu yüzden onlar, Calinus’a da aldırış etmezler, âleme de… Ay gibi göklerde doğar, göklere ışık saçarlar.
 • پس ز جالینوس و عالم فارغند ** همچو ماه اندر فلکها بازغند
 • Eğer bu söz, Calinus’a iftira ise cevabım Calinus’a değil… 3975
 • ور ز جالینوس این گفت افتراست ** پس جوابم بهر جالینوس نیست
 • Bunu söylemiş olan kişiye. Çünkü bunu söyleyen nurlarla dolu gönle eş olmamıştır.
 • این جواب آنکس آمد کین بگفت ** که نبودستش دل پر نور جفت
 • Can kuşu, kedilerden “ Hele durun bakalım” sesini duyunca delik arayan fareye dönmüştür.
 • مرغ جانش موش شد سوراخ‌جو ** چون شنید از گربگان او عرجوا
 • O yüzden canı, fare gibi bu dünya deliğini vatan tutmuş, yurt edinmiştir.
 • زان سبب جانش وطن دید و قرار ** اندرین سوراخ دنیا موش‌وار