English    Türkçe    فارسی   

3
933-957

 • Ey akıllarla fikirler, reyinin kulu, kölesi olan padişah, bunu da yapamazsak bizi öldür” derler.
 • گر نداریم این نگه ما را بکش ** ای غلام رای تو افکار و هش
 • Firavun, düşmanları vurup öldüren takdir oku, yayından fırlamasın diye günden güne dokuz ayı sayıp duruyordu.
 • تا بنه مه می‌شمرد او روز روز ** تا نپرد تیر حکم خصم‌دوز
 • Takdirle savaşa girişen, takdire baskın yapmaya kalkışan, baş aşağı gelir, kendi kanına bulanır. 935
 • بر قضا هر کو شبیخون آورد ** سرنگون آید ز خون خود خورد
 • Yer, göğe düşmanlığa kalkışırsa çoraklaşır, ölü haline girer.
 • چون زمین با آسمان خصمی کند ** شوره گردد سر ز مرگی بر زند
 • Resim, ressamına pençe vurmaya kalkarsa kendi saçını sakalını yolmuş olur!
 • نقش با نقاش پنجه می‌زند ** سبلتان و ریش خود بر می‌کند
 • Firavunun hileye girişerek yeni doğuran kadınları meydana çağırması
 • خواندن فرعون زنان نوزاده را سوی میدان هم جهت مکر
 • Dokuz ay sonra padişah, yine tahtını meydana kurdurup tellâllar çağırttı.
 • بعد نه مه شه برون آورد تخت ** سوی میدان و منادی کرد سخت
 • Tellâllar, “Kadınlar, bütün israiloğullarının kadınları çocuklarıyla meydana gelsinler.
 • کای زنان با طفلکان میدان روید ** جمله اسرائیلیان بیرون شوید
 • Bundan önce erkekler, ihsanlara nail oldular. Elbiseler, altınlar elde ettiler. 940
 • آنچنانک پار مردان را رسید ** خلعت و هر کس ازیشان زر کشید
 • Kadınlar, bu yıl devlet sizin. Herkes dilediği şeye nail olacak.
 • هین زنان امسال اقبال شماست ** تا بیابد هر یکی چیزی که خواست
 • Padişah, kadınlara elbise verecek, ihsanlar edecek. Çocukların başlarına da altın külâhlar koyacak.
 • مر زنان را خلعت و صلت دهد ** کودکان را هم کلاه زر نهد
 • Padişah diyor ki “Hele bu ay doğanlar yok mu, bilhassa onlar ihsanıma, hazinelerime ulaşacaklar” diye bağırdılar.
 • هر که او این ماه زاییدست هین ** گنجها گیرید از شاه مکین
 • Kadınlar, sevindiler, çocuklarıyla çıktılar, padişahın otağına kadar gittiler.
 • آن زنان با طفلکان بیرون شدند ** شادمان تا خیمه‌ی شه آمدند
 • Yeni doğurmuş olan her kadın, hileden, kahırdan emin bir halde şehirden çıkıp meydana yöneldi. 945
 • هر زن نوزاده بیرون شد ز شهر ** سوی میدان غافل از دستان و قهر
 • Kadınların hepsi toplanınca erkek çocukları analarının kucaklarından aldılar.
 • چون زنان جمله بدو گرد آمدند ** هرچه بود آن نر ز مادر بستدند
 • Düşman doğmasına, felâket artmasın diye güya ihtiyata riayet ederek başlarını kestiler.
 • سر بریدندش که اینست احتیاط ** تا نروید خصم و نفزاید خباط
 • Musa’nın vücuda gelmesi, memurların İmran’ın evine gelmeleri, Musa’nın anasına, Musa’yı ateşe at diye vahiy edilmesi
 • بوجود آمدن موسی و آمدن عوانان به خانه‌ی عمران و وحی آمدن به مادر موسی کی موسی را در آتش انداز
 • Musa’yı doğurmuş olan İmran’ın karısına gelince elini, eteğini çekmiş, o kargaşalıktan, o toz dumandan kurtulmuştu.
 • خود زن عمران که موسی برده بود ** دامن اندر چید از آن آشوب و دود
 • Fakat o alçak Firavun, evlere de hafiye olarak ebeler gönderdi.
 • آن زنان قابله در خانه‌ها ** بهر جاسوسی فرستاد آن دغا
 • “Burada bir çocuk var. Anası, ürktüğü, şüphelendiği için meydana gelmedi. 950
 • غمز کردندش که اینجا کودکیست ** نامد او میدان که در وهم و شکیست
 • Bu sokakta güzel bir kadın var, bir de çocuk doğurmuş… Fakat pek akıllı, pek tedbirli bir kadın” diye kovaladılar.
 • اندرین کوچه یکی زیبا زنیست ** کودکی دارد ولیکن پرفنیست
 • Bunun üzerine memurlar eve gelince Musa’nın anası, Allah emriyle Musa’yı tandıra attı.
 • پس عوانان آمدند او طفل را ** در تنور انداخت از امر خدا
 • Bilen Allah’tan kadına “Bu çocuğun aslı Halil’dendir.
 • وحی آمد سوی زن زان با خبر ** که ز اصل آن خلیلست این پسر
 • Ey ateş, soğu, yakma emrinin koruması yüzünden ateş yakmaz, bir zarar vermez” diye vahiy gelmişti.
 • عصمت یا نار کونی باردا ** لا تکون النار حرا شاردا
 • Kadın, vahiy üzerine Musa’yı ateşe attı. Fakat ateş Musa’yı yakmadı. 955
 • زن بوحی انداخت او را در شرر ** بر تن موسی نکرد آتش اثر
 • Memurlar, bunu görünce meyus olup muratlarına erişmediler, çekilip gittiler. Fakat kovucular, yine bu işi anlayıp,
 • پس عوانان بی مراد آن سو شدند ** باز غمازان کز آن واقف بدند
 • Firavundan birkaç para koparmak için memurlara macerayı anlattılar.
 • با عوانان ماجرا بر داشتند ** پیش فرعون از برای دانگ چند