English    Türkçe    فارسی   

6
36-60

 • Şu âleme baksan görürsün ki baştanbaşa savaştan ibarettir. Zerre, zerreyle âdeta dinin kâfirlerle savaşması gibi savaşır durur.
 • این جهان جنگست کل چون بنگری  ** ذره با ذره چو دین با کافری 
 • Bir zerre sola doğru uçmaktadır, öbürü sağa doğru gidip arayacağını aramada.
 • آن یکی ذره همی پرد به چپ  ** وآن دگر سوی یمین اندر طلب 
 • Bir zerre yücelere çıkmada, öbürü baş aşağı düşmede. Şöyle durur gibi görünürler ama onların savaşını bu durgunluk âleminde gör.
 • ذره‌ای بالا و آن دیگر نگون  ** جنگ فعلیشان ببین اندر رکون 
 • Onların fiilî savaşları, gizli savaşlarından ileri gelmededir. Bu aykırılığı gör de o aykırılığı anla.
 • جنگ فعلی هست از جنگ نهان  ** زین تخالف آن تخالف را بدان 
 • Fakat güneşte mahvolan zerrenin savaşı, vasıftan, hesaptan dışarıdır. 40
 • ذره‌ای کان محو شد در آفتاب  ** جنگ او بیرون شد از وصف و حساب 
 • Zerrenin kendisi de, nefesi de mahvoldu mu artık onun savaşı, ancak güneşin savaşıdır.
 • چون ز ذره محو شد نفس و نفس  ** جنگش اکنون جنگ خورشیدست بس 
 • Onun kendiliğinden hareketi de kalmamıştır, duruşu da. Neden? “Biz Allahya dönenleriz” sırrından.
 • رفت از وی جنبش طبع و سکون  ** از چه از انا الیه راجعون 
 • Biz, kendimizden geçip senin denizine döndük. Asıldan süt içtik, geliştik.
 • ما به بحر تو ز خود راجع شدیم  ** وز رضاع اصل مسترضع شدیم 
 • Ey gulyabaniye aldanıp yolun ferilerine dalan, ey usulsüz kişi asıllardan az bahset.
 • در فروغ راه ای مانده ز غول  ** لاف کم زن از اصول ای بی‌اصول 
 • Bizim savaşımız da hakikatte bizden değildir. Sulhumuz da. Her halimiz, Allah’nın iki parmağı arasındadır. 45
 • جنگ ما و صلح ما در نور عین  ** نیست از ما هست بین اصبعین 
 • Tabiat, iş ve söz bakımından cüzüler arasındaki savaş, pek korkunç bir savaştır.
 • جنگ طبعی جنگ فعلی جنگ قول  ** در میان جزوها حربیست هول 
 • Fakat bu âlem, şu savaşla durmadadır. Unsurlara bak da anla.
 • این جهان زن جنگ قایم می‌بود  ** در عناصر در نگر تا حل شود 
 • Dört unsur, dört kuvvetli direktir. Dünyanın tavanı, onlarla düz durmada.
 • چار عنصر چار استون قویست  ** که بدیشان سقف دنیا مستویست 
 • Her direk, öbürünü kırar. Su direği, ateş direğini yıkar.
 • هر ستونی اشکننده‌ی آن دگر  ** استن آب اشکننده‌ی آن شرر 
 • Halkın yapısı, zıtlar üstüne kurulmuş. Hâsılı biz, zarar bakımından da savaştayız, fayda bakımından da. 50
 • پس بنای خلق بر اضداد بود  ** لاجرم ما جنگییم از ضر و سود 
 • Ahvalin, birbirine aykırı. Tesir dolayısıyla her biri öbürüne zıt.
 • هست احوالم خلاف همدگر  ** هر یکی با هم مخالف در اثر 
 • Her an kendi yolumu vurup durmadayım, artık başkasına nasıl bir çare bulabilirim?
 • چونک هر دم راه خود را می‌زنم  ** با دگر کس سازگاری چون کنم 
 • Bana gelen hal askerlerinin dalgalarına bak; her biri, öbürüyle savaşmada, her biri, öbürüne kin gütmede.
 • موج لشکرهای احوالم ببین  ** هر یکی با دیگری در جنگ و کین 
 • Kendindeki şu müthiş savaşa bak. Başkalarının savaşı ile ne meşgul olup durursun?
 • می‌نگر در خود چنین جنگ گران  ** پس چه مشغولی به جنگ دیگران 
 • Meğer ki Allah, seni bu savaştan çeke de sulh âleminde bir tek renge boyanasın. 55
 • یا مگر زین جنگ حقت وا خرد  ** در جهان صلح یک رنگت برد 
 • O âlem, ancak bâkidir, mamurdur, başka türlü olmasına imkân yok. Çünkü terkibi, zıt olan şeylerden değil.
 • آن جهان جز باقی و آباد نیست  ** زانک آن ترکیب از اضداد نیست 
 • Bu yok olma, bitme, zıddın zıddını yok etmesinden ileri gelir. Zıt olmadı mı ebedilikten başka bir şey olamaz.
 • این تفانی از ضد آید ضد را  ** چون نباشد ضد نبود جز بقا 
 • O eşsiz, örneksiz Allah, cennetten zıddı giderdi. Orada güneş de yoktur, zıddı olan zemheri de.
 • نفی ضد کرد از بهشت آن بی‌نظیر  ** که نباشد شمس و ضدش زمهریر 
 • Renklerin asılları, renksizliktir... Savaşların aslı, barışlardır.
 • هست بی‌رنگی اصول رنگها  ** صلحها باشد اصول جنگها 
 • Bu gamlarla dolu olan bucağın aslı, o âlemdir. Her ayrılığın aslı, buluşmadır. 60
 • آن جهانست اصل این پرغم وثاق  ** وصل باشد اصل هر هجر و فراق