English    Türkçe    فارسی   

6
36-85

 • Şu âleme baksan görürsün ki baştanbaşa savaştan ibarettir. Zerre, zerreyle âdeta dinin kâfirlerle savaşması gibi savaşır durur.
 • این جهان جنگست کل چون بنگری  ** ذره با ذره چو دین با کافری 
 • Bir zerre sola doğru uçmaktadır, öbürü sağa doğru gidip arayacağını aramada.
 • آن یکی ذره همی پرد به چپ  ** وآن دگر سوی یمین اندر طلب 
 • Bir zerre yücelere çıkmada, öbürü baş aşağı düşmede. Şöyle durur gibi görünürler ama onların savaşını bu durgunluk âleminde gör.
 • ذره‌ای بالا و آن دیگر نگون  ** جنگ فعلیشان ببین اندر رکون 
 • Onların fiilî savaşları, gizli savaşlarından ileri gelmededir. Bu aykırılığı gör de o aykırılığı anla.
 • جنگ فعلی هست از جنگ نهان  ** زین تخالف آن تخالف را بدان 
 • Fakat güneşte mahvolan zerrenin savaşı, vasıftan, hesaptan dışarıdır. 40
 • ذره‌ای کان محو شد در آفتاب  ** جنگ او بیرون شد از وصف و حساب 
 • Zerrenin kendisi de, nefesi de mahvoldu mu artık onun savaşı, ancak güneşin savaşıdır.
 • چون ز ذره محو شد نفس و نفس  ** جنگش اکنون جنگ خورشیدست بس 
 • Onun kendiliğinden hareketi de kalmamıştır, duruşu da. Neden? “Biz Allahya dönenleriz” sırrından.
 • رفت از وی جنبش طبع و سکون  ** از چه از انا الیه راجعون 
 • Biz, kendimizden geçip senin denizine döndük. Asıldan süt içtik, geliştik.
 • ما به بحر تو ز خود راجع شدیم  ** وز رضاع اصل مسترضع شدیم 
 • Ey gulyabaniye aldanıp yolun ferilerine dalan, ey usulsüz kişi asıllardan az bahset.
 • در فروغ راه ای مانده ز غول  ** لاف کم زن از اصول ای بی‌اصول 
 • Bizim savaşımız da hakikatte bizden değildir. Sulhumuz da. Her halimiz, Allah’nın iki parmağı arasındadır. 45
 • جنگ ما و صلح ما در نور عین  ** نیست از ما هست بین اصبعین 
 • Tabiat, iş ve söz bakımından cüzüler arasındaki savaş, pek korkunç bir savaştır.
 • جنگ طبعی جنگ فعلی جنگ قول  ** در میان جزوها حربیست هول 
 • Fakat bu âlem, şu savaşla durmadadır. Unsurlara bak da anla.
 • این جهان زن جنگ قایم می‌بود  ** در عناصر در نگر تا حل شود 
 • Dört unsur, dört kuvvetli direktir. Dünyanın tavanı, onlarla düz durmada.
 • چار عنصر چار استون قویست  ** که بدیشان سقف دنیا مستویست 
 • Her direk, öbürünü kırar. Su direği, ateş direğini yıkar.
 • هر ستونی اشکننده‌ی آن دگر  ** استن آب اشکننده‌ی آن شرر 
 • Halkın yapısı, zıtlar üstüne kurulmuş. Hâsılı biz, zarar bakımından da savaştayız, fayda bakımından da. 50
 • پس بنای خلق بر اضداد بود  ** لاجرم ما جنگییم از ضر و سود 
 • Ahvalin, birbirine aykırı. Tesir dolayısıyla her biri öbürüne zıt.
 • هست احوالم خلاف همدگر  ** هر یکی با هم مخالف در اثر 
 • Her an kendi yolumu vurup durmadayım, artık başkasına nasıl bir çare bulabilirim?
 • چونک هر دم راه خود را می‌زنم  ** با دگر کس سازگاری چون کنم 
 • Bana gelen hal askerlerinin dalgalarına bak; her biri, öbürüyle savaşmada, her biri, öbürüne kin gütmede.
 • موج لشکرهای احوالم ببین  ** هر یکی با دیگری در جنگ و کین 
 • Kendindeki şu müthiş savaşa bak. Başkalarının savaşı ile ne meşgul olup durursun?
 • می‌نگر در خود چنین جنگ گران  ** پس چه مشغولی به جنگ دیگران 
 • Meğer ki Allah, seni bu savaştan çeke de sulh âleminde bir tek renge boyanasın. 55
 • یا مگر زین جنگ حقت وا خرد  ** در جهان صلح یک رنگت برد 
 • O âlem, ancak bâkidir, mamurdur, başka türlü olmasına imkân yok. Çünkü terkibi, zıt olan şeylerden değil.
 • آن جهان جز باقی و آباد نیست  ** زانک آن ترکیب از اضداد نیست 
 • Bu yok olma, bitme, zıddın zıddını yok etmesinden ileri gelir. Zıt olmadı mı ebedilikten başka bir şey olamaz.
 • این تفانی از ضد آید ضد را  ** چون نباشد ضد نبود جز بقا 
 • O eşsiz, örneksiz Allah, cennetten zıddı giderdi. Orada güneş de yoktur, zıddı olan zemheri de.
 • نفی ضد کرد از بهشت آن بی‌نظیر  ** که نباشد شمس و ضدش زمهریر 
 • Renklerin asılları, renksizliktir... Savaşların aslı, barışlardır.
 • هست بی‌رنگی اصول رنگها  ** صلحها باشد اصول جنگها 
 • Bu gamlarla dolu olan bucağın aslı, o âlemdir. Her ayrılığın aslı, buluşmadır. 60
 • آن جهانست اصل این پرغم وثاق  ** وصل باشد اصل هر هجر و فراق 
 • Hocam, neden biz bu aykırılıklar içindeyiz? Neden birlik bu sayıları doğuruyor?
 • این مخالف از چه‌ایم ای خواجه ما  ** واز چه زاید وحدت این اعداد را 
 • Çünkü biz fer’iz, bu birbirine zıt olan dört asıl, feride kendi huyunu işliyor.
 • زانک ما فرعیم و چار اضداد اصل  ** خوی خود در فرع کرد ایجاد اصل 
 • Halbuki can cevheri, ayrılıkların ötesinden. Onun huyu bu değil, onun huyu, ulu Allah’nın huyu.
 • گوهر جان چون ورای فصلهاست  ** خوی او این نیست خوی کبریاست 
 • Savaşlara da bak. O savaşlar, barışların asılları. Allah uğrunda savaşan Peygamber gibi hani.
 • جنگها بین کان اصول صلحهاست  ** چون نبی که جنگ او بهر خداست 
 • O, iki cihanda da üstündür. Bu üstünü dil anlatmaz ki. 65
 • غالبست و چیر در هر دو جهان  ** شرح این غالب نگنجد در دهان 
 • Irmak suyunu tamamıyla içmenin imkânı yok. Yok ama susuzluğu giderecek kadar içmenin de imkânı yok.
 • آب جیحون را اگر نتوان کشید  ** هم ز قدر تشنگی نتوان برید 
 • Mâna denizine susamışsan Mesnevi adasından o denize bir ark aç.
 • گر شدی عطشان بحر معنوی  ** فرجه‌ای کن در جزیره‌ی مثنوی 
 • O arkı o derece aç ki her an Mesneviyi, ancak ve ancak mâna denizi göresin.
 • فرجه کن چندانک اندر هر نفس  ** مثنوی را معنوی بینی و بس 
 • Yel, derenin üzerindeki saman çöplerini temizledi mi su, tek renkliliğini meydana çıkarır.
 • باد که را ز آب جو چون وا کند  ** آب یک‌رنگی خود پیدا کند 
 • Sen Mesnevide ter-ü taze mercan dallarını gör, can suyundan bitmiş meyveleri seyret. 70
 • شاخهای تازه‌ی مرجان ببین  ** میوه‌های رسته ز آب جان ببین 
 • Söz, harften, sesten ve soluktan ayrıldı mı hepsini bırakır, deniz kesilir.
 • چون ز حرف و صوت و دم یکتا شود  ** آن همه بگذارد و دریا شود 
 • Harfi söyleyen de, duyan da, hattâ harfler de, bu üçü de sonunda can olur.
 • حرف‌گو و حرف‌نوش و حرفها  ** هر سه جان گردند اندر انتها 
 • Ekmek veren, ekmek alan ve pak ekmek, suretlerden kurtulur, toprak olur.
 • نان‌دهنده و نان‌ستان و نان‌پاک  ** ساده گردند از صور گردند خاک 
 • Fakat mânaları, yine birbirinden ayrı olarak ve daimî bir surette üç makamdadır.
 • لیک معنیشان بود در سه مقام  ** در مراتب هم ممیز هم مدام 
 • Suret toprak olur ama mâna olmaz. Kim, olur derse de ki: Hayır buna imkân yok. 75
 • خاک شد صورت ولی معنی نشد  ** هر که گوید شد تو گویش نه نشد 
 • Ruh âleminde gâh suretten kaçarak, gâh surete bürünerek üçü de beklerler.
 • در جهان روح هر سه منتظر  ** گه ز صورت هارب و گه مستقر 
 • Suretlere gidin diye emir gelir, giderler. Yine onun emri ile suretlerden ayrılırlar.
 • امر آید در صور رو در رود  ** باز هم از امرش مجرد می‌شود 
 • Hâsılı “Halk da onundur, emir de” sırrını bil. Halk, surettir, emir de o surete binen can.
 • پس له الخلق و له الامرش بدان  ** خلق صورت امر جان راکب بر آن 
 • Binek de padişahın buyruğundadır, binen de. Cisim kapıdadır, can huzurda.
 • راکب و مرکوب در فرمان شاه  ** جسم بر درگاه وجان در بارگاه 
 • Su, testiye dolmak istedi mi padişah, can askerine binin diye emreder. 80
 • چونک خواهد که آب آید در سبو  ** شاه گوید جیش جان را که ارکبوا 
 • Sonra yine canları yücelere çekmek diledi mi padişah nakiplerinden ses gelir: İnin!
 • باز جانها را چو خواند در علو  ** بانگ آید از نقیبان که انزلوا 
 • Bundan öte söz inceldi. Ateşi azalt, odunu çok atma.
 • بعد ازین باریک خواهد شد سخن  ** کم کن آتش هیزمش افزون مکن 
 • Atma da küçücük çömlek kaynamasın. Anlayış çömlekleri pek küçük ve pek yufka.
 • تا نجوشد دیگهای خرد زود  ** دیگ ادراکات خردست و فرود 
 • Noksandan münezzeh Allah, bir elmalık meydana getirmede, onları ağaçlara, yapraklara benzeyen harfler içinde gizlemede.
 • پاک سبحانی که سیبستان کند  ** در غمام حرفشان پنهان کنند 
 • Bu ses, harf ve dedikodu ağaçlığı arasında elmadan ancak bir koku alınabilir. 85
 • زین غمام بانگ و حرف و گفت و گوی  ** پرده‌ای کز سیب ناید غیر بوی