English    Türkçe    فارسی   

2
2025-2074

 • Ayının elini tuttu, adamın elini bıraktı. Adam da “Senin aklın başında değil, gidiyorum” dedi. 2025
 • دست او بگرفت و دست از وی کشید ** گفت رفتم چون نه‏ای یار رشید
 • Er dedi ki: “Git benim kaydıma kalma. Boş boğaz herif, o derece bilirlikten dem vurup durma”
 • گفت رو بر من تو غم خواره مباش ** بو الفضولا معرفت کمتر تراش‏
 • Adam tekrar “Ben senin düşmanın değilim. Peşimden gelirsen kendine lütfetmiş olursun” dedi.
 • باز گفتش من عدوی تو نی‏ام ** لطف باشد گر بیایی در پی‏ام‏
 • Er “Uykum geldi. Bırak beni işine git” dedi. Adam “Yahu, ne olur bir dosta uy da,
 • گفت خوابستم مرا بگذار و رو ** گفت آخر یار را منقاد شو
 • Akıllı birisinin himayesinde, gönül sahibi bir dostun civarında uyu” dedi.
 • تا بخسبی در پناه عاقلی ** در جوار دوستی صاحب دلی‏
 • Babayiğit, o adamın ısrarından hayallenip kızıverdi, yüzünü çevirip, 2030
 • در خیال افتاد مرد از جد او ** خشمگین شد زود گردانید رو
 • “Bu galiba bir katil, bana kastetmeye geldi yahut bir şey umuyor, dilenci ve külhani herifin biri!
 • کاین مگر قصد من آمد خونی است ** یا طمع دارد گدا و تونی است‏
 • Yahut da beni bu ayıyla korkutma hususunda evvelce dostlarıyla bahse girişmiş olmalı” dedi.
 • یا گرو بسته ست با یاران بدین ** که بترساند مرا زین هم نشین‏
 • İçinin kötülüğünden hatırına iyi bir şey gelmedi.
 • خود نیامد هیچ از خبث سرش ** یک گمان نیک اندر خاطرش‏
 • Bütün hüsnü zannı ayıyaydı. Sanki ayıyla aynı cinstendi!
 • ظن نیکش جملگی بر خرس بود ** او مگر مر خرس را هم جنس بود
 • Bir köpek uğruna bir akılıyı itham etti, ayıyı muhabbet ve merhamet sahibi bir dost bildi! 2035
 • عاقلی را از سگی تهمت نهاد ** خرس را دانست اهل مهر و داد
 • Musa Aleyhisselâm’ın öküze tapana “Nerde düşüncen, nerde ihtiyatın, tedbirin?” demesi
 • گفتن موسی علیه السلام گوساله پرست را که آن خیال اندیشی و حزم تو کجاست‏
 • Musa bir hayal sarhoşuna dedi ki: “Ey kötülükten, sapıklıktan fena düşüncelere saplanmış kişi,
 • گفت موسی با یکی مست خیال ** کای بد اندیش از شقاوت وز ضلال‏
 • Benden bunca bürhan görmene ne benim bu derece güzel huyuma rağmen, peygamber olup olmadığıma dair yüzlerce şüphen vardı.
 • صد گمانت بود در پیغمبریم ** با چنین برهان و این خلق کریم‏
 • Benden yüz binlerce mucize gördüğün halde hayalin yüz kat artmakta, o derece şüpheye, zanna düşmekteydin.
 • صد هزاران معجزه دیدی ز من ** صد خیالت می‏فزود و شک و ظن‏
 • Hayalden, vesveseden daraldın, Peygamberliğime ta’nedip durmaya başladın.
 • از خیال و وسوسه تنگ آمدی ** طعن بر پیغمبری‏ام می‏زدی‏
 • Seni Firavuna uyanların şerrinden kurtarmak için denizden apaçık toz kopardım. 2040
 • گرد از دریا بر آوردم عیان ** تا رهیدیت از شر فرعونیان‏
 • Gökten kırk yıl kâselerle yemek geldi, duam bereketiyle taştan ırmak coştu.
 • ز آسمان چل سال کاسه و خوان رسید ** وز دعایم جویی از سنگی دوید
 • Bu ve buna benzer nice yüzlerce mucize, senin vehmini azaltmadı, eksiltmedi.
 • این و صد چندین و چندین گرم و سرد ** از تو ای سرد آن توهم کم نکرد
 • Fakat sihirli bir buzağı ses verdi. Allah’ım sensin diye derhal secde ettin.
 • بانگ زد گوساله‏ای از جادویی ** سجده کردی که خدای من تویی‏
 • O vehimlerini Nil götürdü, o soğuk anlayışın uykuya daldı.
 • آن توهمهات را سیلاب برد ** زیرکی باردت را خواب برد
 • Onun hakkında da niye kötü bir zanna düşmedin? Ey kötü suratlı, onun önüne nasıl baş koydun? 2045
 • چون نبودی بد گمان در حق او ** چون نهادی سر چنان ای زشت رو
 • Niçin onun hilesinden şüphelenmedin, onun ahmakları aldatan sihrinden niye işkillenmedin?
 • چون خیالت نامد از تزویر او ** وز فساد سحر احمق‏گیر او
 • Be aşağılık kişiler, Sâmirî kim oluyor ki âlemde bir Allah düzüp koşsun.
 • سامریی خود که باشد ای سگان ** که خدایی بر تراشد در جهان‏
 • Onun bu hilesine nasıl oldu da kapıldın, nasıl oldu da ona uydun, onunla aynı fikirde bulundun? Nasıl oldu da bütün şüpheleri attın, kurtuldun?
 • چون در این تزویر او یکدل شدی ** وز همه اشکالها عاطل شدی‏
 • Sence öküz, bir lâfla Allahlığa lâyık oluyor da sonra benim peygamberliğimde şüpheye düşüyorsun ha?
 • گاو می‏شاید خدایی را به لاف ** در رسولی‏ام تو چون کردی خلاف‏
 • Bir öküze eşeklikten secde ettin, aklın Sâmirînin sihrine av oldu. 2050
 • پیش گاوی سجده کردی از خری ** گشت عقلت صید سحر سامری‏
 • Ululuk sahibi Allah’ın nurundan göz yumdun. İşte sana adamakıllı bilgisizlik, işte sana sapıklığın ta kendisi!
 • چشم دزدیدی ز نور ذو الجلال ** اینت جهل وافر و عین ضلال‏
 • Yuf olsun sendeki akla, irfana. Senin gibi bilgisizlik madenini öldürmek gerek.
 • شه بر آن عقل و گزینش که تراست ** چون تو کان جهل را کشتن سزاست‏
 • Altından yapılan öküz ses verdi de ne dedi ki, ahmaklar ona bu derece rağbet ettiler?
 • گاو زرین بانگ کرد آخر چه گفت ** کاحمقان را این همه رغبت شگفت‏
 • Ben size daha ziyade şaşılacak pek çok şeyler gösterdim. Fakat aşağılık kişiler, nasıl olur da hakkı kabul ederler?
 • ز آن عجبتر دیده‏اید از من بسی ** لیک حق را کی پذیرد هر خسی‏
 • Bâtılları ne cezbedebilir? Ancak bâtıl! Tembellere ne hoş gelir tembellik! 2055
 • باطلان را چه رباید باطلی ** عاطلان را چه خوش آید عاطلی‏
 • Çünkü her cins, kendi cinsini çeker. Öküz nasıl olur da erkek aslana yüz tutar?
 • ز انکه هر جنسی رباید جنس خود ** گاو سوی شیر نر کی رو نهد
 • Kurt neden Yusuf’a âşık olacak? Ancak hile ile onu sever görünür, sonra da onu parçalayıp yer.
 • گرگ بر یوسف کجا عشق آورد ** جز مگر از مکر تا او را خورد
 • Fakat kurt, kurtluktan kurtulursa Yusuf’a mahrem olur. Eshab-ı Kehf’in köpeğin gibi âdemoğullarından sayılır.
 • چون ز گرگی وارهد محرم شود ** چون سگ کهف از بنی آدم شود
 • Ebubekir, Muhammet’ den bir koku alınca “Bu yüz yalancı yüzü değil” dedi.
 • چون ابو بکر از محمد برد بو ** گفت هذا لیس وجه کاذب‏
 • Fakat Ebu cehil, dert sahiplerinden olmadığı için yüzlerce Şakkı Kamer gördü de yine inanmadı. 2060
 • چون نبد بو جهل از اصحاب درد ** دید صد شق قمر باور نکرد
 • Leğeni damdan düşen, şöhreti âleme yayılan dertliden Hakk’ı gizledik, fakat gizlenmedi gitti.
 • دردمندی کش ز بام افتاد طشت ** زو نهان کردیم حق پنهان نگشت‏
 • Cahil olan ve Allah derdinden uzak bulunan kişiye de hakikat sırlarını nice defalar gösterdiler de o görmedi.
 • و انکه او جاهل بد از دردش بعید ** چند بنمودند و او آن را ندید
 • Gönül aynası saf olmalı ki orada çirkin suratı güzel surattan ayırt edebilsin”
 • آینه‏ی دل صاف باید تا در او ** واشناسی صورت زشت از نکو
 • Nasihatçinin, ayıya kapılan kimseyi, birçok nasihat verdikten sonra terk etmesi
 • ترک گفتن آن مرد ناصح بعد از مبالغه‏ی پند مغرور خرس را
 • O Müslüman, kızarak ve içinden “Lâ havle” diyerek ahmağı bırakıp gitti.
 • آن مسلمان ترک ابله کرد و تفت ** زیر لب لاحول‏گویان باز رفت‏
 • “Benim ona ciddiyetle nasihat vermemden, üstüne düşmemden, gönlündeki hayaller attı, büsbütün vehimlendi. 2065
 • گفت چون از جد و پندم وز جدال ** در دل او بیش می‏زاید خیال‏
 • Demek ki nasihat yolu kapandı” dedi. “Fa’rıd anhum” emrine bağlandı.
 • پس ره پند و نصیحت بسته شد ** امر أعرض عنهم پیوسته شد
 • Verdiğin ilâç derdi arttırırsa sen de sözü isteyene söylet. Abese suresini okusana.
 • چون دوایت می‏فزاید درد پس ** قصه با طالب بگو بر خوان عبس‏
 • Allah “Kör, Hakk’ı diliyorsa onun yoksulluğu yüzünden gönlünü kırmak yaraşmaz.
 • چون که اعمی طالب حق آمده ست ** بهر فقر او را نشاید سینه خست‏
 • Sen, halk, ulularından öğrensin diye uluları irşat etmek istiyorsun ama
 • تو حریصی بر رشاد مهتران ** تا بیاموزند عام از سروران‏
 • Ey Ahmet, büyüklerin bir kısmı seni dinlemeye koyulunca hoşlandın, belki, 2070
 • احمدا دیدی که قومی از ملوک ** مستمع گشتند گشتی خوش که بوک‏
 • Bu ulular, dine güzelce yardımcı olurlar, bunlar Arab’a Habeş’e reistir.
 • این رئیسان یار دین گردند خوش ** بر عرب اینها سرند و بر حبش‏
 • Bunların yüzünden İslam dininin şöhreti Basra’yı Tebük’ü aşar. Çünkü halk, padişahlarının dinindendir.
 • بگذرد این صیت از بصره و تبوک ** ز انکه الناس علی دین الملوک‏
 • Diye düşündün, bu yüzden de hidayet isteyen körden yüz çevirdin, onun sohbetinden sıkıldın.
 • زین سبب تو از ضریر مهتدی ** رو بگردانیدی و تنگ آمدی‏
 • “Bunlar her vakit ele geçmez. Sen dostlarımızdansın, vaktin de geniş.
 • که در این فرصت کم افتد این مناخ ** تو ز یارانی و وقت تو فراخ‏