English    Türkçe    فارسی   

2
2713-2762

 • Ey halkı yakıp yandıran fitneci İblis, niçin beni uyandırdın? Doğruyu söyle!
 • ای بلیس خلق سوز فتنه جو ** بر چی‏ام بیدار کردی راست گو
 • BASLIK YOK
 • باز تقریر ابلیس تلبیس خود را
 • Şeytan, “Kötü zan sahibi olan kişi, yüz nişan da olsa doğruyu işitmez.
 • گفت هر مردی که باشد بد گمان ** نشنود او راست را با صد نشان‏
 • Bir gönül, hayale düştü mü delil getirsen bile hayali artar. 2715
 • هر درونی که خیال‏اندیش شد ** چون دلیل آری خیالش بیش شد
 • Söz, o gönülde illet haline gelir; gazinin kılıcı hırsıza âlet olur.
 • چون سخن دروی رود علت شود ** تیغ غازی دزد را آلت شود
 • Bu takdirde, öyle adama verilecek cevap susmaktan ibarettir. Ahmakla konuşmak deliliktir.
 • پس جواب او سکوت است و سکون ** هست با ابله سخن گفتن جنون‏
 • Ey ahmak, benim şerrimden Tanrı’ya ne ağlayıp sızlanıyorsun? Sen, o aşağılık nefsinin şerrinden ağla, sızlan!
 • تو ز من با حق چه نالی ای سلیم ** تو بنال از شر آن نفس لئیم‏
 • Sen helva yersin, çıban olur; sıtmaya tutulursun, sıhhatin bozulur.
 • تو خوری حلوا تو را دنبل شود ** تب بگیرد طبع تو مختل شود
 • Sonra da İblis’e suçu yokken lânet edersin. Niçin o şeytanlığı kendinde görmezsin? 2720
 • بی‏گنه لعنت کنی ابلیس را ** چون نبینی از خود آن تلبیس را
 • Bu, ey azgın, İblis’ten değil, sendendir. Tilki gibi kuyruk peşinde koşup durmaktasın.
 • نیست از ابلیس از تست ای غوی ** که چو روبه سوی دنبه می‏دوی‏
 • Yeşillikte bir kuyruk gördün mü o tuzaktır, bunu niye bilmiyorsun?
 • چون که در سبزه ببینی دنبه را ** دام باشد این ندانی تو چرا
 • Bilmiyorsun, çünkü kuyruğa meylin seni bilgiden uzaklaştırdı, gözünü, aklını kör etti.
 • ز آن ندانی کت ز دانش دور کرد ** میل دنبه چشم و عقلت کور کرد
 • Sevdiğin şeyler seni kör ve sağır eder; düşmanlığa kalkışma, bu cinayeti, kara nefsin işledi.
 • حبک الأشیاء یعمیک یصم ** نفسک السودا جنت لا تختصم‏
 • Bana suç bulma, aykırı görme. Ben, kötülükten de bizarım, hırstan da, kinden de! 2725
 • تو گنه بر من منه کژ مژ مبین ** من ز بد بیزارم و از حرص و کین‏
 • Bir kere kötülük ettim, hâlâ pişmanım; gecem gündüz olsun diye bekleyip duruyorum.
 • من بدی کردم پشیمانم هنوز ** انتظارم تا شبم آید به روز
 • Halk arasında müttehim oldum, herkes, kadın olsun erkek olsun kendi işini bana isnat ediyor.
 • متهم گشتم میان خلق من ** فعل خود بر من نهد هر مرد و زن‏
 • Zavallı kurt, aç bile olsa uyduruyor diye itham edilir.
 • گرگ بی‏چاره اگر چه گرسنه است ** متهم باشد که او در طنطنه است‏
 • Zayıflıktan yol yürümeye kudreti olmasa bile çok yemeden imtilâ olmuştur derler” dedi.
 • از ضعیفی چون نتاند راه رفت ** خلق گوید تخمه است از لوت زفت‏
 • Muaviye’nin tekrar İblis’e ısrarı
 • باز الحاح کردن معاویه ابلیس را
 • Muaviye dedi ki: “Seni doğruluktan başka bir şey kurtaramaz. Adalet, seni doğruluğa davet etmekte. 2730
 • گفت غیر راستی نرهاندت ** داد سوی راستی می‏خواندت‏
 • Doğru söyle de elimden kurtul. Hile, savaşımın tozunu yatıştıramaz.”
 • راست گو تا وارهی از چنگ من ** مکر ننشاند غبار جنگ من‏
 • Şeytan, “Ey hayal kuran, düşüncelere dalan, doğruyu, yalanı nasıl anladın?” dedi.
 • گفت چون دانی دروغ و راست را ** ای خیال‏اندیش پر اندیشه‏ها
 • Muaviye, “Peygamber, nişanesini bildirmiş, kalpla sağlamı anlamak için mehenk vermiş;
 • گفت پیغمبر نشانی داده است ** قلب و نیکو را محک بنهاده است‏
 • “Yalan kalplerde şüphe uyandırır, doğru kalplere emniyet ve neşe verir “demiştir.
 • گفته است الکذب ریب فی القلوب ** گفت الصدق طمانین طروب‏
 • Gönül, yalan sözden istirahat bulmaz. Suyla yağ karışık olursa çırağ aydınlık vermez. 2735
 • دل نیارامد ز گفتار دروغ ** آب و روغن هیچ نفروزد فروغ‏
 • Doğru söz kalbe istirahat verir. Doğru sözler, gönül tuzağının taneleridir.
 • در حدیث راست آرام دل است ** راستیها دانه‏ی دام دل است‏
 • Gönül hasta olur, ağzı kokarsa ancak o vakit doğruyla yalanın tadını almaz.
 • دل مگر رنجور باشد بد دهان ** که نداند چاشنی این و آن‏
 • Fakat gönül ağrıdan illetten salim olursa, yalanla doğrunun lezzetini adamakıllı bilir, anlar.
 • چون شود از رنج و علت دل سلیم ** طعم کذب و راست را باشد علیم‏
 • Âdem’in buğdaya hırsı artınca bu hırs, gönlünden sıhhati, selâmeti kapıp götürdü.
 • حرص آدم چون سوی گندم فزود ** از دل آدم سلیمی را ربود
 • Senin yalanına, işvene kulak astı, aldanıp öldürücü zehri içti. 2740
 • پس دروغ و عشوه‏ات را گوش کرد ** غره گشت و زهر قاتل نوش کرد
 • O anda akrebi buğdaydayken ayırt edemedi. Hevesle mest olan kişinin temyizi uçup gider.
 • کژدم از گندم ندانست آن نفس ** می‏پرد تمییز از مست هوس‏
 • Halk, arzu ve heva sarhoşudur. Onu için senin yalanını dinler.
 • خلق مست آرزویند و هوا ** ز آن پذیرایند دستان ترا
 • Fakat hevadan vazgeçen, gözünü sırlara âşina etmiştir.
 • هر که خود را از هوا خود باز کرد ** چشم خود را آشنای راز کرد
 • Kadı’nın kadılıktan şikâyeti, naibinin ona verdiği cevap
 • شکایت قاضی از آفت قضا و جواب گفتن نایب او را
 • Birisini kadı yaptılar. Ağlayıp inlemeye koyuldu. Naip “Kadıya bu ağlama nedir diye?
 • قاضیی بنشاندند او می‏گریست ** گفت نایب قاضیا گریه ز چیست‏
 • Ağlamak, feryat etmek zamanı değil, sevinecek, kutlanacak zamanın “ dedi. 2745
 • این نه وقت گریه و فریاد تست ** وقت شادی و مبارک باد تست‏
 • Kadı, bir ah edip dedi ki: “Gönlüne hâkim olmayan, işin iç yüzünü bilmeyen kimse nasıl hükmedebilir? O, işin hakikatini bilen iki kişi arasında bir cahilden başka bir şey değildir ki.
 • گفت اه چون حکم راند بی‏دلی ** در میان آن دو عالم جاهلی‏
 • O iki hasım, ne yaptıklarını bilirler. Zavallı, kadı o iki kişinin hilesini ne bilsin?
 • آن دو خصم از واقعه‏ی خود واقفند ** قاضی مسکین چه داند ز آن دو بند
 • Hallerini bilmez, gafildir. Böyle olduğu halde kanlarına, mallarına nasıl hükmedecek?”
 • جاهل است و غافل است از حالشان ** چون رود در خونشان و مالشان‏
 • Naip “Hasımlar, bilgili ama illetlidir. Hâlbuki sen, cahilsin ama şeriat mumusun.
 • گفت خصمان عالمند و علتی ** جاهلی تو لیک شمع ملتی‏
 • Çünkü sende bir kasıt ve illet yok. İşte şu illetsizlik yok mu? Gözlerin nurudur. 2750
 • ز انکه تو علت نداری در میان ** آن فراغت هست نور دیده‏گان‏
 • O iki bilgiyi, garazları kör etmiştir. Bilgilerini de kasıtları, illetleri mezara tıkmıştır.
 • و آن دو عالم را غرضشان کور کرد ** علمشان را علت اندر گور کرد
 • Kasıtsızlık, bilgisizi âlim yapar, kasıt ve garaz, ilmi aykırı bir hale sokar, zulüm haline koyar.
 • جهل را بی‏علتی عالم کند ** علم را علت کژ و ظالم کند
 • Sen rüşvet almadıkça kör değilsin, fakat tamah ettin mi körsün, kul köle kesilirsin” dedi.
 • تا تو رشوت نستدی بیننده‏ای ** چون طمع کردی ضریر و بنده‏ای‏
 • Ben hevadan vazgeçmişim, şehvet lokmalarını az yemişim.
 • از هوا من خوی را واکرده‏ام ** لقمه‏های شهوتی کم خورده‏ام‏
 • Gönlümün tat alma duygusu aydın, doğruyu yalandan ayırt eder. 2755
 • چاشنی گیر دلم شد با فروغ ** راست را داند حقیقت از دروغ‏
 • Muaviye’nin İblis’i söyletmesi
 • به اقرار آوردن معاویه ابلیس را
 • Sen niçin beni uyandırdın? Be hilebaz, sen uyanıklığa düşmansın.
 • تو چرا بیدار کردی مر مرا ** دشمن بیداریی تو ای دغا
 • Sen, afyona benzersin, daima uyutursun. Şaraba benzersin, aklı, bilgiyi giderirsin.
 • همچو خشخاشی همه خواب آوری ** همچو خمری عقل و دانش را بری‏
 • Seni çarmıha gerdim. Haydi, doğru söyle. Ben doğruyu bilir, anlarım, hileye sapma.
 • چار میخت کرده‏ام هین راست گو ** راست را دانم تو حیلتها مجو
 • Ben herkesten, tabiatında, huyunda ne varsa, neye sahipse onu ararım.
 • من ز هر کس آن طمع دارم که او ** صاحب آن باشد اندر طبع و خو
 • Sirkeden şeker lezzetini aramam. Karı tabiatlı erkeği asker yerine saymam. 2760
 • من ز سرکه می‏نجویم شکری ** مر مخنث را نگیرم لشکری‏
 • Gâvurlar gibi, bir putun Hak oluşunu yahut Hak’tan bir alâmet, bir nişan buluşunu ummam.
 • همچو گبران من نجویم از بتی ** کاو بود حق یا خود از حق آیتی‏
 • Fışkıdan misk kokusunu istemem. Irmak içinde kuru kerpiç araştırmam.
 • من ز سرگین می‏نجویم بوی مشک ** من در آب جو نجویم خشت خشک‏